Science-kurssi on Otaniemen lukion matematiikka- ja luonnontiede puolen opiskelijoille tarkoitettu luonnontiedeaineita yhdistävä kurssi. Kurssin tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään tieteellisen tutkimusprosessin kulku ja tieteellisen tiedon merkitys. Toisena keskeisenä tavoitteena kurssilla on, että opiskelijat hahmottavat matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkityksen yritysten tuotekehityksessä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Science-kurssi on lukiolaisille valinnainen kurssi. Matematiikka- ja luonnontiedeopiskelijat ovat valinneet ko kurssin. Se on järjestetty kaksi kertaa eri sisältöisenä.

Ideana on, että jotakin asiaa tai ilmiötä tutkitaan eri näkökulmista (bi, fy, ke) ja tutkimukset esitellään loppuseminaarissa. Näin opiskelijoille toivottavasti aukeaa näkemys luonnontiedekentän yhtenäisyydestä vaikka luonnontieteet on koulussa jaettu erillisiksi oppiaineiksi. Luonnontiedeopettajat tekevät yhteistyötä suunnitellessaan kurssin ja sen sisällön. Opetus tapahtuu luentojen osalta suuressa ryhmässä, jolloin opettajien aikaresurssia säästyy tutkimuksen ohjaamiseen. Kokeellisen työn osalta aineenopettajan ohjaamassa pienryhmässä on noin 15 opiskelijaa, jolloin opettajalla on oikeasti aikaa ohjata tutkimuksia.

Ensimmäisenä vuonna keskiössä oli Itämeri ja sen tutkiminen eri näkökulmista. Fysiikan opiskelijat tekivät kehittämiään tutkimuksia veden fysiikasta, kemian opiskelijat veden kemiasta esim. ravinteiden määrästä vedessä sekä ravinnelisäyksistä ja biologit kasvi- ja eläinplanktonin määrästä vedessä sekä ravinnelisäysten vaikutuksista eliöihin. Matematiikassa perehdyttiin tutkimuksessa tarvittaviin tilastollisiin menetelmiin ja tietojen käsittelyssä perehdyttiin näkösyvyyttä mittaavan laitteen mittaustulosten muuttamisessa todellisuutta vastaaviksi. Lopuksi järjestettiin yhteinen loppuseminaari, jossa omien tutkimusten tulokset esiteltiin.

Seuraavana vuonna keskiössä olivat muovit erityisesti mikromuovit. Yhteistyötä tehtiin oppiaineittain eri yritysten kanssa ja lopuksi yhteistyön hedelmät esiteltiin lyhyinä videoina loppuseminaarissa.

Tänä vuonna vuorossa on terveysteknologia ja sen pohtiminen eri katsantokannoilta. Yritysyhteistyö on voimakkaasti keskiössä.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Luonnontieteiden opettajat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat ko. kurssin. Meillä toteutettu 1. vuosikurssilla. Mahdollista toteuttaa millä tahansa vuosikurssilla.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Matematiikkaa ja luonnontieteitä yritystoiminnassaan hyödyntävät yritykset. Periaatteessa toteutettavissa myös ilman yhteistyökumppaneita

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toistaiseksi aihe ja toteutustapa on vuosittain vaihdellut, joten ennakkovalmisteluja on ollut paljon. Kurssi vaatii myös mukaan lähteviltä yrityksiltä paljon sitoutumista ja opettajilta näkemystä siitä mitä yrityksen kanssa halutaan tehdä.

Mukana olevat opettajat ovat saaneet puolen kurssin palkan. Se on hieman liian vähän suhteessa työmäärään, kun kurssi on joka kerran luotu ikään kuin uudestaan. Yhteiset luennot ja osa vierailuista on järjestetty koko opiskelijajoukolle (50-60 opiskelijaa) yhdessä. Näin aikaresurssia on säästetty siihen, että yksittäisellä aineenopettajalla on ollut mahdollista ohjata opiskelijoiden omaa tutkimustyötä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelevat itse kokeelliset tutkimukset, jotka sivuavat kurssin teemaa. Opiskelijat näkevät matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkityksen yritystoiminnassa ja yhteiskunnassamme. He ymmärtävät perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen eron ja tajuavat miten tieteellinen tieto on tuotettu.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yrityskumppanien rooli vaihtelee vuosittain. Yhteistyö on vaativaa myös yrityskumppanille.

Yrityskumppani saa oman toimintansa näkyväksi ja yrityksensä tunnetuksi. Osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Osa kurssin sisällöistä on vakiintumassa, kuten tieteellisen tutkimuksen kulku -luento sekä kirjastovierailut. Vähitellen kurssiin muodostuu selkäranka, jonka ympärille se voidaan vuosittain luoda. Osa kurssin viehätystä on, että se luodaan aina uudelleen, jolloin aihe opettaa myös opettajia.

 

 

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Yksi kurssi, mielellään vähän pidemmässä ajallisessa raamissa kuin jakso

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Kuvaus

Science-kurssi on lukiolaisille valinnainen kurssi. Matematiikka- ja luonnontiedeopiskelijat ovat valinneet ko kurssin. Se on järjestetty kaksi kertaa eri sisältöisenä.

Ideana on, että jotakin asiaa tai ilmiötä tutkitaan eri näkökulmista (bi, fy, ke) ja tutkimukset esitellään loppuseminaarissa. Näin opiskelijoille toivottavasti aukeaa näkemys luonnontiedekentän yhtenäisyydestä vaikka luonnontieteet on koulussa jaettu erillisiksi oppiaineiksi. Luonnontiedeopettajat tekevät yhteistyötä suunnitellessaan kurssin ja sen sisällön. Opetus tapahtuu luentojen osalta suuressa ryhmässä, jolloin opettajien aikaresurssia säästyy tutkimuksen ohjaamiseen. Kokeellisen työn osalta aineenopettajan ohjaamassa pienryhmässä on noin 15 opiskelijaa, jolloin opettajalla on oikeasti aikaa ohjata tutkimuksia.

Ensimmäisenä vuonna keskiössä oli Itämeri ja sen tutkiminen eri näkökulmista. Fysiikan opiskelijat tekivät kehittämiään tutkimuksia veden fysiikasta, kemian opiskelijat veden kemiasta esim. ravinteiden määrästä vedessä sekä ravinnelisäyksistä ja biologit kasvi- ja eläinplanktonin määrästä vedessä sekä ravinnelisäysten vaikutuksista eliöihin. Matematiikassa perehdyttiin tutkimuksessa tarvittaviin tilastollisiin menetelmiin ja tietojen käsittelyssä perehdyttiin näkösyvyyttä mittaavan laitteen mittaustulosten muuttamisessa todellisuutta vastaaviksi. Lopuksi järjestettiin yhteinen loppuseminaari, jossa omien tutkimusten tulokset esiteltiin.

Seuraavana vuonna keskiössä olivat muovit erityisesti mikromuovit. Yhteistyötä tehtiin oppiaineittain eri yritysten kanssa ja lopuksi yhteistyön hedelmät esiteltiin lyhyinä videoina loppuseminaarissa.

Tänä vuonna vuorossa on terveysteknologia ja sen pohtiminen eri katsantokannoilta. Yritysyhteistyö on voimakkaasti keskiössä.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Luonnontieteiden opettajat yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat ko. kurssin. Meillä toteutettu 1. vuosikurssilla. Mahdollista toteuttaa millä tahansa vuosikurssilla.

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Matematiikkaa ja luonnontieteitä yritystoiminnassaan hyödyntävät yritykset. Periaatteessa toteutettavissa myös ilman yhteistyökumppaneita

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toistaiseksi aihe ja toteutustapa on vuosittain vaihdellut, joten ennakkovalmisteluja on ollut paljon. Kurssi vaatii myös mukaan lähteviltä yrityksiltä paljon sitoutumista ja opettajilta näkemystä siitä mitä yrityksen kanssa halutaan tehdä.

Mukana olevat opettajat ovat saaneet puolen kurssin palkan. Se on hieman liian vähän suhteessa työmäärään, kun kurssi on joka kerran luotu ikään kuin uudestaan. Yhteiset luennot ja osa vierailuista on järjestetty koko opiskelijajoukolle (50-60 opiskelijaa) yhdessä. Näin aikaresurssia on säästetty siihen, että yksittäisellä aineenopettajalla on ollut mahdollista ohjata opiskelijoiden omaa tutkimustyötä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat suunnittelevat itse kokeelliset tutkimukset, jotka sivuavat kurssin teemaa. Opiskelijat näkevät matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkityksen yritystoiminnassa ja yhteiskunnassamme. He ymmärtävät perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen eron ja tajuavat miten tieteellinen tieto on tuotettu.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yrityskumppanien rooli vaihtelee vuosittain. Yhteistyö on vaativaa myös yrityskumppanille.

Yrityskumppani saa oman toimintansa näkyväksi ja yrityksensä tunnetuksi. Osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Osa kurssin sisällöistä on vakiintumassa, kuten tieteellisen tutkimuksen kulku -luento sekä kirjastovierailut. Vähitellen kurssiin muodostuu selkäranka, jonka ympärille se voidaan vuosittain luoda. Osa kurssin viehätystä on, että se luodaan aina uudelleen, jolloin aihe opettaa myös opettajia.

 

 

Ota yhteyttä

Maija Flinkman

Otaniemen lukio, PL3251, 02070 Espoon kaupunki

maija.flinkman@espoo.fi

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Vaativa

Yksi kurssi, mielellään vähän pidemmässä ajallisessa raamissa kuin jakso