Lappeenrannan Lyseon lukion 1. vuosikurssin opetukseen on sisällytetty tiimikurssi -toimintaa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lukioon suunniteltiin tiimikurssipareja, joita toteutetaan syksyllä 2019. Tavoitteena oli saada työkaluja lukion 1. vuoden opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä kokeilla yhteisopettajuutta ja tiimioppimista. Lisäksi haluttiin kokeilla, mitkä kurssit voisivat toimia yhdessä tulevan opetussuunnitelman moduuleissa. Suunnittelimme tiimikurssiparien toteutuksen niin, että kaikilla lukion 1. vuosikurssin opiskelijoilla on toisen jakson palkeissa 1 ja 2 opiskelua tiimeissä. Opettajat puolestaan suunnittelivat, mitä aineyhdistelmiä palkkeihin laitetaan ja miten kurssit toteutetaan yhdessä. Kurssiyhdistelmiä olivat esimerkiksi ÄI2 ja TE1 sekä MU1 ja FY1.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Rehtori
1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamisessa piti ottaa huomioon esimerkiksi kiinnostuneiden opettajien rekrytointi, yhteissuunnitteluun tarvittava aika sekä rakenteiden mietintä niin, että samat opiskelijat ovat molemmilla kursseilla. Sen vuoksi päädyimme laittamaan kaikki tiimikurssiparit samoihin palkkeihin ja merkitsemään ne ryhmän koodeilla.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia saattaa tulla, esimerkiksi opettajien koulutuksesta tai opiskelijoille hanktuista vierailijoista. Lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden ryhmäyttämiseen saisi helposti kulumaan rahaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat työskentelivät tiimeissä ja syvensivät tiimityöskentelytaitojaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii työyhteisön tukea ja riittävästi kiinnostuneita opettajia. Lisäksi tarvitaan paljon yhteistyötä esimerkiksi sopivien kurssiyhdistelmien miettimiseen.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Vaativa

Erityisesti rakenteen suunnittelijat joutuivat käyttämään mallin suunnitteluun paljon aikaa. Pelkästään kurssia pitävä opettaja suunnitteli kurssia yhteistyössä toisen opettajan kanssa muutaman tunnin, mutta mikäli yhteistä aikaa olisi, voisi sitä käyttää huomattavasti enemmänkin. Kaikki opettajat osallistuivat lisäksi tiimistarttiin, joka kesti viisi työpäivää (hajautettuna).

Suunnittelimme mallin toteutettavaksi toisessa jaksossa, koska silloin 1. vuosikurssin opiskelijoille olisi erityisesti hyötyä ryhmäytymisestä. Ensimmäisessä jaksossa olisi liian varhain. Kurssiparit on helpointa toteuttaa 1. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa, koska silloin opiskelijoilla on vielä paljon pakollisia kursseja.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lukioon suunniteltiin tiimikurssipareja, joita toteutetaan syksyllä 2019. Tavoitteena oli saada työkaluja lukion 1. vuoden opiskelijoiden ryhmäyttämiseen sekä kokeilla yhteisopettajuutta ja tiimioppimista. Lisäksi haluttiin kokeilla, mitkä kurssit voisivat toimia yhdessä tulevan opetussuunnitelman moduuleissa. Suunnittelimme tiimikurssiparien toteutuksen niin, että kaikilla lukion 1. vuosikurssin opiskelijoilla on toisen jakson palkeissa 1 ja 2 opiskelua tiimeissä. Opettajat puolestaan suunnittelivat, mitä aineyhdistelmiä palkkeihin laitetaan ja miten kurssit toteutetaan yhdessä. Kurssiyhdistelmiä olivat esimerkiksi ÄI2 ja TE1 sekä MU1 ja FY1.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja, Rehtori
1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Mallin toteuttamisessa piti ottaa huomioon esimerkiksi kiinnostuneiden opettajien rekrytointi, yhteissuunnitteluun tarvittava aika sekä rakenteiden mietintä niin, että samat opiskelijat ovat molemmilla kursseilla. Sen vuoksi päädyimme laittamaan kaikki tiimikurssiparit samoihin palkkeihin ja merkitsemään ne ryhmän koodeilla.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia saattaa tulla, esimerkiksi opettajien koulutuksesta tai opiskelijoille hanktuista vierailijoista. Lisäksi esimerkiksi opiskelijoiden ryhmäyttämiseen saisi helposti kulumaan rahaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat työskentelivät tiimeissä ja syvensivät tiimityöskentelytaitojaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttaminen vaatii työyhteisön tukea ja riittävästi kiinnostuneita opettajia. Lisäksi tarvitaan paljon yhteistyötä esimerkiksi sopivien kurssiyhdistelmien miettimiseen.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Jakso, Vaativa

Erityisesti rakenteen suunnittelijat joutuivat käyttämään mallin suunnitteluun paljon aikaa. Pelkästään kurssia pitävä opettaja suunnitteli kurssia yhteistyössä toisen opettajan kanssa muutaman tunnin, mutta mikäli yhteistä aikaa olisi, voisi sitä käyttää huomattavasti enemmänkin. Kaikki opettajat osallistuivat lisäksi tiimistarttiin, joka kesti viisi työpäivää (hajautettuna).

Suunnittelimme mallin toteutettavaksi toisessa jaksossa, koska silloin 1. vuosikurssin opiskelijoille olisi erityisesti hyötyä ryhmäytymisestä. Ensimmäisessä jaksossa olisi liian varhain. Kurssiparit on helpointa toteuttaa 1. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa, koska silloin opiskelijoilla on vielä paljon pakollisia kursseja.