Lappeenrannan lukioissa on aloitettu tiimikoulutusprojekti, jonka tavoitteena on saada kaikki lukio-opettajat osallistumaan tiimipedagogiikan koulutukseen lähivuosina. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Noin puolet Lappeenrannan kaupungin lukio-opettajista aloitti tiimikoulutuksen vuonna 2019, toinen puoli koulutetaan parin vuoden sisään. Ajatus lähti kaupungin strategiasta, jossa tiimioppiminen on nostettu keskeiseen rooliin. Tavoitteena oli saada tiimipedagogiikkaa jalkautettua lukioihin, niin oppitunneille kuin toimintakulttuuriinkin.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opettaja, Rehtori, Lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tiimipedagogiikkakoulutusta tarjoava yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tiimikoulutukselle haettiin rahoitusta ja koulutuksen järjestäjä.

Mallin toteuttaminen vaikutti laajasti koko koulun toimintakulttuuriin, sillä opettajia oli paljon mukana koulutuksessa. Opettajat joutuivat olemaan jonkin verran poissa oppitunneiltaan koulutuksen aikana.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, kulut maksullisesta koulutuksesta, lisäksi mahdollisesti koulutuspäiviltä maksettavat opettajien ruoat ja koulutuspaikat.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani tarjoaa koulutuksen. Kumppani saa näkyvyyttä ja rahallisen korvauksen yritykselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimipedagogiikka juurtuu lukioon parhaiten, kun kaikki opettajat koulutetaan jossain vaiheessa aiheeseen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Mallin suunnitteluvaiheessa kartoitettiin halukkaat osallistujat. Aluksi koulutukseen lähti lähinnä opettajia, jotka opettavat tänä lukuvuonna tiimejä tai joista tulee uuden organisaation tiiminvetäjiä.
Malli toteutettiin kevään ja syksyn aikana niin, että uutta lukuvuotta päästiin aloittamaan osittain koulutetun opettajaryhmän kanssa.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Noin puolet Lappeenrannan kaupungin lukio-opettajista aloitti tiimikoulutuksen vuonna 2019, toinen puoli koulutetaan parin vuoden sisään. Ajatus lähti kaupungin strategiasta, jossa tiimioppiminen on nostettu keskeiseen rooliin. Tavoitteena oli saada tiimipedagogiikkaa jalkautettua lukioihin, niin oppitunneille kuin toimintakulttuuriinkin.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opettaja, Rehtori, Lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Tiimipedagogiikkakoulutusta tarjoava yritys

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tiimikoulutukselle haettiin rahoitusta ja koulutuksen järjestäjä.

Mallin toteuttaminen vaikutti laajasti koko koulun toimintakulttuuriin, sillä opettajia oli paljon mukana koulutuksessa. Opettajat joutuivat olemaan jonkin verran poissa oppitunneiltaan koulutuksen aikana.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, kulut maksullisesta koulutuksesta, lisäksi mahdollisesti koulutuspäiviltä maksettavat opettajien ruoat ja koulutuspaikat.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani tarjoaa koulutuksen. Kumppani saa näkyvyyttä ja rahallisen korvauksen yritykselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tiimipedagogiikka juurtuu lukioon parhaiten, kun kaikki opettajat koulutetaan jossain vaiheessa aiheeseen.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Vaativa

Mallin suunnitteluvaiheessa kartoitettiin halukkaat osallistujat. Aluksi koulutukseen lähti lähinnä opettajia, jotka opettavat tänä lukuvuonna tiimejä tai joista tulee uuden organisaation tiiminvetäjiä.
Malli toteutettiin kevään ja syksyn aikana niin, että uutta lukuvuotta päästiin aloittamaan osittain koulutetun opettajaryhmän kanssa.