Vuosaaren lukiossa tuunattiin suomen kielen ja kirjallisuuden projektikurssia. Kurssi tuunattiin työelämälähtöisemmäksi esimerkiksi yrittäjä- ja yritysvierailujen avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Vuosaaren lukion suomen kielen ja kirjallisuuden projektikurssi toteutettiin tuunattuna 5. jaksossa keväällä 2018 yhteistyössä media-alan ammattilaisten kanssa. Kurssilla opiskelijat tapasivat useita alan ammattilaisia, kuulivat heidän opiskelu- ja urapoluistaan, tutustuivat media-alan työhön radiossa, televisiossa sekä printtimediassa sekä tekivät oman valinnaisen mediaprojektin, johon saivat myös ammattilaisen apua ja palautetta. Kurssilla toteutettiin esimerkiksi podcasteja, ruokablogia, vlogeja, printtilehden artikkeleita eri aiheista, elokuva-arvostelu ja reportaasi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Media-alan yritykset ja media-alalla toimivat työntekijät ja yksityisyrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen selvitettiin mahdollisia yhteistyötahoja laajasti median alalta. Tämän jälkeen soviteltiin vierailijoiden ja vierailujen aikatauluja sopimaan mahdollisimman hyvin kurssin aikatauluihin. Ainoastaan yhdelle vierailijalle maksettiin luentopalkkio, kaikki muu yhteistyö oli ilmaista. Opiskelijat käyttivät kurssitehtävien ja omien projektien tekemiseen omia tietokoneitaan ja älypuhelimiaan. Muutama tarvitsi lainaksi koulun kameraa.

Muutamien vierailukäyntien ajankohdan takia kurssin opiskelijat lähtivät muiden kurssien oppitunneilta aikaisemmin. Muutamien opiskelijoiden projektityöt olivat koko oppilaitoksen nähtävillä koulun mediaseinällä.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset yhteistyökumppaneille maksettavat palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat koko kurssin ajan vuorovaikutuksessa eri yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijat laativat etukäteen kysymykset vierailuja ja vierailijoita varten ja toimivat aktiivisesti oman projektityönsä kautta kyseisen median edustajan kanssa yhteistyössä. Opiskelijat muokkasivat omaa projektityötään opettajalta ja alan asiantuntijalta saamansa palautteen pohjalta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijana toimiminen: Oman opiskelu- ja urapolun esittelyn avulla lisää nuorten opiskelu- ja työelätietoutta, oikoo harhakuvia, tuo esiin, kuinka kovin erilaisilla tavoilla voi päätyä unelmiensa ammattiin.

Mentori: Ohjaa opiskelijaa oman projektityön tekemisessä, vahvistaa opiskelijan osaamista ja itseluottamusta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi toteutuu, jos se sisällytetään lukion kurssitarjottimelle eli siihen ollaan valmiita käyttämään oppilaitoksen resurssia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Useita oppitunteja, Projekti, Keskiverto

Suunnitteluun meni aikaa noin 30 tuntia ja toteuttamiseen koko kurssi: opiskelijalla noin 38 tuntia ja opettajalla jonkin verran enemmän.

Kurssi toteutettiin lukuvuoden viimeisessä jaksossa, joka soveltuu hyvin projektikurssille.

Susanna Kalmari, Vuosaaren lukio

susanna.kalmari@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukion suomen kielen ja kirjallisuuden projektikurssi toteutettiin tuunattuna 5. jaksossa keväällä 2018 yhteistyössä media-alan ammattilaisten kanssa. Kurssilla opiskelijat tapasivat useita alan ammattilaisia, kuulivat heidän opiskelu- ja urapoluistaan, tutustuivat media-alan työhön radiossa, televisiossa sekä printtimediassa sekä tekivät oman valinnaisen mediaprojektin, johon saivat myös ammattilaisen apua ja palautetta. Kurssilla toteutettiin esimerkiksi podcasteja, ruokablogia, vlogeja, printtilehden artikkeleita eri aiheista, elokuva-arvostelu ja reportaasi.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Media-alan yritykset ja media-alalla toimivat työntekijät ja yksityisyrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen selvitettiin mahdollisia yhteistyötahoja laajasti median alalta. Tämän jälkeen soviteltiin vierailijoiden ja vierailujen aikatauluja sopimaan mahdollisimman hyvin kurssin aikatauluihin. Ainoastaan yhdelle vierailijalle maksettiin luentopalkkio, kaikki muu yhteistyö oli ilmaista. Opiskelijat käyttivät kurssitehtävien ja omien projektien tekemiseen omia tietokoneitaan ja älypuhelimiaan. Muutama tarvitsi lainaksi koulun kameraa.

Muutamien vierailukäyntien ajankohdan takia kurssin opiskelijat lähtivät muiden kurssien oppitunneilta aikaisemmin. Muutamien opiskelijoiden projektityöt olivat koko oppilaitoksen nähtävillä koulun mediaseinällä.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset yhteistyökumppaneille maksettavat palkkiot.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat koko kurssin ajan vuorovaikutuksessa eri yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijat laativat etukäteen kysymykset vierailuja ja vierailijoita varten ja toimivat aktiivisesti oman projektityönsä kautta kyseisen median edustajan kanssa yhteistyössä. Opiskelijat muokkasivat omaa projektityötään opettajalta ja alan asiantuntijalta saamansa palautteen pohjalta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Asiantuntijana toimiminen: Oman opiskelu- ja urapolun esittelyn avulla lisää nuorten opiskelu- ja työelätietoutta, oikoo harhakuvia, tuo esiin, kuinka kovin erilaisilla tavoilla voi päätyä unelmiensa ammattiin.

Mentori: Ohjaa opiskelijaa oman projektityön tekemisessä, vahvistaa opiskelijan osaamista ja itseluottamusta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi toteutuu, jos se sisällytetään lukion kurssitarjottimelle eli siihen ollaan valmiita käyttämään oppilaitoksen resurssia.

Ota yhteyttä

Susanna Kalmari, Vuosaaren lukio

susanna.kalmari@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Useita oppitunteja, Projekti, Keskiverto

Suunnitteluun meni aikaa noin 30 tuntia ja toteuttamiseen koko kurssi: opiskelijalla noin 38 tuntia ja opettajalla jonkin verran enemmän.

Kurssi toteutettiin lukuvuoden viimeisessä jaksossa, joka soveltuu hyvin projektikurssille.