Etu-Töölön lukiossa on harjoitettu pitkäaikaista yhteistyötä Elisa Oyj:n kanssa. Tuotekehityskurssilla opiskelijat toteuttavat yrityksen antamia haasteita ja tehtäviä, sekä kuulevat suunnittelutyössä tarvittavista työkaluista, tuotekehityksestä ja palvelumuotoilusta. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Luovuus

Etu-Töölön lukiolla ja Elisa Oyj:llä on jo usean vuoden ajan ollut yhteinen tuotekehityskurssi. Kurssilla opiskelijat toteuttavat Elisa Oyj:n antamia haasteita ja tehtäviä. Opettaja vastaa pedagogiikasta ja Elisan suunnittelijat kertovat työssä tarvittavista työkaluista ja niiden käytöstä ja opettavat tuotekehitystä ja palvelumuotoilua, kuten sitä Elisassa tehdään. Käymme kurssilla aina myös vierailuilla Elisan pääkonttorissa, lippulaivaliikkeissä, tytäryhtiöissä jne. sen mukaan mikä on tuotekehityskurssin kannalta tarpeellista.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Iso yritys, joka haluaa toimia koulun yhteistyökumppanina

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opettaja suunnitteli kurssin yhdessä yrityksen kanssa. Samalla sovittiin, paljonko työntekijäresurssia on käytössä ja millaista yhteistyötä tehdään.

Kyseessä on erillinen kurssi, joten siihen liittyvä toiminta toteutetaan kurssin tuntien puitteissa. Näin ollen toimintamallilla ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kehittivät ja testasivat omia tuotekehitysideoitaan. Opiskelijoille yhteistyö oli hyödyllistä, sillä he pääsivät tutustumaan työelämään paremmin ja näkemään, millaisia työtehtäviä yrityksissä voi oikeasti olla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yrityksen edustajat olivat yleensä paikalla vähintään kerran viikossa. Muina aikoina opiskelijat toteuttivat kurssin tehtävää opettajan ohjauksessa. Opettaja oli mukana joka kerralla.

Tutustu lisää

Kurssin blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Kurssi vaati saman verran suunnittelua, kuin lukiokurssit muutenkin ja se toteutettiin normaalina kurssina 3x75 min/viikossa, yhden jakson ajan.

Tiedotus ja markkinointi tulee hoitaa ajoissa ennen toteutusta. Tosin vuosittain toteutettavana kurssista leviää tietoa muutenkin.

Jenni Korte, Etu-Töölön lukio

jenni.korte@edu.hel.fi

Kuvaus

Etu-Töölön lukiolla ja Elisa Oyj:llä on jo usean vuoden ajan ollut yhteinen tuotekehityskurssi. Kurssilla opiskelijat toteuttavat Elisa Oyj:n antamia haasteita ja tehtäviä. Opettaja vastaa pedagogiikasta ja Elisan suunnittelijat kertovat työssä tarvittavista työkaluista ja niiden käytöstä ja opettavat tuotekehitystä ja palvelumuotoilua, kuten sitä Elisassa tehdään. Käymme kurssilla aina myös vierailuilla Elisan pääkonttorissa, lippulaivaliikkeissä, tytäryhtiöissä jne. sen mukaan mikä on tuotekehityskurssin kannalta tarpeellista.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Iso yritys, joka haluaa toimia koulun yhteistyökumppanina

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opettaja suunnitteli kurssin yhdessä yrityksen kanssa. Samalla sovittiin, paljonko työntekijäresurssia on käytössä ja millaista yhteistyötä tehdään.

Kyseessä on erillinen kurssi, joten siihen liittyvä toiminta toteutetaan kurssin tuntien puitteissa. Näin ollen toimintamallilla ei ollut vaikutusta muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat kehittivät ja testasivat omia tuotekehitysideoitaan. Opiskelijoille yhteistyö oli hyödyllistä, sillä he pääsivät tutustumaan työelämään paremmin ja näkemään, millaisia työtehtäviä yrityksissä voi oikeasti olla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yrityksen edustajat olivat yleensä paikalla vähintään kerran viikossa. Muina aikoina opiskelijat toteuttivat kurssin tehtävää opettajan ohjauksessa. Opettaja oli mukana joka kerralla.

Tutustu lisää

Kurssin blogi

Ota yhteyttä

Jenni Korte, Etu-Töölön lukio

jenni.korte@edu.hel.fi

Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Kurssi vaati saman verran suunnittelua, kuin lukiokurssit muutenkin ja se toteutettiin normaalina kurssina 3x75 min/viikossa, yhden jakson ajan.

Tiedotus ja markkinointi tulee hoitaa ajoissa ennen toteutusta. Tosin vuosittain toteutettavana kurssista leviää tietoa muutenkin.