Study talk ja Lunch talk ovat Pohjois-Tapiolan lukiossa kehitettyjä esittelysarjoja, joiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus saada laaja kuva jatko-opintomahdollisuuksista ja kuulla ajankohtaisista asioista erilaisten vierailijoiden kautta. Molempia malleja on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja ne ovat olleet käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Molemmat mallit jatkuvat aktiivisesti Otaniemen lukiossa.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen

Study talk – korkeakouluesittelysarja on ollut jo muutaman lukuvuoden osa lukiomme laaja-alaista esittelysarjaa korkeakouluopinnoista. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oman kiinnostuksen mukaan eri alojen esittelyihin. Esittelyt ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille, eli kaikki 1.-4. vuoden opiskelijat voivat tulla kuuntelemaan esittelyjä. Esittelyjä on laajasti ympäri Suomea, ja esittelijöinä ovat pitkälti koulumme omat alumnit. Valitsemme esittelijöitä monipuolisesti eri aloilta, niin yliopistosta, kuin ammattikorkeasta. Keräämme myös opiskelijoiden toiveita, että mistä aloista he ovat kiinnostuneita ja mikä ala olisi mielenkiintoista nostaa esille. Esittelyjä järjestetään lukuoden aikana 2.-4. jaksoisssa.

Korkeakouluopiskelun lisäksi meillä on ollut vuosittain myös tietoa avoimen yliopiston tarjonnasta, ulkomailla opiskelusta ja kansanopistojen tarjonnasta. Study talkin seurauksena meille on Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeen myötä herännyt myös ajatus yritysesittelyiden sarjasta ja mahdollisuudesta tutustua startup maailmaan ja Otaniemen alueella olevien yritysten toimintaan. Olemmekin suunnitelleet hajautetun tet-kurssin, jonka yhteistyökumppanina on Otaniemen alueella toimiva UrbanMill. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa hajautettu tet-kurssi lukuvuoden aikana ja kerätä lähipäiviä (työn varjostus) eri yrityksistä, tai tehdä lähipäivä halutessaan myös UrbanMillissä ja näin ollen saada laaja kuva Otaniemen alueen toimijoista tai muusta yritysmaailmasta. Kun opiskelija on tehnyt lukuvuoden aikana 2-3 lähipäivää ja kirjoittanut niistä raportin, hän esittelee tet-kurssin koontipäivänä, jossa on mahdollisuus kertoa, mitä tutustumiset ovat hänelle antaneet ja mitä kaikkea hän on tetin aikana oppinut. Miten tet-kokemukset ovat muuttaneet tai avartaneet hänen jatko-opintosuunnitelmia? Näin kuuntelijat saavat myös uusia näkökulmia työelämän tarjoamiin haasteisiin.

Lunch talk luentosarja syntyi täysin opiskelijoiden aloitteesta ja he ovat myös pyörittäneet luentosarjaa omatoimisesti. Sarjan esiintyjät ovat kaikki lähtöisin opiskelijoiden innostuksesta ja mielenkiinnosta. He ovat itse olleet yhteydessä vierailijoihin ja järjestäneet esiintymiset. Olemme vain yhdessä sopineet tilan ja ajankohdan, joka on ollut sama joka viikolla. Opettajat ovat voineet myös tuoda omia ideoitaan vierailijoista opiskelijoille ja näin ollen suunnittelutyö on tehty yhdessä. Lunch talkissa on ollut vierailjoina politiikkoja, esim. Kai Mykkänen, Pekka Haavisto, jotka ovat puhuneet ajankohtaisista asioista, esim. ilmastonmuutoksesta. Olemme saaneet nauttia myös näyttelijöiden vierailuista, esim. Tommi Korpela kävi kertomassa oman tarinansa. Opiskelijoiden aktiivisuuden kautta vieraana on ollut paljon yritysmaailman vaikuttajia, yliopiston opettajia, ja mm. startup yritysten edustajia. Lunch talkin kantava voima onkin monipuolisuus, eli vieraat voivat olla mistä yhteiskunnan osista vain, sillä kiinnostus lähtee heistä itsestään, kun he itse lähtevät miettimään vierailijoita. Opiskelijoilla on ollut rohkeutta ottaa vastuuta tämän sarjan toteuttamisesta. Lunch talk sarjan ylläpidossa on myös tärkeää, että mukana on eri-ikäisiä opiskelijoita koordinoimassa toimintaa, näin saamme luentosarjan pyörimään opiskelijavetoisesti jatkossakin.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi

Study talk ja Lunch talk ovat muotoutuneet nykyiseen malliin lukuvuonna 2017-18. Hajautettu tet-kurssi on syntynyt Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeen aikana lukuvuonna 2018-2019, jonka aikana sitä on myös pilotoitu muutaman opiskelijan kanssa. Study talk pyörii aina lukuvuodessa 2.-4. jaksoissa. Lunch talk pyörii koko lukuvuoden ajan.

Kuvaus

Study talk – korkeakouluesittelysarja on ollut jo muutaman lukuvuoden osa lukiomme laaja-alaista esittelysarjaa korkeakouluopinnoista. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oman kiinnostuksen mukaan eri alojen esittelyihin. Esittelyt ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille, eli kaikki 1.-4. vuoden opiskelijat voivat tulla kuuntelemaan esittelyjä. Esittelyjä on laajasti ympäri Suomea, ja esittelijöinä ovat pitkälti koulumme omat alumnit. Valitsemme esittelijöitä monipuolisesti eri aloilta, niin yliopistosta, kuin ammattikorkeasta. Keräämme myös opiskelijoiden toiveita, että mistä aloista he ovat kiinnostuneita ja mikä ala olisi mielenkiintoista nostaa esille. Esittelyjä järjestetään lukuoden aikana 2.-4. jaksoisssa.

Korkeakouluopiskelun lisäksi meillä on ollut vuosittain myös tietoa avoimen yliopiston tarjonnasta, ulkomailla opiskelusta ja kansanopistojen tarjonnasta. Study talkin seurauksena meille on Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeen myötä herännyt myös ajatus yritysesittelyiden sarjasta ja mahdollisuudesta tutustua startup maailmaan ja Otaniemen alueella olevien yritysten toimintaan. Olemmekin suunnitelleet hajautetun tet-kurssin, jonka yhteistyökumppanina on Otaniemen alueella toimiva UrbanMill. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa hajautettu tet-kurssi lukuvuoden aikana ja kerätä lähipäiviä (työn varjostus) eri yrityksistä, tai tehdä lähipäivä halutessaan myös UrbanMillissä ja näin ollen saada laaja kuva Otaniemen alueen toimijoista tai muusta yritysmaailmasta. Kun opiskelija on tehnyt lukuvuoden aikana 2-3 lähipäivää ja kirjoittanut niistä raportin, hän esittelee tet-kurssin koontipäivänä, jossa on mahdollisuus kertoa, mitä tutustumiset ovat hänelle antaneet ja mitä kaikkea hän on tetin aikana oppinut. Miten tet-kokemukset ovat muuttaneet tai avartaneet hänen jatko-opintosuunnitelmia? Näin kuuntelijat saavat myös uusia näkökulmia työelämän tarjoamiin haasteisiin.

Lunch talk luentosarja syntyi täysin opiskelijoiden aloitteesta ja he ovat myös pyörittäneet luentosarjaa omatoimisesti. Sarjan esiintyjät ovat kaikki lähtöisin opiskelijoiden innostuksesta ja mielenkiinnosta. He ovat itse olleet yhteydessä vierailijoihin ja järjestäneet esiintymiset. Olemme vain yhdessä sopineet tilan ja ajankohdan, joka on ollut sama joka viikolla. Opettajat ovat voineet myös tuoda omia ideoitaan vierailijoista opiskelijoille ja näin ollen suunnittelutyö on tehty yhdessä. Lunch talkissa on ollut vierailjoina politiikkoja, esim. Kai Mykkänen, Pekka Haavisto, jotka ovat puhuneet ajankohtaisista asioista, esim. ilmastonmuutoksesta. Olemme saaneet nauttia myös näyttelijöiden vierailuista, esim. Tommi Korpela kävi kertomassa oman tarinansa. Opiskelijoiden aktiivisuuden kautta vieraana on ollut paljon yritysmaailman vaikuttajia, yliopiston opettajia, ja mm. startup yritysten edustajia. Lunch talkin kantava voima onkin monipuolisuus, eli vieraat voivat olla mistä yhteiskunnan osista vain, sillä kiinnostus lähtee heistä itsestään, kun he itse lähtevät miettimään vierailijoita. Opiskelijoilla on ollut rohkeutta ottaa vastuuta tämän sarjan toteuttamisesta. Lunch talk sarjan ylläpidossa on myös tärkeää, että mukana on eri-ikäisiä opiskelijoita koordinoimassa toimintaa, näin saamme luentosarjan pyörimään opiskelijavetoisesti jatkossakin.

 

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi

Study talk ja Lunch talk ovat muotoutuneet nykyiseen malliin lukuvuonna 2017-18. Hajautettu tet-kurssi on syntynyt Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeen aikana lukuvuonna 2018-2019, jonka aikana sitä on myös pilotoitu muutaman opiskelijan kanssa. Study talk pyörii aina lukuvuodessa 2.-4. jaksoissa. Lunch talk pyörii koko lukuvuoden ajan.