Kimpisen lukiossa kehitettiin uusi kurssi, jonka tavoitteena oli syventää pakkolisen kurssin sisältöjä sekä yhdistää kurssiin myös tiimipedagogiikkaa ja työelämätaitoja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Kimpisen lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 taloustieteen jatkokurssi nimeltä Talousguru. Kurssin tavoitteena oli syventää lukion pakollisen taloustiedon kurssin (YH02) sisältöjä erityisesti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta ja taloustieteen jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Kurssin materiaalina käytettiinkin mm. kauppatieteiden pääsykoetta keväältä 2018. Lisäksi Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijat kävivät pitämässä lukiolaisille tunnin, jossa he kertoivat opinnoistaan ja teettivät käytännönläheisen tehtävän pienissä tiimeissä.
Kurssilla kävi myös pankin edustajia pitämässä tunnit vuoden 2008 finanssikriisin vaikutuksista sekä pörssikursseista. Samalla he kertoivat omasta urastaan.
Kurssin opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen HYOL:n järjestämään Talousguru-kilpailuun sekä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimian) järjestämään taloustiedon seminaariin. Tämä seminaari sisältyi Tunne työ -suunnittele ura-hankkeeseen, ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Saimian markkinoinnin opiskelijat, Saimian hankekoordinaattori, Kimpisen lukion asiantuntijaopettaja sekä Kimpisen lukion taloustiedon opettajat.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulujen taloustietoon liittyvät koulutusohjelmat, alumnit, pankit, HYOL

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli edellytti kurssin opettajien välisiä suunnittelupalavereja, oppituntien tekemistä sekä vierailijoiden hankkimista. Lisäksi taloustiedon seminaari Saimialla edellytti palaverin ja sähköpostin kautta tapahtumaan suunnittelua. Saimia vastasi tilavarauksesta ja vieraiden hankkimisesta. Opiskelijat siirtyivät Saimiaan omin kyydein.
Sekä vierailijat että opiskelijat käyttivät tietokoneita oppitunneilla.

Talousguru- kilpailuun ja Saimian talousseminaariin osallistuminen aiheutti muutamien opiskelijoiden poissaolon muiden kurssien tunneilta. Muuten mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista ja vierailijapalkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät kurssin ohjelmaan liittyviä toiveita ja toimivat kurssilla osallistujan roolissa. He saivat lisää tietoa jatko-opinnoista ja urapoluista, monipuolisen syventävän kurssisisällön lisäksi.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsee edistämään omalta osaltaan lukiolaisten uratietoutta, saa mainosta edustamalleen koulutusohjelmalle, oppilaitokselle tai yritykselle ja pääsee kurkistamaan opiskeluun nykylukiossa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi pyritään toteuttamaan jatkossakin joka lukuvuosi.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa pari kuukautta, toteuttaminen oli yhden lukion jakson (noin 7 viikkoa) mittainen.
Malli kannattaa toteuttaa 3.jaksossa, jolloin se hyödyttää kevään ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 taloustieteen jatkokurssi nimeltä Talousguru. Kurssin tavoitteena oli syventää lukion pakollisen taloustiedon kurssin (YH02) sisältöjä erityisesti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta ja taloustieteen jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Kurssin materiaalina käytettiinkin mm. kauppatieteiden pääsykoetta keväältä 2018. Lisäksi Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijat kävivät pitämässä lukiolaisille tunnin, jossa he kertoivat opinnoistaan ja teettivät käytännönläheisen tehtävän pienissä tiimeissä.
Kurssilla kävi myös pankin edustajia pitämässä tunnit vuoden 2008 finanssikriisin vaikutuksista sekä pörssikursseista. Samalla he kertoivat omasta urastaan.
Kurssin opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen HYOL:n järjestämään Talousguru-kilpailuun sekä Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimian) järjestämään taloustiedon seminaariin. Tämä seminaari sisältyi Tunne työ -suunnittele ura-hankkeeseen, ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Saimian markkinoinnin opiskelijat, Saimian hankekoordinaattori, Kimpisen lukion asiantuntijaopettaja sekä Kimpisen lukion taloustiedon opettajat.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla/ 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulujen taloustietoon liittyvät koulutusohjelmat, alumnit, pankit, HYOL

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Malli edellytti kurssin opettajien välisiä suunnittelupalavereja, oppituntien tekemistä sekä vierailijoiden hankkimista. Lisäksi taloustiedon seminaari Saimialla edellytti palaverin ja sähköpostin kautta tapahtumaan suunnittelua. Saimia vastasi tilavarauksesta ja vieraiden hankkimisesta. Opiskelijat siirtyivät Saimiaan omin kyydein.
Sekä vierailijat että opiskelijat käyttivät tietokoneita oppitunneilla.

Talousguru- kilpailuun ja Saimian talousseminaariin osallistuminen aiheutti muutamien opiskelijoiden poissaolon muiden kurssien tunneilta. Muuten mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi kuljetuksista ja vierailijapalkkioista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat esittivät kurssin ohjelmaan liittyviä toiveita ja toimivat kurssilla osallistujan roolissa. He saivat lisää tietoa jatko-opinnoista ja urapoluista, monipuolisen syventävän kurssisisällön lisäksi.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsee edistämään omalta osaltaan lukiolaisten uratietoutta, saa mainosta edustamalleen koulutusohjelmalle, oppilaitokselle tai yritykselle ja pääsee kurkistamaan opiskeluun nykylukiossa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi pyritään toteuttamaan jatkossakin joka lukuvuosi.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Tavoitteellisuus
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Mallin suunnittelu vei aikaa pari kuukautta, toteuttaminen oli yhden lukion jakson (noin 7 viikkoa) mittainen.
Malli kannattaa toteuttaa 3.jaksossa, jolloin se hyödyttää kevään ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita.