Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa kaksi 6 tunnin mittaista TET-päivää. Toinen näistä päivistä voi olla opiskelijan kesätyöpaikassa/työpaikassa, mutta vähintään toisen tulee olla varsinaisessa TET-paikassa

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa kaksi 6 tunnin mittaista TET-päivää. Toinen näistä päivistä voi olla opiskelijan kesätyöpaikassa/työpaikassa, mutta vähintään toisen tulee olla varsinaisessa TET-paikassa. Opiskelijan pitää pyrkiä valitsemaan sellainen TET-paikka, joka vastaa hänen mahdollisia tulevaisuuden ura- ja koulutussuunnitelmia. TET-päivät voi suorittaa sopivana ajankohtana esimerkiksi lomilla tai koeviikon vapaapäivinä. Opiskelija saa valmiin TET-saatekirjeen, joka annetaan työnantajalle sekä TET-sopimuksen, joka palautetaan opinto-ohjaajalle. TET-päivästä opiskelija laatii raportin, jonka palautetaan Classroomiin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä

Kuvaus

Lukion aikana opiskelijan tulee suorittaa kaksi 6 tunnin mittaista TET-päivää. Toinen näistä päivistä voi olla opiskelijan kesätyöpaikassa/työpaikassa, mutta vähintään toisen tulee olla varsinaisessa TET-paikassa. Opiskelijan pitää pyrkiä valitsemaan sellainen TET-paikka, joka vastaa hänen mahdollisia tulevaisuuden ura- ja koulutussuunnitelmia. TET-päivät voi suorittaa sopivana ajankohtana esimerkiksi lomilla tai koeviikon vapaapäivinä. Opiskelija saa valmiin TET-saatekirjeen, joka annetaan työnantajalle sekä TET-sopimuksen, joka palautetaan opinto-ohjaajalle. TET-päivästä opiskelija laatii raportin, jonka palautetaan Classroomiin.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä