Espoossa tapahtumajärjestäjäkurssin opiskelijat ovat järjestäneet KesätyöX tapahtuman muille espoolaisille 2. vk:n opiskelijoille.. Kurssilla on opiskeltu mitä kaikkea tapahtuman järjestämiseen kuuluu, mietitty mitä yrityksiä halutaan tapahtumaan töitä tarjoamaan ja otettu yhteyttä näihin. Lisäksi kurssilla mietitään mainostamista ja tapahtuman yhteistä ilmettä. Kurssi on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

Tapahtumajärjestäjäkurssille on haettu 5 opiskelijaa, jokaisesta hankkeen lukiosta. Yhteensä opiskelijoita tapahtumajärjestäjäkurssilla on ollut noin 30, joka on sopiva määrä KesätyöX tapahtuman onnistuneesti järjestämiseksi.

Kurssi on alkanut lokakuun lopulla ja jatkunut tammikuun tapahtumaan asti noin kerran viikossa. Kurssilla on käyty läpi tapahtuman järjestämisen vaiheet. Yhteistyöyritykset ovat myös avanneet ajatuksiaan siitä, mitä työnantaja odottaa kesätyöntekijältä sekä miten kesätyöntekijät valitaan. Opiskelijat ovat saaneet toivoa ja hankkia yrityksiä messuille sekä halutessaan päässeet mukaan yrityksiin neuvottelemaan yrityksen roolista tapahtumassa. Tapahtumassa opiskelijoilla on ollut tärkeä rooli vieraiden opastamisessa ja hyvän tunnelman ylläpitäjinä. Tapahtuman jälkeen on vielä käyty läpi missä onnistuttiin ja mitä jäi puuttumaan sekä juhlittu onnistunutta tapahtumaa.

Vaativuus

Vaativa

Toteutus

Tapahtumajärjestäjäkurssi on Espoon yhteistarjottimen kurssi. Se voidaan järjestää kaikilla luokka-asteilla.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet KesätyöX tapahtuman yhteistyökumppanit. Henkilöstöyritykset kuten Barona ja kunnan toimijat, kuten Ohjaamo ovat olleet meille hyvä yhteistyökumppaneita. Myös nuorten yrittäjäkasvatukseen panostava NY on ollut erinomainen yhteistyökumppani.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssi täytyy suunnitella huolella etukäteen. Opiskelijoiden tulee kyetä arvioimaan paljonko kurssi teettää heille töitä.

Kurssilla on ollut mukana kolme opettajaa, jotka ovat olleet mukana tilaisuuden luomisessa. Viime vuonna saimme apuja lisäksi Helsingin Tunne työ-tiimistä ja tänä vuonna Ohjaamo liittyy osaltaan kurssin järjestäjiin.

Opiskelijan rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelevat kurssilla tapahtuman, jossa esitellään kesätyömahdollisuuksia ja toteuttavat sen. Keskeiset tehtävät jaetaan kurssilaisten kiinnostuksen mukaan.

Omassa lukiossaan kurssilaiset käyvät 2 vk:n ohjausryhmissä kertomassa tapahtumasta. Heiltä myös tihkuu lukioihin tietoa vähän epävirallisesti tapahtuman sisällöstä niin, että tapahtumaan on hauska tulla.

Opiskelijat tulevat kurssilla tietoisiksi siitä miten tilaisuus tai tapahtuma järjestetään. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon – tulevissa tapahtumissa he ehkä katsovat sitä hieman uusin silmin.

He alkavat myös pohtia kesätöitä huomattavasti aikaisemmin kuin ikätoverinsa. Osittain tästä syystä ja osittain siitä syystä, että he ovat paljon tekemisissä yhteistyöyritysten kanssa, kaikki halukkaat ovat työllistyneet kesäksi kurssin jälkeen.

Kurssilla jaetaan kurssitodistus, josta käy ilmi, mitä tapahtumajärjestäjäkurssilla on opittu!

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

On ollut mukavaa todeta, että yhteistyöyrityksille ja muille yhteistyötahoille on tärkeää, että lukiolaiset saavat kosketuksen työelämään. Yhteistyötahot lisäävät tunnettuuttaan nuorten keskuudessa ja toteuttavat yhteiskuntavastuutaan.

Yhteistyökumppanit myös näkevät nuoria toimessa. Näin he saavat hieman moniulotteisemman kuvan nuoresta kuin pelkän hakemuksen perusteella saisivat.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ohjaamon mukaan ottaminen tähtää toiminnan vakiinnuttamiseen. Mikäli kurssi saadaan Espoon yhteistarjottimelle vuosittaiseksi kurssiksi ja Ohjaamosta saataisiin lisäresurssia KesätyöX tilaisuuden järjestämiseksi, pystytään järjestäjäkurssia edelleen tarjoamaan kesätyötapahtumaan ohjaavana kurssina. Ilman tilaisuuttaa/tapahtumaa kurssia ei kannata järjestää.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

 

 

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

Järjestäjäkurssi on yhden lukiokurssin laajuinen. Kurssi on levitetty jaksoa pidemmälle aikajaksolle.

Maija Flinkman

Otaniemen lukio PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Tapahtumajärjestäjäkurssille on haettu 5 opiskelijaa, jokaisesta hankkeen lukiosta. Yhteensä opiskelijoita tapahtumajärjestäjäkurssilla on ollut noin 30, joka on sopiva määrä KesätyöX tapahtuman onnistuneesti järjestämiseksi.

Kurssi on alkanut lokakuun lopulla ja jatkunut tammikuun tapahtumaan asti noin kerran viikossa. Kurssilla on käyty läpi tapahtuman järjestämisen vaiheet. Yhteistyöyritykset ovat myös avanneet ajatuksiaan siitä, mitä työnantaja odottaa kesätyöntekijältä sekä miten kesätyöntekijät valitaan. Opiskelijat ovat saaneet toivoa ja hankkia yrityksiä messuille sekä halutessaan päässeet mukaan yrityksiin neuvottelemaan yrityksen roolista tapahtumassa. Tapahtumassa opiskelijoilla on ollut tärkeä rooli vieraiden opastamisessa ja hyvän tunnelman ylläpitäjinä. Tapahtuman jälkeen on vielä käyty läpi missä onnistuttiin ja mitä jäi puuttumaan sekä juhlittu onnistunutta tapahtumaa.

Vaativuus

Vaativa

Toteutus

Tapahtumajärjestäjäkurssi on Espoon yhteistarjottimen kurssi. Se voidaan järjestää kaikilla luokka-asteilla.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet KesätyöX tapahtuman yhteistyökumppanit. Henkilöstöyritykset kuten Barona ja kunnan toimijat, kuten Ohjaamo ovat olleet meille hyvä yhteistyökumppaneita. Myös nuorten yrittäjäkasvatukseen panostava NY on ollut erinomainen yhteistyökumppani.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssi täytyy suunnitella huolella etukäteen. Opiskelijoiden tulee kyetä arvioimaan paljonko kurssi teettää heille töitä.

Kurssilla on ollut mukana kolme opettajaa, jotka ovat olleet mukana tilaisuuden luomisessa. Viime vuonna saimme apuja lisäksi Helsingin Tunne työ-tiimistä ja tänä vuonna Ohjaamo liittyy osaltaan kurssin järjestäjiin.

Opiskelijan rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelevat kurssilla tapahtuman, jossa esitellään kesätyömahdollisuuksia ja toteuttavat sen. Keskeiset tehtävät jaetaan kurssilaisten kiinnostuksen mukaan.

Omassa lukiossaan kurssilaiset käyvät 2 vk:n ohjausryhmissä kertomassa tapahtumasta. Heiltä myös tihkuu lukioihin tietoa vähän epävirallisesti tapahtuman sisällöstä niin, että tapahtumaan on hauska tulla.

Opiskelijat tulevat kurssilla tietoisiksi siitä miten tilaisuus tai tapahtuma järjestetään. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon – tulevissa tapahtumissa he ehkä katsovat sitä hieman uusin silmin.

He alkavat myös pohtia kesätöitä huomattavasti aikaisemmin kuin ikätoverinsa. Osittain tästä syystä ja osittain siitä syystä, että he ovat paljon tekemisissä yhteistyöyritysten kanssa, kaikki halukkaat ovat työllistyneet kesäksi kurssin jälkeen.

Kurssilla jaetaan kurssitodistus, josta käy ilmi, mitä tapahtumajärjestäjäkurssilla on opittu!

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

On ollut mukavaa todeta, että yhteistyöyrityksille ja muille yhteistyötahoille on tärkeää, että lukiolaiset saavat kosketuksen työelämään. Yhteistyötahot lisäävät tunnettuuttaan nuorten keskuudessa ja toteuttavat yhteiskuntavastuutaan.

Yhteistyökumppanit myös näkevät nuoria toimessa. Näin he saavat hieman moniulotteisemman kuvan nuoresta kuin pelkän hakemuksen perusteella saisivat.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Ohjaamon mukaan ottaminen tähtää toiminnan vakiinnuttamiseen. Mikäli kurssi saadaan Espoon yhteistarjottimelle vuosittaiseksi kurssiksi ja Ohjaamosta saataisiin lisäresurssia KesätyöX tilaisuuden järjestämiseksi, pystytään järjestäjäkurssia edelleen tarjoamaan kesätyötapahtumaan ohjaavana kurssina. Ilman tilaisuuttaa/tapahtumaa kurssia ei kannata järjestää.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

 

 

 

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio PL 3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi

Järjestäjäkurssi on yhden lukiokurssin laajuinen. Kurssi on levitetty jaksoa pidemmälle aikajaksolle.