Helsinge gymnasium järjesti yhdessä kahden muun ruotsinkielisen lukion kanssa teemapäivän globaaleista haasteista ja omilla teoilla vaikuttamisesta. Opiskelijat kävivät päivän aikana kuuntelemassa vierailijaluentoja ja osallistuivat työpajaan. Malli on kehitetty Tunne työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Helsinge gymnasium järjesti yhdessä kahden muun ruotsinkielisen lukion kanssa teemapäivän keväällä. Teemana oli globaalit haasteet ja omilla teoilla vaikuttaminen. Päivä koostui vieraiden luennoista ja työpajoista. Vierailijaluentoja varten tapahtumaan kutsuttiin erilaisia ihmisiä, kuten opiskelijoita, bloggareita ja työntekijöitä eri organisaatioista, kertomaan omista valinnoistaan. Näiden kautta opiskelijoille tuli tutuksi erilaisia urapolkuja. Opiskelijat valitsivat kahdestatoista annetusta vaihtoehdosta kaksi luentoa, jotka he kävivät kuuntelemassa. Luentojen jälkeen opiskelijat osallistuivat yhdelle valitsemalleen työpajalle. Työpajojen teemoja oli esimerkiksi demokratia ja globaali talous. Työpajat olivat opettajien järjestämiä.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset ihmiset, jotka ovat jollakin tapaa tekemisissä vaikuttamisen kanssa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtumaa oli järjestämässä kaksi opettajaa jokaisesta lukiosta. Etukäteisvalmisteluja oli esimerkiksi yhteydenotot vieraisiin, aikataulujen sopiminen, työpajojen suunnitteleminen, käytännön järjestelyt (kuten opiskelijoiden kulkeminen tapahtumapaikalle) ja opiskelijaryhmien muodostaminen.

Päivän aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallissa on huomioitava mahdolliset kustannukset kuljetuksista. Tapahtuma järjestettiin toisen lukion tiloissa, joten Helsinge gymnasiumin opiskelijat matkustivat sinne bussilla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat annetuista vaihtoehdoista kaksi luentoa, jotka kävivät kuuntelemassa, sekä yhden työpajan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli toimia vierailijaluentojen puhujina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Sujuva yhteistyö sekä eri koulujen että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa auttaa juurruttamisessa. Lisäksi on tärkeää, että tapahtuma otetaan konkreettisesti mukaan lukion tapahtumakalenteriin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Vaativa

Etukäteisvalmisteluihin kului aikaa muutama kuukausi.

Tapahtuma järjestettiin toukokuun alussa.

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Kuvaus

Helsinge gymnasium järjesti yhdessä kahden muun ruotsinkielisen lukion kanssa teemapäivän keväällä. Teemana oli globaalit haasteet ja omilla teoilla vaikuttaminen. Päivä koostui vieraiden luennoista ja työpajoista. Vierailijaluentoja varten tapahtumaan kutsuttiin erilaisia ihmisiä, kuten opiskelijoita, bloggareita ja työntekijöitä eri organisaatioista, kertomaan omista valinnoistaan. Näiden kautta opiskelijoille tuli tutuksi erilaisia urapolkuja. Opiskelijat valitsivat kahdestatoista annetusta vaihtoehdosta kaksi luentoa, jotka he kävivät kuuntelemassa. Luentojen jälkeen opiskelijat osallistuivat yhdelle valitsemalleen työpajalle. Työpajojen teemoja oli esimerkiksi demokratia ja globaali talous. Työpajat olivat opettajien järjestämiä.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset ihmiset, jotka ovat jollakin tapaa tekemisissä vaikuttamisen kanssa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Tapahtumaa oli järjestämässä kaksi opettajaa jokaisesta lukiosta. Etukäteisvalmisteluja oli esimerkiksi yhteydenotot vieraisiin, aikataulujen sopiminen, työpajojen suunnitteleminen, käytännön järjestelyt (kuten opiskelijoiden kulkeminen tapahtumapaikalle) ja opiskelijaryhmien muodostaminen.

Päivän aikana ei ollut normaalia opetusta.

Mallissa on huomioitava mahdolliset kustannukset kuljetuksista. Tapahtuma järjestettiin toisen lukion tiloissa, joten Helsinge gymnasiumin opiskelijat matkustivat sinne bussilla.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valitsivat annetuista vaihtoehdoista kaksi luentoa, jotka kävivät kuuntelemassa, sekä yhden työpajan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppaneiden roolina oli toimia vierailijaluentojen puhujina.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Sujuva yhteistyö sekä eri koulujen että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa auttaa juurruttamisessa. Lisäksi on tärkeää, että tapahtuma otetaan konkreettisesti mukaan lukion tapahtumakalenteriin.

Ota yhteyttä

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Vaativa

Etukäteisvalmisteluihin kului aikaa muutama kuukausi.

Tapahtuma järjestettiin toukokuun alussa.