Kimpisen lukiossa toteutettiin historiankurssin päättökoe yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa. Yhteistyön avulla koepäivään saatiin yhdistettyä myös työelämä- ja tiimitaitojen kehittämistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Kimpisen lukion HI06-Maailmankulttuurit kohtaavat -kurssin päättökoe 27.5.2019 suoritettiin sarjakuvapajana. Päivän ohjelman suunnittelivat ja vetivät kurssin opettaja ja Saimian kuvataiteiden opiskelija ja sarjakuvataiteilija, Juho Sihvonen.
Aluksi opiskelijat tekivät annetusta aihepiiristä (koekysymys) henkilökohtaisesti ajatuskartat. Tämän jälkeen sarjakuvataiteilija piti opiskelijoille luennon sarjakuvien historiasta ja tekniikasta. Hän myös kertoi omasta urapolustaan. Opiskelijat muodostivat tiimit, joissa he laativat ajatuskarttojensa ja Sihvosen antamien ohjeiden avulla sarjakuvat. Tiimit myös antoivat annettujen apukysymysten avulla palautetta toisille tiimeille. Päivän lopuksi opiskelijoilta kysyttiin henkilökohtaisesti lomakkeen avulla palautetta tiimien työnjaon toimivuudesta sekä päivän ohjelmasta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Kuvataiteiden opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kuvataiteilija tai kuvataiteiden opiskelija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaati yhden palaverin ja sähköpostiviestittelyä. Lisäksi pajan vetäjä tarvitsi tietokoneen. Opiskelijoille varattiin sarjakuvia varten piirtämis välineitä.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Toteutustapa herätti kiinnostusta muissa opettajissa.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi mahdolliset pajan vetäjän palkkio- ja/tai matkakulut sekä mahdolliset materiaalikustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat toimintamallin toteuttajia ja palautteen antajia. Erilainen päättökoe kehitti opiskelijoiden luovuutta, ja sarjakuvapajan vetäjän uratarina heidän työelämätaitojaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsee hyödyntämään omaa asiantuntijuuttaan ja edistämään alaansa liittyvää urapolkutietoisuutta lukiolaisten parissa. Yhteistyökumppani voi saada tilanteesta riippuen opintosuorituksen, rahallisen korvauksen ja/tai mainosta omalle mahdolliselle yritykselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli pyritään toteuttamaan jatkossakin ja sitä mainostetaan myös muille kuin historian opettajille.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Oppitunti, Keskiverto

Mallin suunnittelu ja ennakkovalmistelu vei aikaa noin 5 tuntia, toteutus noin 5 tuntia.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan tahansa lukuvuotta.

Kimpisen lukio

Kuvaus

Kimpisen lukion HI06-Maailmankulttuurit kohtaavat -kurssin päättökoe 27.5.2019 suoritettiin sarjakuvapajana. Päivän ohjelman suunnittelivat ja vetivät kurssin opettaja ja Saimian kuvataiteiden opiskelija ja sarjakuvataiteilija, Juho Sihvonen.
Aluksi opiskelijat tekivät annetusta aihepiiristä (koekysymys) henkilökohtaisesti ajatuskartat. Tämän jälkeen sarjakuvataiteilija piti opiskelijoille luennon sarjakuvien historiasta ja tekniikasta. Hän myös kertoi omasta urapolustaan. Opiskelijat muodostivat tiimit, joissa he laativat ajatuskarttojensa ja Sihvosen antamien ohjeiden avulla sarjakuvat. Tiimit myös antoivat annettujen apukysymysten avulla palautetta toisille tiimeille. Päivän lopuksi opiskelijoilta kysyttiin henkilökohtaisesti lomakkeen avulla palautetta tiimien työnjaon toimivuudesta sekä päivän ohjelmasta.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja, Yritys tai muu työelämän edustaja, Kolmas sektori, Kuvataiteiden opiskelija
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kuvataiteilija tai kuvataiteiden opiskelija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Toimintamalli vaati yhden palaverin ja sähköpostiviestittelyä. Lisäksi pajan vetäjä tarvitsi tietokoneen. Opiskelijoille varattiin sarjakuvia varten piirtämis välineitä.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Toteutustapa herätti kiinnostusta muissa opettajissa.

Mallin toteuttamisesta saattaa tulla lisäkustannuksia, esimerkiksi mahdolliset pajan vetäjän palkkio- ja/tai matkakulut sekä mahdolliset materiaalikustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat toimintamallin toteuttajia ja palautteen antajia. Erilainen päättökoe kehitti opiskelijoiden luovuutta, ja sarjakuvapajan vetäjän uratarina heidän työelämätaitojaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsee hyödyntämään omaa asiantuntijuuttaan ja edistämään alaansa liittyvää urapolkutietoisuutta lukiolaisten parissa. Yhteistyökumppani voi saada tilanteesta riippuen opintosuorituksen, rahallisen korvauksen ja/tai mainosta omalle mahdolliselle yritykselleen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Malli pyritään toteuttamaan jatkossakin ja sitä mainostetaan myös muille kuin historian opettajille.

Ota yhteyttä

Kimpisen lukio

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Oppitunti, Keskiverto

Mallin suunnittelu ja ennakkovalmistelu vei aikaa noin 5 tuntia, toteutus noin 5 tuntia.
Mallin voi toteuttaa mihin aikaan tahansa lukuvuotta.