Strategi för aktivt medborgarskap och företagsamhetsfostran plus modell

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Aloitteellisuus

Strategi för aktivt medborgarskap och företagsamhetsfostran (ht 2019- vt 2022)

Vasa övningsskolas gymnasium

1.2.2019

 

Inom ramen för projektet YES-gymnasierna i arbetslivet har såväl studerande och personal vid Vasa övningsskolas gymnasium fått ta del av olika former av företagsamhetsbefrämjande aktiviteter. Områdesspecifika fördjupningar i form av direkta undervisningssituationer, kursöverskridande inslag och fortbildnings- och inspirationstillfällen har medfört en större medvetenhet om pedagogiska grepp som gynnar entreprenöriella aspekter.

 

Inför de kommande läsåren har ansvariga personer vid läroinrättningen som målsättning att driva denna utveckling vidare, dels genom förverkligandet av ämnesöverskridande kurser och dels genom att konsolidera det pedagogiska mervärdet; detta i samverkan med ämneslärarutbildare och blivande ämneslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärd i Vasa. Det primära arbetet kommer att ske inom ramen för spetsprojektet IDEMO (https://idemoproject.home.blog/om-projektet/) och nya kurskoncept. Mer specifikt kommer UF-ett år som företagare att inkluderas i en av de ifrågavarande kurserna.

 

I korthet kommer kurserna att utarbetas av en koordinerande lärare som tillsammans med ett lärarteam bestående av representanter från olika ämnesområden samverkar för tvärvetenskaplig samklang. Målsättningen inför läsåret 2019-2020 är att förverkliga två kurser på gymnasienivå vid Vasa övningsskolas gymnasium, ett av projektets samarbetsgymnasier. Planeringen fortskrider och det konkreta innehållet kan inte presenteras i detta skede. Dock kommer kurserna att rubriceras: a) aktivt medborgarskap och b) företag och företagsamhet. Satsningen görs även för att höja beredskapen inför framtida läroplansändringar.

 

Skolarbetet präglas dagligdags av proaktivitet, kreativitet och innovation, toppat med risktagande och inslag som främjar analytiskt och kritiskt tänkande. Genom täta kontakter till universitetsvärlden och den pedagogiska forskningen bildas en smältdegel av välfungerande teorier och praxis vid vårt gymnasium. Som en del av verksamhetenskulturen skapar detta – förutom en gemensam värdegrund med fokus på respekt, jämställdhet och en hållbar livsstil – en lärstigar som inte begränsar sig till vare sig skolbyggnaden eller den studerandes gymnasietid. Det livslånga lärandet och synergier från växelverkan med olika samhällsaktörer genomsyrar verksamheten.

 

Vasa övningsskolas gymnasium har av traditionen ägnat sig åt en rad aktiviteter som i sig tangerar företagsamhet och företagsam pedagogik. Studiehandledningen inkluderar teman som intraprenörskap och framtidens arbetsliv. Under åren 2018-2020 pågår ett Erasmusprojekt där ungdomar från Lettland, Portugal, Belgien och Finland samverkar kring teman som t.ex. identitet.

 

Framöver kommer de främsta skillnaderna att vara uppmärksammandet av vilka aktiviteter som stöder företagsamhet (t.ex. lärarfortbildningar och kursutformning) och ett mera ingående samarbete med universitetspersonal och –studerande (t.ex. IDEMO). Möjligheten att utvärdera sig själv och sin egen syn på företagsamhet kan lyftas fram som en viktig del av det kommande utvecklingsarbetet. Därtill kan man poängtera att kontakten till universitetet med större säkerhet banar väg för att forskning inom ifrågavarande områden bedrivs under de kommande åren.

Exempel på samarbetsparter för säkerställandet av företagsamhetsfostran: Janne Hyöty, Wasa Innovation Center, VASEK/Startia, NTM-centralen, ÅA (lärarutbildningen) och andra universitet och högskolor, Vasa svenska teater, lokala företag för företagsbesök och benchmarking, osv.

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Tutkinnon osa, Projekti

Kuvaus

Strategi för aktivt medborgarskap och företagsamhetsfostran (ht 2019- vt 2022)

Vasa övningsskolas gymnasium

1.2.2019

 

Inom ramen för projektet YES-gymnasierna i arbetslivet har såväl studerande och personal vid Vasa övningsskolas gymnasium fått ta del av olika former av företagsamhetsbefrämjande aktiviteter. Områdesspecifika fördjupningar i form av direkta undervisningssituationer, kursöverskridande inslag och fortbildnings- och inspirationstillfällen har medfört en större medvetenhet om pedagogiska grepp som gynnar entreprenöriella aspekter.

 

Inför de kommande läsåren har ansvariga personer vid läroinrättningen som målsättning att driva denna utveckling vidare, dels genom förverkligandet av ämnesöverskridande kurser och dels genom att konsolidera det pedagogiska mervärdet; detta i samverkan med ämneslärarutbildare och blivande ämneslärare vid Fakulteten för pedagogik och välfärd i Vasa. Det primära arbetet kommer att ske inom ramen för spetsprojektet IDEMO (https://idemoproject.home.blog/om-projektet/) och nya kurskoncept. Mer specifikt kommer UF-ett år som företagare att inkluderas i en av de ifrågavarande kurserna.

 

I korthet kommer kurserna att utarbetas av en koordinerande lärare som tillsammans med ett lärarteam bestående av representanter från olika ämnesområden samverkar för tvärvetenskaplig samklang. Målsättningen inför läsåret 2019-2020 är att förverkliga två kurser på gymnasienivå vid Vasa övningsskolas gymnasium, ett av projektets samarbetsgymnasier. Planeringen fortskrider och det konkreta innehållet kan inte presenteras i detta skede. Dock kommer kurserna att rubriceras: a) aktivt medborgarskap och b) företag och företagsamhet. Satsningen görs även för att höja beredskapen inför framtida läroplansändringar.

 

Skolarbetet präglas dagligdags av proaktivitet, kreativitet och innovation, toppat med risktagande och inslag som främjar analytiskt och kritiskt tänkande. Genom täta kontakter till universitetsvärlden och den pedagogiska forskningen bildas en smältdegel av välfungerande teorier och praxis vid vårt gymnasium. Som en del av verksamhetenskulturen skapar detta – förutom en gemensam värdegrund med fokus på respekt, jämställdhet och en hållbar livsstil – en lärstigar som inte begränsar sig till vare sig skolbyggnaden eller den studerandes gymnasietid. Det livslånga lärandet och synergier från växelverkan med olika samhällsaktörer genomsyrar verksamheten.

 

Vasa övningsskolas gymnasium har av traditionen ägnat sig åt en rad aktiviteter som i sig tangerar företagsamhet och företagsam pedagogik. Studiehandledningen inkluderar teman som intraprenörskap och framtidens arbetsliv. Under åren 2018-2020 pågår ett Erasmusprojekt där ungdomar från Lettland, Portugal, Belgien och Finland samverkar kring teman som t.ex. identitet.

 

Framöver kommer de främsta skillnaderna att vara uppmärksammandet av vilka aktiviteter som stöder företagsamhet (t.ex. lärarfortbildningar och kursutformning) och ett mera ingående samarbete med universitetspersonal och –studerande (t.ex. IDEMO). Möjligheten att utvärdera sig själv och sin egen syn på företagsamhet kan lyftas fram som en viktig del av det kommande utvecklingsarbetet. Därtill kan man poängtera att kontakten till universitetet med större säkerhet banar väg för att forskning inom ifrågavarande områden bedrivs under de kommande åren.

Exempel på samarbetsparter för säkerställandet av företagsamhetsfostran: Janne Hyöty, Wasa Innovation Center, VASEK/Startia, NTM-centralen, ÅA (lärarutbildningen) och andra universitet och högskolor, Vasa svenska teater, lokala företag för företagsbesök och benchmarking, osv.

 

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Tutkinnon osa, Projekti