Kuinka toteutettiin onnistunut työelämään tutustuminen lukion joustoviikolla (yhden viikon aikana). Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto

Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus

Toteutimme lukion TET-kurssin viikon aikana ns. joustoviikolla, jolloin viikon aikana on mahdollisuus tehdä yksi valinnainen kurssi. TET-kurssi oli yksi vaihtoehto. Kurssille otettiin max. 27 opiskelijaa.

Kurssin 1.päivänä oli yritysvierailu, työelämän edustajan puheenvuoro sekä ohjeistus työelämään ja rapostointiin sekä työelämän tulevaisuudesta kertova luento.

Kurssin päivät 2-4. olivat harjoittelussa n. 5h/pvä.

Kurssin 5.päivänä TET-kokemukset esiteltiin. Jokainen kertoi n. 10-15 minuuttia kokemuksistaan ja yrityksestä, jonka jälkeen keskusteltiin aina kokemuksesta. Esitys oli vapaamuotoinen, mutta visuaalisuus oli toivottavaa eli käytännössä videoklipit ja valokuvat olivat suuressa roolissa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssin valinneet informoitiin TET-paikan hakemisesta ja heille annettiin TET-sopimus lomake 3 päivän harjoittelua varten. Kurssi osoittautui suosituksi ja se tuli täyteen.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

TAT, Korkeakoulut ja alueen yritykset

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alalle kiinnostuneiden motivointi ja mahdollinen tulevan työvoiman perehdyttäminen

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Hakea TET-paikka ja suorittaa harjoittelu sekä esittellä työkokemus muille. TET-kokemus itselle mieluisssa työympäristössä. Urapohdinnan syveneminen

Toteuttaja

Opinto-ohjaaja / kaikki vuosikurssit

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi on toteutettu usena vuonna ja se on vakiintunut käytänne Haukilahden lukiossa

Vaativuus

Keskiverto

Tutustu lisää

Ole yhteydessä Haukilahden lukioon

 

 

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

1 kurssi / toeutus 5 päivän aikana.

Antti Humalamäki

Opinto-ohjaaja

Haukilahden lukio

antti.humalamaki@Espoo.fi

Kuvaus

Toteutimme lukion TET-kurssin viikon aikana ns. joustoviikolla, jolloin viikon aikana on mahdollisuus tehdä yksi valinnainen kurssi. TET-kurssi oli yksi vaihtoehto. Kurssille otettiin max. 27 opiskelijaa.

Kurssin 1.päivänä oli yritysvierailu, työelämän edustajan puheenvuoro sekä ohjeistus työelämään ja rapostointiin sekä työelämän tulevaisuudesta kertova luento.

Kurssin päivät 2-4. olivat harjoittelussa n. 5h/pvä.

Kurssin 5.päivänä TET-kokemukset esiteltiin. Jokainen kertoi n. 10-15 minuuttia kokemuksistaan ja yrityksestä, jonka jälkeen keskusteltiin aina kokemuksesta. Esitys oli vapaamuotoinen, mutta visuaalisuus oli toivottavaa eli käytännössä videoklipit ja valokuvat olivat suuressa roolissa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssin valinneet informoitiin TET-paikan hakemisesta ja heille annettiin TET-sopimus lomake 3 päivän harjoittelua varten. Kurssi osoittautui suosituksi ja se tuli täyteen.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

TAT, Korkeakoulut ja alueen yritykset

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alalle kiinnostuneiden motivointi ja mahdollinen tulevan työvoiman perehdyttäminen

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Hakea TET-paikka ja suorittaa harjoittelu sekä esittellä työkokemus muille. TET-kokemus itselle mieluisssa työympäristössä. Urapohdinnan syveneminen

Toteuttaja

Opinto-ohjaaja / kaikki vuosikurssit

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi on toteutettu usena vuonna ja se on vakiintunut käytänne Haukilahden lukiossa

Vaativuus

Keskiverto

Tutustu lisää

Ole yhteydessä Haukilahden lukioon

 

 

 

Ota yhteyttä

Antti Humalamäki

Opinto-ohjaaja

Haukilahden lukio

antti.humalamaki@Espoo.fi

Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

1 kurssi / toeutus 5 päivän aikana.