Sibelius-lukiossa järjestettiin tulevaisuuspäivä, jossa kuunneltiin tulevaisuudentutkijan luento ja tehtiin työpajoissa tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Päivässä esiteltiin myös urapolkuja ja kuunneltiin kuoron esitys. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Sibelius-lukiossa järjestettiin Tulevaisuuspäivä lukion opiskelijoille ja opettajille 18.5.2018. Aamulla meille oli tulevaisuudentutkija Sirkka Heinosen luento, jonka jälkeen opiskelijat tekivät työpajoissa erilaisia tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Ruokatunnin jälkeen Musta lammas -kuoro esiintyi kaikille ja sen jälkeen Sibelius-lukion alumnit olivat esittelemässä omia urapolkujaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tulevaisuudentutkimuskeskus, yliopistot, Talous ja nuoret, Sitra ja alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja oli puhujien varaaminen, tehtävien valmistelu, opettajien informointi, välipalatarjoilujen varaaminen ja siihen rahoituksen hankkiminen. Eniten aikaa meni Sibelius-lukion alumneille tehdyssä kyselyssä, missä kartoitettiin, ketkä haluavat tulla kertomaan omia uratarinoitaan nuorille. Yksi alumni esitteli omaa uratarinaansa Pariisista skypen välityksellä, joten se vaati etukäteisvalmisteluja jonkin verran.

Toimintamalli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä päivä vei muiden oppiaineiden tunnit.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut luentopalkkioista ja tarjoiluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti päivään. Heille tehtiin myös kysely siitä, mistä aloista he haluaisivat kuulla alumniesittelyssä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli pitää asiantuntijaluento ja esitellä omaa urapolkuaan. Luennoitsija sai kokemuksen lukiomaailmasta, hiukan luentopalkkiota ja alumnit nauttivat opettajien sekä toistensa tapaamisesta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii yhteisen ajan varaamisen hyvissä ajoin ja tarpeeksi valmistelijoita.

Tutustu lisää

Ohje alumneille
Tulevaisuuspäivän aikataulu
Tunne Työ -blogi

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Aikaa meni todennäköisesti kaikilta meiltä tapahtumaa järjestämässä olleilta arviolta noin 20-30 työtuntia/hlö.

Tulevaisuuspäivä järjestettiin toukokuussa ja tämä ajankohta toimi oikein hyvin. Toinen ajankohta voisi olla syyslukukauden alku.

Marjo Mela, Minna Juntunen, Marjut Haussila, Hannu Rantala ja Tarja Aro-Kuuskoski, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Sibelius-lukiossa järjestettiin Tulevaisuuspäivä lukion opiskelijoille ja opettajille 18.5.2018. Aamulla meille oli tulevaisuudentutkija Sirkka Heinosen luento, jonka jälkeen opiskelijat tekivät työpajoissa erilaisia tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Ruokatunnin jälkeen Musta lammas -kuoro esiintyi kaikille ja sen jälkeen Sibelius-lukion alumnit olivat esittelemässä omia urapolkujaan.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tulevaisuudentutkimuskeskus, yliopistot, Talous ja nuoret, Sitra ja alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja oli puhujien varaaminen, tehtävien valmistelu, opettajien informointi, välipalatarjoilujen varaaminen ja siihen rahoituksen hankkiminen. Eniten aikaa meni Sibelius-lukion alumneille tehdyssä kyselyssä, missä kartoitettiin, ketkä haluavat tulla kertomaan omia uratarinoitaan nuorille. Yksi alumni esitteli omaa uratarinaansa Pariisista skypen välityksellä, joten se vaati etukäteisvalmisteluja jonkin verran.

Toimintamalli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä päivä vei muiden oppiaineiden tunnit.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset kulut luentopalkkioista ja tarjoiluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti päivään. Heille tehtiin myös kysely siitä, mistä aloista he haluaisivat kuulla alumniesittelyssä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli pitää asiantuntijaluento ja esitellä omaa urapolkuaan. Luennoitsija sai kokemuksen lukiomaailmasta, hiukan luentopalkkiota ja alumnit nauttivat opettajien sekä toistensa tapaamisesta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii yhteisen ajan varaamisen hyvissä ajoin ja tarpeeksi valmistelijoita.

Tutustu lisää

Ohje alumneille
Tulevaisuuspäivän aikataulu
Tunne Työ -blogi

 

Ota yhteyttä

Marjo Mela, Minna Juntunen, Marjut Haussila, Hannu Rantala ja Tarja Aro-Kuuskoski, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Aikaa meni todennäköisesti kaikilta meiltä tapahtumaa järjestämässä olleilta arviolta noin 20-30 työtuntia/hlö.

Tulevaisuuspäivä järjestettiin toukokuussa ja tämä ajankohta toimi oikein hyvin. Toinen ajankohta voisi olla syyslukukauden alku.