Ressun lukioon perustettiin puhujapankki, joka on tarkoitettu lukion alumneille. Ilmoittautumalla puhujapankkiin alumnit ilmaisevat kiinnostuksensa tulla puhumaan lukion työelämätapahtumiin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Ressun lukiossa perustettiin yhteistyössä alumniyhdistyksen kanssa ”puhujapankki”. Alumneille jaettiin linkki kyselylomakkeeseen, jota kautta he pääsivät ilmoittautumaan puhujaksi lukion työelämätapahtumiin. Lomakkeella he saivat ilmoittaa myös tietoja työ- ja koulutustaustastaan. Lisäksi hankkeen asiantuntijaopettaja ja muut opettajat ottivat yhteyttä alumneihin ja pyysivät heitä ilmoittautumaan puhujaksi. Myös opiskelijakunnalta pyydettiin toiveita puhujista ja/tai aloista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumniyhdistys tai yksittäiset alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista alumniyhdistykseen otettiin yhteyttä ja heidän kokouksessaan vierailtiin. Tämän jälkeen sunniteltiin kyselylomakkeen kysymykset ja lomake luotiin Google Formsin avulla.

Malli aktivoi opettajia selvittämään opiskelijoidensa työllistymistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijakunnalta pyydettiin ehdotuksia puhujista ja aloista. Ehdottamalla puhujia ja aloja puhujapankkiin, opiskelijat varmistavat, että tapahtumissa on heitä kiinnostavia vieraita.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on jakaa tietoa puhujapankista ja etsiä kiinnostuneita alumneja siihen.

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen

Puhujapankki ei katoa, mikäli tiedostojen tallentamisesta ja jakamisesta huolehditaan henkilövaihdosten yhteydessä. Ressun lukiossa lista on tällä hetkellä alumniyhdistyksellä, rehtorilla ja hankkeen asiantuntijaopettajalla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Toimintamalli on jatkuva ja sitä toteutettiin pitkin lukuvuotta.

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Kuvaus

Ressun lukiossa perustettiin yhteistyössä alumniyhdistyksen kanssa ”puhujapankki”. Alumneille jaettiin linkki kyselylomakkeeseen, jota kautta he pääsivät ilmoittautumaan puhujaksi lukion työelämätapahtumiin. Lomakkeella he saivat ilmoittaa myös tietoja työ- ja koulutustaustastaan. Lisäksi hankkeen asiantuntijaopettaja ja muut opettajat ottivat yhteyttä alumneihin ja pyysivät heitä ilmoittautumaan puhujaksi. Myös opiskelijakunnalta pyydettiin toiveita puhujista ja/tai aloista.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumniyhdistys tai yksittäiset alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista alumniyhdistykseen otettiin yhteyttä ja heidän kokouksessaan vierailtiin. Tämän jälkeen sunniteltiin kyselylomakkeen kysymykset ja lomake luotiin Google Formsin avulla.

Malli aktivoi opettajia selvittämään opiskelijoidensa työllistymistä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijakunnalta pyydettiin ehdotuksia puhujista ja aloista. Ehdottamalla puhujia ja aloja puhujapankkiin, opiskelijat varmistavat, että tapahtumissa on heitä kiinnostavia vieraita.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on jakaa tietoa puhujapankista ja etsiä kiinnostuneita alumneja siihen.

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen

Puhujapankki ei katoa, mikäli tiedostojen tallentamisesta ja jakamisesta huolehditaan henkilövaihdosten yhteydessä. Ressun lukiossa lista on tällä hetkellä alumniyhdistyksellä, rehtorilla ja hankkeen asiantuntijaopettajalla.

Ota yhteyttä

Marko Halonen, Ressun lukio

marko.halonen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Toimintamalli on jatkuva ja sitä toteutettiin pitkin lukuvuotta.