Saimaan ammattikorkakoulun opiskelijat suorittivat monipuolisen harjoittelun Lappeenrannan lyseon lukiossa. Korkeakouluyhteistyöstä hyötyivät sekä AMK- että lukio-opiskelijat. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Terveydenhoitajaopiskelijat suorittivat harjoittelua lukiolla työskennellen kahtena päivänä viikossa, viikoilla 4-13. He pitivät terveyskioskia mediateekissa ja valmistelivat alustuksia ja infoja ennalta sovituista aiheista terveystiedon ja liikunnan tunneille.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ammattikorkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukion ja amattikorkeakoulun opettajien välinen yhteistyötä ja mallin käytännönjärjestelyiden sopiminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suorittivat harjoittelua ja lukion opiskelijat saivat terveydenhoidon palveluja ja tietoa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökorkeakoulun opiskelijat saivat sopivan harjoittelupaikan lukiosta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia voidaan käyttää jatkossakin AMK:n toiveen mukaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Muutama tunti.
Ajankohdalla ei ole merkitystä.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Terveydenhoitajaopiskelijat suorittivat harjoittelua lukiolla työskennellen kahtena päivänä viikossa, viikoilla 4-13. He pitivät terveyskioskia mediateekissa ja valmistelivat alustuksia ja infoja ennalta sovituista aiheista terveystiedon ja liikunnan tunneille.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ammattikorkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Lukion ja amattikorkeakoulun opettajien välinen yhteistyötä ja mallin käytännönjärjestelyiden sopiminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Saimian opiskelijat suorittivat harjoittelua ja lukion opiskelijat saivat terveydenhoidon palveluja ja tietoa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökorkeakoulun opiskelijat saivat sopivan harjoittelupaikan lukiosta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia voidaan käyttää jatkossakin AMK:n toiveen mukaan.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Helppo/nopea

Muutama tunti.
Ajankohdalla ei ole merkitystä.