Espoossa toteutettiin tapahtumajärjestäjäkurssi yhteistyössä henkilöstörekrytointiyrityksen kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Mallissa suunniteltiin tapahtumajärjestäjäkurssi yhteistyössä henkilöstörekrytointiyrityksen kanssa. Lukiolaiset saivat toimintamallissa koulutusta tapahtumanjärjestämiseen henkilöstörekrytointiyritykseltä ja opintosuorituksen lukioltaan. Tapahtumajärjestäjäkurssi liittyi Espoossa vuosittain järjestettäviin kesätyömessuihin, jonka käytännön järjestelyistä lukiolaiset vastasivat. Järjestäjäkurssi kesti koko syyslukukauden, sekä tammikuun tilaisuuden päivämäärään asti. Kurssikertoja oli noin 10, minkä lisäksi opiskelijat osallistuivat myös tilaisuuteen ja sen arviointiin. 

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Henkilöstönrekrytointiyritykset ja tapahtumajärjestämistä antavat oppilaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen kurssin toteuttamista yhteistyö tuli suunnitella yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi kurssille osallistuvat opiskelijat tuli rekrytoida ja hoitaa käytännön toteutuksen organisointi (esim. tilat koulutukselle).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tapahtumajärjestäjäkurssilla opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan Espoon 2. vuoden opiskelijoille tarkoitetun kesätyötapahtuman. Opiskelijat saivat mm. esittää ajatuksia messuille pyydettävistä yrityksistä, sekä miettiä tapahtuman markkinointia, ulkoasua ja käytännön toteutusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit osallistuvat kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Heillä on mahdollisuus saada toimintamallin kautta hyviä kesätyöntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kuntatasolla työelämävalmiuksia lisäävät kurssit vaativat niiden kirjaamista kunta- ja/tai lukiokohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Projekti, Vaativa

Tapahtumajärjestäjäkurssi toteutettiin lukuvuonna 2017-2018 marraskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välillä. Lukuvuonna 2018-2019 kurssi toteutettiin syyskuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä. Ajankohta riippuu toteutettavan tapahtuman ajankohdasta.

Maija Flinkman ja Jarkko Währn, Espoon ESR-hanke ja Tapiolan lukio

jarkko.wahrn@espoo.fi

Kuvaus

Mallissa suunniteltiin tapahtumajärjestäjäkurssi yhteistyössä henkilöstörekrytointiyrityksen kanssa. Lukiolaiset saivat toimintamallissa koulutusta tapahtumanjärjestämiseen henkilöstörekrytointiyritykseltä ja opintosuorituksen lukioltaan. Tapahtumajärjestäjäkurssi liittyi Espoossa vuosittain järjestettäviin kesätyömessuihin, jonka käytännön järjestelyistä lukiolaiset vastasivat. Järjestäjäkurssi kesti koko syyslukukauden, sekä tammikuun tilaisuuden päivämäärään asti. Kurssikertoja oli noin 10, minkä lisäksi opiskelijat osallistuivat myös tilaisuuteen ja sen arviointiin. 

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Henkilöstönrekrytointiyritykset ja tapahtumajärjestämistä antavat oppilaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen kurssin toteuttamista yhteistyö tuli suunnitella yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi kurssille osallistuvat opiskelijat tuli rekrytoida ja hoitaa käytännön toteutuksen organisointi (esim. tilat koulutukselle).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Tapahtumajärjestäjäkurssilla opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan Espoon 2. vuoden opiskelijoille tarkoitetun kesätyötapahtuman. Opiskelijat saivat mm. esittää ajatuksia messuille pyydettävistä yrityksistä, sekä miettiä tapahtuman markkinointia, ulkoasua ja käytännön toteutusta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit osallistuvat kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Heillä on mahdollisuus saada toimintamallin kautta hyviä kesätyöntekijöitä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kuntatasolla työelämävalmiuksia lisäävät kurssit vaativat niiden kirjaamista kunta- ja/tai lukiokohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Ota yhteyttä

Maija Flinkman ja Jarkko Währn, Espoon ESR-hanke ja Tapiolan lukio

jarkko.wahrn@espoo.fi

Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Projekti, Vaativa

Tapahtumajärjestäjäkurssi toteutettiin lukuvuonna 2017-2018 marraskuun 2017 ja maaliskuun 2018 välillä. Lukuvuonna 2018-2019 kurssi toteutettiin syyskuun 2018 ja tammikuun 2019 välillä. Ajankohta riippuu toteutettavan tapahtuman ajankohdasta.