Alppilan lukiossa järjestettiin uusi kurssi, jonka tarkoituksena oli tarjota arkielämässä tarvittavia taitoja ja työelämätietoutta opiskelijoille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen

”Työelämätietoutta ja arkielämän taitoja abeille” –kurssi toteutettiin 17 opiskelijan voimin. Kurssi järjestettiin kotitalousluokassa ja idea oli seuraavanlainen: Jokaisen kurssikerran alussa tehtiin ruokaa, joka oli helppoa ja opiskelijabudjetille sopivaa. Näin kartutettiin arkielämän taitoja ja verestettiin muistoja peruskoulun köksäntunneilta.

Ruokailun yhteydessä paikalle tuli vierailijoita, jotka alustivat keskustelua aiheista, jotka ovat tärkeitä itsenäistyvän nuoren elämässä. Teemoja olivat nuoren raha-asiat, työpaikan etsiminen ja CV:n päivittäminen, nuorille suunnattujen asuntojen haku, opiskelujen aloittaminen lukion jälkeen, nuorten vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa, nuoren aikuisen terveys, omasta mielenterveydestä huolehtiminen sekä erilaiset ura- ja koulutusvaihtoehdot. Vierailijat olivat oman koulun opiskeluhuollon työntekijöitä (terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi), yrityselämän edustajia (BPS Cponsulting, Nordea), Helsingin kaupungin Ohjaamo ja kaupunginvaltuutettu.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskeluhuollon työntekijät, yrityselämän edustajat, työllisyyspalveluiden edustajat ja kaupunginvaltuutettu

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista tuli varata kotitalousluokka kurssin tapaamiskerroille, sekä suunnitella kurssin sisältö. Ennen kurssin toteuttamista myös vieraisiin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan sovittiin käsiteltävistä sisällöistä. Vieraita varten täytyi myös huolehtia, että luokassa on tarvittava tietotekniikka, jolla vierailijat pystyivät näyttämään materiaalia. Lisäksi ennen jokaista kurssikertaa tuli käydä kaupassa ostamassa tarvittavat ruokatarvikkeet.

Kurssi toteutettiin omalla tuntipaikallaan eikä näin ollen vaikuttanut mitenkään muiden opettajien toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida valmistettavista ruuista syntyvät lisäkustannukset (raaka-aineiden ostaminen).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valmistivat ruokaa, sekä osallistuivat aktiivisesti keskusteluun virailijoiden tullessa paikalle. Toimintamallin kautta opiskelijat oppivat/vahvistivat arkielämässä tarvittavia taitoja ja saivat tulevaisuutensa kannalta tärkeää työelämätietoutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli asiantuntijavieraana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Materiaalimaksut auttaisivat toimintamallin juurruttamisessa.

Tutustu lisää

Alppilan lukion blogi

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Suunnitteluun ja vierailujen sopimiseen meni aikaa noin 20 tuntia. Valmistettavien ruokien suunnitteluun ja kaupassa käyntiin ennen kurssikertoja meni noin 20 tuntia. Kurssi toteutettiin 10x90min opetuskertoina.

Kurssi oli toisessa jaksossa, mikä oli juuri sopiva ajatellen abeja.

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Kuvaus

”Työelämätietoutta ja arkielämän taitoja abeille” –kurssi toteutettiin 17 opiskelijan voimin. Kurssi järjestettiin kotitalousluokassa ja idea oli seuraavanlainen: Jokaisen kurssikerran alussa tehtiin ruokaa, joka oli helppoa ja opiskelijabudjetille sopivaa. Näin kartutettiin arkielämän taitoja ja verestettiin muistoja peruskoulun köksäntunneilta.

Ruokailun yhteydessä paikalle tuli vierailijoita, jotka alustivat keskustelua aiheista, jotka ovat tärkeitä itsenäistyvän nuoren elämässä. Teemoja olivat nuoren raha-asiat, työpaikan etsiminen ja CV:n päivittäminen, nuorille suunnattujen asuntojen haku, opiskelujen aloittaminen lukion jälkeen, nuorten vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa, nuoren aikuisen terveys, omasta mielenterveydestä huolehtiminen sekä erilaiset ura- ja koulutusvaihtoehdot. Vierailijat olivat oman koulun opiskeluhuollon työntekijöitä (terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi), yrityselämän edustajia (BPS Cponsulting, Nordea), Helsingin kaupungin Ohjaamo ja kaupunginvaltuutettu.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, opiskelijahuolto ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskeluhuollon työntekijät, yrityselämän edustajat, työllisyyspalveluiden edustajat ja kaupunginvaltuutettu

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista tuli varata kotitalousluokka kurssin tapaamiskerroille, sekä suunnitella kurssin sisältö. Ennen kurssin toteuttamista myös vieraisiin otettiin yhteyttä ja heidän kanssaan sovittiin käsiteltävistä sisällöistä. Vieraita varten täytyi myös huolehtia, että luokassa on tarvittava tietotekniikka, jolla vierailijat pystyivät näyttämään materiaalia. Lisäksi ennen jokaista kurssikertaa tuli käydä kaupassa ostamassa tarvittavat ruokatarvikkeet.

Kurssi toteutettiin omalla tuntipaikallaan eikä näin ollen vaikuttanut mitenkään muiden opettajien toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida valmistettavista ruuista syntyvät lisäkustannukset (raaka-aineiden ostaminen).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valmistivat ruokaa, sekä osallistuivat aktiivisesti keskusteluun virailijoiden tullessa paikalle. Toimintamallin kautta opiskelijat oppivat/vahvistivat arkielämässä tarvittavia taitoja ja saivat tulevaisuutensa kannalta tärkeää työelämätietoutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani oli asiantuntijavieraana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Materiaalimaksut auttaisivat toimintamallin juurruttamisessa.

Tutustu lisää

Alppilan lukion blogi

Ota yhteyttä

Antti Vesivalo, Alppilan lukio

antti.vesivalo@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Suunnitteluun ja vierailujen sopimiseen meni aikaa noin 20 tuntia. Valmistettavien ruokien suunnitteluun ja kaupassa käyntiin ennen kurssikertoja meni noin 20 tuntia. Kurssi toteutettiin 10x90min opetuskertoina.

Kurssi oli toisessa jaksossa, mikä oli juuri sopiva ajatellen abeja.