Opiskelijoiden vanhemmat muodostavat erittäin suuren tietopankin erilaisista ammatteista, työnkuvista ja urapoluista. 1. vk vapaaehtoisista vanhemmista kerätään resurssipankki Otaniemen lukion opiskelijoiden tarpeisiin. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus

Otaniemen lukioon (perustettu 2019) otettiin kesällä 2019 340 uutta 1. vk:n opiskelijaa. Toiminnot ovat vielä muotoutumassa. Vanhempainyhdistys pohti uudentyyppistä vanhempaintoimintaa uuteen lukioon. Tuloksena oli vanhempainillassa toteutettu kysely, jolla kartoitettiin vanhempien halukkuutta auttaa opiskelijoiden urapolkua.

Periaatteita oli kolme. 1) Kynnyksen liittyä toimintaan piti olla vanhemmalle matala.  2) Kun mukana on paljon vanhempia, myös apujoukkoja uranvalinnassa on paljon. Isosta joukosta löytyy apuja kaikille. 3) Mukana olevan vanhemman pitää ainakin muutaman kerran saada tuntea olevansa mukana tärkeässä toiminnassa. Näin pankkia saadaan kartutettua jatkossakin.

Toiminta toteutettiin seuraavasti: 1. vk:n vanhempainillassa vanhemmille jaettiin kysely, jossa kysyttiin kolme kysymystä, joista vanhempi sai rastia hänelle parhaiten sopivat tai vaikka kaikki vaihtoehdot:

  • Tarjoan nuorelle mahdollisuuden keskustella kanssani työnkuvastani ja urapolustani sähköpostin välityksellä
  • Tulen Otaniemen lukiolle kertomaan pienelle joukolle uratarinani ja vastaamaan esitykseni (n. 30 min) jälkeen alastani kiinnostuneiden opiskelijoiden kysymyksiin
  • Pyydän työpaikkani muutamaa työntekijää kertomaan opiskelu- ja urapoluistaan ja vastaamaan työpaikallemme saapuvien nuorten kysymyksiin.

Vanhempainillassa lomakkeen täytti yli 60 vanhempaa. Perään lähetimme Wilma-viestillä lomakkeen uudelleen lisättynä kysymyksellä haluaisiko vanhemman työpaikka olla yhteistyössä Otaniemen lukion kanssa.

Tällä hetkellä lomakkeen täyttäneitä vanhempia on noin 100. Heidän joukossaan on edustettuna paljon erilaisia ammattinimikkeitä ja työnkuvia. Arvatenkin niiden takaa löytyy myös monenlaisia urapolkuja ja -tarinoita.

Vanhemmista on tehty rekisteri. Heille on luvattu, että heidän nimensä ja yhteystietonsa säilyvät rekisterissä 2,5 vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli he haluavat aiemmin pois.

Opiskelija ottaa yhteyttä vanhempaan lukion opon kautta. Hän kertoo opolle, mistä alasta hän olisi kiinnostunut ja opo antaa opiskelijalle yhteydenotto ohjeet ja vanhemman sähköpostiosoitteen. Tämän jälkeen opiskelija ja vanhempi voivat keskustella sähköpostin välityksellä vanhemman urapolusta.

Jotta jokainen vanhempi saisi yhteydenoton, ajattelimme alussa systematisoida yhteydenotot. Työnkuvat jaetaan 3. vk:n opiskelijoille ja pyydetään heitä ottamaan yhteyttä yhteistyövanhempaan. Tällä harjoitellaan miten yhteyttä otetaan kohteliaasti, vaikka ala ei välttämättä kovasti kiinnostaisikaan. Lisäksi yhteistyövanhemmat kutsutaan ennen joulua yhteiseen glögitilaisuuteen.

Keväällä vielä 2. vk:n opiskelijat ottavat yhteyttä yhteistyövanhempiin. Samaan aikaan opo voi myös ohjata kenet tahansa opiskelijan ottamaan yhteyttä jonkin työnkuvan vanhempaan, jos työnkuva tuntuu kiinnostavalta.

Alkuun opot järjestävät ja koordinoivat vanhempien uravierailuja kouluumme ja opiskelijoiden vierailuja yrityksiin. Myöhemmin on tarkoitus, että myös aineenopettajat voisivat järjestää vierailuja rekisteristä löytyviin oman alansa yrityksiin.

Vaativuus

Keskiverto
Työläyttä lisää rekisterin pitäminen ja siitä huolehtiminen, että kaikki vanhemmat varmasti saavat yhteydenoton.

Toteuttaja

Vanhempainyhdistys ja opinto-ohjaajat

Soveltuu kaikille lukion vuosikursseille 1, 2, 3

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Vanhemmat ja heidän työpaikkansa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Rekisteri täytyy kerätä taiten. Opinto-ohjaajan pitää tietää keitä rekisterissä on ja mahdollisuuksista tulee tiedottaa myös aineenopettajia. Opinto-ohjaajalla tulee olla korvamerkittyä resurssia rekisterin laatimiseen ja ylläpitoon.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat oppivat ottamaan kohteliaasti yhteyttä tahoon, josta voisi olla hyötyä heidän urapolkunsa rakentamisessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada täsmätietoa unelma-ammatistaan ja siihen johtavasta polusta. Opiskelijaryhmällä on mahdollisuus saada miniluento tietyistä ammateista ja mahdollisesti jopa vierailla työpaikalla, jossa mahdollista tavata myös muiden ammattinimikkeiden ihmisiä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vanhemmilta toivotaan vähimmillään, että he vastaavat nuorten sähköposteihin, kun sellaisia tulee. Vanhemmat voivat tulla myös koululle pitämään lyhyen tietoiskun ammatistaan tai vanhemmat voivat kutsua ryhmän omalle työpaikalleen tarvittaessa.

Vanhemmat voivat luontevalla tavalla olla mukana nuortensa arjessa ja saada auttaa tärkeissä päätöksissä. Suuri pankki auttaa siinä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus löytää juuri hänen haluamassaan ammatissa työskentelevä aikuinen.

Yrityksillä on mahdollisuus toiminnan kautta saada näkyvyyttä ja luotettava yhteistyökumppani, kun toimintaa ohjaa yrityksen oma työntekijä, jolla on yhteydet kouluun.

Opettajien ja opinto-ohjaajien rooli ja hyöty

Rekisteri on opinto-ohjaajille kullanarvoinen. Sieltä löytyy apuja moneen urapolkua miettivän nuoren kysymykseen. Emme lomakkeessa kysyneet jobshadowing mahdollisuudesta vielä, mutta tarkoitus olisi laajentaa toimintaa myös sekä opiskelijoiden että opettajien varjostusmahdollisuuksiin. Kun pankki on luotu voi tällaisiakin mahdollisuuksia kysellä. Tarkoituksena on, että yritysvierailut tulevaisuudessa kytkettäisiin aina johonkin oppiaineeseen. Tällöin myös aineenopettajat hyötyvät toiminasta, kun yrityksissä on valmiiksi kontaktihenkilöitä, jotka voisivat auttaa yritysvierailun järjestämisessä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Nyt rekisteri on perustettu 1. vk:n opiskelijoiden vanhemmista. He säilyvät rekisterissä vielä 2,5 vuotta. Ensi vuonna uusi rekisteri kerätään uusien vanhemmista jne.

Jokaisen vanhemman pitää saada vähintään yksi yhteydenotto ja tulla kutsutuksi johonkin isompaan tilaisuuteen.

Toimintaa on mahdollisuus laajentaa lukion sisäisiksi kesätyömessuiksi tai jobshadowingin suuntaan.

 

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Keskiverto

Toiveemme on, että vanhempien työnkuvatoiminnasta tulisi kouluamme tukevaa jatkuvaa toimintaa. Tämän hetkinen rekisteri tyhjenee 2,5 vuoden päästä.

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Otaniemen lukioon (perustettu 2019) otettiin kesällä 2019 340 uutta 1. vk:n opiskelijaa. Toiminnot ovat vielä muotoutumassa. Vanhempainyhdistys pohti uudentyyppistä vanhempaintoimintaa uuteen lukioon. Tuloksena oli vanhempainillassa toteutettu kysely, jolla kartoitettiin vanhempien halukkuutta auttaa opiskelijoiden urapolkua.

Periaatteita oli kolme. 1) Kynnyksen liittyä toimintaan piti olla vanhemmalle matala.  2) Kun mukana on paljon vanhempia, myös apujoukkoja uranvalinnassa on paljon. Isosta joukosta löytyy apuja kaikille. 3) Mukana olevan vanhemman pitää ainakin muutaman kerran saada tuntea olevansa mukana tärkeässä toiminnassa. Näin pankkia saadaan kartutettua jatkossakin.

Toiminta toteutettiin seuraavasti: 1. vk:n vanhempainillassa vanhemmille jaettiin kysely, jossa kysyttiin kolme kysymystä, joista vanhempi sai rastia hänelle parhaiten sopivat tai vaikka kaikki vaihtoehdot:

  • Tarjoan nuorelle mahdollisuuden keskustella kanssani työnkuvastani ja urapolustani sähköpostin välityksellä
  • Tulen Otaniemen lukiolle kertomaan pienelle joukolle uratarinani ja vastaamaan esitykseni (n. 30 min) jälkeen alastani kiinnostuneiden opiskelijoiden kysymyksiin
  • Pyydän työpaikkani muutamaa työntekijää kertomaan opiskelu- ja urapoluistaan ja vastaamaan työpaikallemme saapuvien nuorten kysymyksiin.

Vanhempainillassa lomakkeen täytti yli 60 vanhempaa. Perään lähetimme Wilma-viestillä lomakkeen uudelleen lisättynä kysymyksellä haluaisiko vanhemman työpaikka olla yhteistyössä Otaniemen lukion kanssa.

Tällä hetkellä lomakkeen täyttäneitä vanhempia on noin 100. Heidän joukossaan on edustettuna paljon erilaisia ammattinimikkeitä ja työnkuvia. Arvatenkin niiden takaa löytyy myös monenlaisia urapolkuja ja -tarinoita.

Vanhemmista on tehty rekisteri. Heille on luvattu, että heidän nimensä ja yhteystietonsa säilyvät rekisterissä 2,5 vuotta tai lyhemmän ajan, mikäli he haluavat aiemmin pois.

Opiskelija ottaa yhteyttä vanhempaan lukion opon kautta. Hän kertoo opolle, mistä alasta hän olisi kiinnostunut ja opo antaa opiskelijalle yhteydenotto ohjeet ja vanhemman sähköpostiosoitteen. Tämän jälkeen opiskelija ja vanhempi voivat keskustella sähköpostin välityksellä vanhemman urapolusta.

Jotta jokainen vanhempi saisi yhteydenoton, ajattelimme alussa systematisoida yhteydenotot. Työnkuvat jaetaan 3. vk:n opiskelijoille ja pyydetään heitä ottamaan yhteyttä yhteistyövanhempaan. Tällä harjoitellaan miten yhteyttä otetaan kohteliaasti, vaikka ala ei välttämättä kovasti kiinnostaisikaan. Lisäksi yhteistyövanhemmat kutsutaan ennen joulua yhteiseen glögitilaisuuteen.

Keväällä vielä 2. vk:n opiskelijat ottavat yhteyttä yhteistyövanhempiin. Samaan aikaan opo voi myös ohjata kenet tahansa opiskelijan ottamaan yhteyttä jonkin työnkuvan vanhempaan, jos työnkuva tuntuu kiinnostavalta.

Alkuun opot järjestävät ja koordinoivat vanhempien uravierailuja kouluumme ja opiskelijoiden vierailuja yrityksiin. Myöhemmin on tarkoitus, että myös aineenopettajat voisivat järjestää vierailuja rekisteristä löytyviin oman alansa yrityksiin.

Vaativuus

Keskiverto
Työläyttä lisää rekisterin pitäminen ja siitä huolehtiminen, että kaikki vanhemmat varmasti saavat yhteydenoton.

Toteuttaja

Vanhempainyhdistys ja opinto-ohjaajat

Soveltuu kaikille lukion vuosikursseille 1, 2, 3

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Vanhemmat ja heidän työpaikkansa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Rekisteri täytyy kerätä taiten. Opinto-ohjaajan pitää tietää keitä rekisterissä on ja mahdollisuuksista tulee tiedottaa myös aineenopettajia. Opinto-ohjaajalla tulee olla korvamerkittyä resurssia rekisterin laatimiseen ja ylläpitoon.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat oppivat ottamaan kohteliaasti yhteyttä tahoon, josta voisi olla hyötyä heidän urapolkunsa rakentamisessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada täsmätietoa unelma-ammatistaan ja siihen johtavasta polusta. Opiskelijaryhmällä on mahdollisuus saada miniluento tietyistä ammateista ja mahdollisesti jopa vierailla työpaikalla, jossa mahdollista tavata myös muiden ammattinimikkeiden ihmisiä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vanhemmilta toivotaan vähimmillään, että he vastaavat nuorten sähköposteihin, kun sellaisia tulee. Vanhemmat voivat tulla myös koululle pitämään lyhyen tietoiskun ammatistaan tai vanhemmat voivat kutsua ryhmän omalle työpaikalleen tarvittaessa.

Vanhemmat voivat luontevalla tavalla olla mukana nuortensa arjessa ja saada auttaa tärkeissä päätöksissä. Suuri pankki auttaa siinä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus löytää juuri hänen haluamassaan ammatissa työskentelevä aikuinen.

Yrityksillä on mahdollisuus toiminnan kautta saada näkyvyyttä ja luotettava yhteistyökumppani, kun toimintaa ohjaa yrityksen oma työntekijä, jolla on yhteydet kouluun.

Opettajien ja opinto-ohjaajien rooli ja hyöty

Rekisteri on opinto-ohjaajille kullanarvoinen. Sieltä löytyy apuja moneen urapolkua miettivän nuoren kysymykseen. Emme lomakkeessa kysyneet jobshadowing mahdollisuudesta vielä, mutta tarkoitus olisi laajentaa toimintaa myös sekä opiskelijoiden että opettajien varjostusmahdollisuuksiin. Kun pankki on luotu voi tällaisiakin mahdollisuuksia kysellä. Tarkoituksena on, että yritysvierailut tulevaisuudessa kytkettäisiin aina johonkin oppiaineeseen. Tällöin myös aineenopettajat hyötyvät toiminasta, kun yrityksissä on valmiiksi kontaktihenkilöitä, jotka voisivat auttaa yritysvierailun järjestämisessä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Nyt rekisteri on perustettu 1. vk:n opiskelijoiden vanhemmista. He säilyvät rekisterissä vielä 2,5 vuotta. Ensi vuonna uusi rekisteri kerätään uusien vanhemmista jne.

Jokaisen vanhemman pitää saada vähintään yksi yhteydenotto ja tulla kutsutuksi johonkin isompaan tilaisuuteen.

Toimintaa on mahdollisuus laajentaa lukion sisäisiksi kesätyömessuiksi tai jobshadowingin suuntaan.

 

 

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Keskiverto

Toiveemme on, että vanhempien työnkuvatoiminnasta tulisi kouluamme tukevaa jatkuvaa toimintaa. Tämän hetkinen rekisteri tyhjenee 2,5 vuoden päästä.