Lappeenrannan Lyseon lukiossa järjestettiin sarjakuvapaja osana ÄI3-kurssia . Sarjakuvapaja suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Malli on kehitetty Tunne työ -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus

Opiskelijat lukivat ennen sarjakuvapajaa novellin. Tämän mallin kurssilla novelliksi valikoitui Alpo Ruuthin Viha. Sitten Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija, lehteen julkaiseva sarjakuvataiteilija, tuli pitämään opiskelijoille sarjakuvapajaa. Hän kertoi aluksi opiskelijoille omasta työstään ja urapolustaan. Sen jälkeen hän alkoi ohjata opiskelijoita omien, novelleihin pohjautuvien sarjakuvien teossa. Opiskelijat oppivat samalla äidinkielen ja kirjallisuuden kurssisisältöjä novellin ja sarjakuvan lajipiirteistä. Sarjakuvia voisi hyvin tehdä myös muissa aineissa, esimerkiksi historiassa historiallisista tapahtumasarjoista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taideoppilaitokset, sarjakuvataiteilijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani eli taideopiskelija oli olennainen osa sarjakuvapajan onnistumista. Yhteistyökumppani saatiin, kun tehtiin yhteistyötä hankkeessa mukana olevan Saimian eli Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset, joita voi syntyä esimerkiksi materiaalihankinnoista ja yhteistyökumppanin palkkiosta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat saivat kuulla sarjakuvataiteilijan työstä, opinnoista ja urakehityksestä. Lisäksi he saivat itse kokeilla sarjakuvan tekoa käytännössä asiantuntijan opastuksella.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli hankkia meille sopiva henkilö. Yhteistyökumppani on mukana hankkeessa, ja muutenkin ammattikorkeakouluille on etua toimia yhteistyössä lukioiden kanssa (esim. oman koulutuksen markkinointi).

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Saimian edustaja hankki yhteistyökontaktin. Alkuvalmisteluihin eli aloituspalaveriin, novellin etsimiseen sekä sähköpostiviestintään tarvittiin yhteensä noin 1,5-2 h.
Paja toteutettiin meillä keväällä ÄI3-kurssin yhteydessä. Ajankohdalla ei kuitenkaan ollut merkitystä tässä mallissa.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Opiskelijat lukivat ennen sarjakuvapajaa novellin. Tämän mallin kurssilla novelliksi valikoitui Alpo Ruuthin Viha. Sitten Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija, lehteen julkaiseva sarjakuvataiteilija, tuli pitämään opiskelijoille sarjakuvapajaa. Hän kertoi aluksi opiskelijoille omasta työstään ja urapolustaan. Sen jälkeen hän alkoi ohjata opiskelijoita omien, novelleihin pohjautuvien sarjakuvien teossa. Opiskelijat oppivat samalla äidinkielen ja kirjallisuuden kurssisisältöjä novellin ja sarjakuvan lajipiirteistä. Sarjakuvia voisi hyvin tehdä myös muissa aineissa, esimerkiksi historiassa historiallisista tapahtumasarjoista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taideoppilaitokset, sarjakuvataiteilijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyökumppani eli taideopiskelija oli olennainen osa sarjakuvapajan onnistumista. Yhteistyökumppani saatiin, kun tehtiin yhteistyötä hankkeessa mukana olevan Saimian eli Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset, joita voi syntyä esimerkiksi materiaalihankinnoista ja yhteistyökumppanin palkkiosta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat saivat kuulla sarjakuvataiteilijan työstä, opinnoista ja urakehityksestä. Lisäksi he saivat itse kokeilla sarjakuvan tekoa käytännössä asiantuntijan opastuksella.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli hankkia meille sopiva henkilö. Yhteistyökumppani on mukana hankkeessa, ja muutenkin ammattikorkeakouluille on etua toimia yhteistyössä lukioiden kanssa (esim. oman koulutuksen markkinointi).

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Helppo/nopea

Saimian edustaja hankki yhteistyökontaktin. Alkuvalmisteluihin eli aloituspalaveriin, novellin etsimiseen sekä sähköpostiviestintään tarvittiin yhteensä noin 1,5-2 h.
Paja toteutettiin meillä keväällä ÄI3-kurssin yhteydessä. Ajankohdalla ei kuitenkaan ollut merkitystä tässä mallissa.