TOP-tehtäväsivusto koostuu yli tuhannesta alakouluikäiselle suunnatusta, pedagogisesti pohditusta TOP-tehtävästä sekä 4H-kerhojen omista ryhmistä. Luontoon, ruokaan ja käden taitoihin liittyvät TOP-tehtävät tarjoavat 6–12-vuotiaille lapsille mahdollisuuden oppia itse tekemällä ja saada oivalluksia elämästä ja yritteliäisyydestä.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus

TOP-tehtäväpankki yhdistää fyysisen maailman ja digitaalisuuden parhaat puolet.

TOP-tehtävissä käytetään hyväksi kokemusoppimisen eri vaiheita. TOP-tehtävät antavat virikkeitä omakohtaiseen kokeiluun, esi­merkiksi kaarnaveneen tekemiseen. Tehtävien muis­tiinpanoissa annetaan ideoita reflektiiviseen ha­vainnointiin ja itsearviointiin, otetaan esille aihee­seen liittyviä käsitteitä tai kannustetaan uusien asioiden kokeiluun. Muistiinpanoissa voidaan vaikka­pa tutkia kaarnaveneen ominaisuuksia. Ohjaaja tukee prosessia keskustelemalla ja antamalla palautetta. Yhdessä voidaan esimerkiksi pohtia, miksi vene ei pysy pystyssä, minkälainen materiaali kaarna on, mitä muuta kaarnasta voisi tehdä jne. Pohdinnat voivat johtaa kokeilemaan uusia asioita, esimerkiksi kehittä­mään veneen ominaisuuksia, tekemään kaarnasta jotain muuta (vaikkapa ongenkohon), kokeilemaan samaa valmistustekniikkaa muihin materiaaleihin tai testaamaan kaarnaveneiden menekkiä myyjäisissä.

Harrastustoiminnassa lapsi voi hauskalla tavalla oppia elämässä tarvittavia perustai­toja. 4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen tavoittee­na on yhdistää oman elämän hallinnassa tarvittavat käytännön taidot yrittäjyyteen ja yritteliääksi kasvamiseen. 4H-toiminta tukee lapsen ja nuoren kehittymistä aktiiviseksi, työelämässä menesty­väksi aikuiseksi, jolla on tarvittaessa valmiuksia myös oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Vartti, Aktivointi

Virpi Skippari
p. +358 44 783 0302
virpi.skippari@4h.fi

Kuvaus

TOP-tehtäväpankki yhdistää fyysisen maailman ja digitaalisuuden parhaat puolet.

TOP-tehtävissä käytetään hyväksi kokemusoppimisen eri vaiheita. TOP-tehtävät antavat virikkeitä omakohtaiseen kokeiluun, esi­merkiksi kaarnaveneen tekemiseen. Tehtävien muis­tiinpanoissa annetaan ideoita reflektiiviseen ha­vainnointiin ja itsearviointiin, otetaan esille aihee­seen liittyviä käsitteitä tai kannustetaan uusien asioiden kokeiluun. Muistiinpanoissa voidaan vaikka­pa tutkia kaarnaveneen ominaisuuksia. Ohjaaja tukee prosessia keskustelemalla ja antamalla palautetta. Yhdessä voidaan esimerkiksi pohtia, miksi vene ei pysy pystyssä, minkälainen materiaali kaarna on, mitä muuta kaarnasta voisi tehdä jne. Pohdinnat voivat johtaa kokeilemaan uusia asioita, esimerkiksi kehittä­mään veneen ominaisuuksia, tekemään kaarnasta jotain muuta (vaikkapa ongenkohon), kokeilemaan samaa valmistustekniikkaa muihin materiaaleihin tai testaamaan kaarnaveneiden menekkiä myyjäisissä.

Harrastustoiminnassa lapsi voi hauskalla tavalla oppia elämässä tarvittavia perustai­toja. 4H-järjestön yrittäjyyskasvatuksen tavoittee­na on yhdistää oman elämän hallinnassa tarvittavat käytännön taidot yrittäjyyteen ja yritteliääksi kasvamiseen. 4H-toiminta tukee lapsen ja nuoren kehittymistä aktiiviseksi, työelämässä menesty­väksi aikuiseksi, jolla on tarvittaessa valmiuksia myös oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen.

Tutustu lisää

https://www.toptehtavat.fi

Ota yhteyttä

Virpi Skippari
p. +358 44 783 0302
virpi.skippari@4h.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Rohkeus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Vartti, Aktivointi