Martinlaakson lukiossa järjestettiin Psykologia työelämässä -kurssi, jonka tarkoituksena oli esitellä psykologiaa työelämän eri osa-alueilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Martinlaakson lukiossa järjestettiin syksyllä Psykologia työelämässä -kurssi. Kyseessä oli soveltava kurssi, jonka tarkoituksena oli esitellä psykologiaa työelämän eri osa-alueilla. Kurssi perustui ulkopuolisille vierailijoille ja vierailuille. Vierailijoita oli esimerkiksi poliisin palveluksessa oleva psykologi, vankilapsykologi, syömishäiriökeskuksella työskentelevä psykologi, sekä psyykkinen valmentaja. Vierailuja puolestaan tehtiin esimerkiksi uniklinikalle ja psykiatriseen sairaalaan. Kurssia oli järjestämässä kaksi opettajaa sen suuren työmäärän vuoksi.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taho, jossa työskentelee psykologi/psykologiaa opiskellut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului vierailijoiden ja vierailujen sopiminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset vierailijoiden palkkioista ja matkoista vierailupaikkoihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli osallistua aktiivisesti vierailuilla. Lisäksi he tekivät portfolion kurssin aikana. Kurssin kautta opiskelijat saivat ymmärrystä siitä, mihin ammatteihin psykologiaa opiskelemalla voi työllistyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on esitellä ammattiaan ja työtehtäviään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa auttaa, kun kurssi otetaan konkreettisesti mukaan kurssitarjottimeen ja koulun opetussuunnitelmaan. Kurssi on työläs toteuttaa yksin, joten työ kannattaa jakaa kahden opettajan kesken.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Aikaa kului oppituntien lisäksi esimerkiksi vierailuiden suunnitteluun ja portfolioiden korjauksiin. Yhteensä tähän kaikkeen aikaa kului noin 16x75min / opettaja (kurssilla oli kaksi opettajaa).

Kurssi järjestettiin kahdeksannessa tuntipalkissa, jolloin oppitunnit olivat iltapäivän viimeiset. Näin oppilaitoksen muuta toimintaa ei häiritty, vaikka vierailut tai vierailijoiden luennot venyisivät hieman. Kurssille osallistuminen vaatii tietyt perustiedot psykologiasta, minkä vuoksi kurssille voi osallistua toisesta vuosikurssista alkaen.

Laura Paljakka, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiossa järjestettiin syksyllä Psykologia työelämässä -kurssi. Kyseessä oli soveltava kurssi, jonka tarkoituksena oli esitellä psykologiaa työelämän eri osa-alueilla. Kurssi perustui ulkopuolisille vierailijoille ja vierailuille. Vierailijoita oli esimerkiksi poliisin palveluksessa oleva psykologi, vankilapsykologi, syömishäiriökeskuksella työskentelevä psykologi, sekä psyykkinen valmentaja. Vierailuja puolestaan tehtiin esimerkiksi uniklinikalle ja psykiatriseen sairaalaan. Kurssia oli järjestämässä kaksi opettajaa sen suuren työmäärän vuoksi.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taho, jossa työskentelee psykologi/psykologiaa opiskellut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului vierailijoiden ja vierailujen sopiminen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon mahdolliset kustannukset vierailijoiden palkkioista ja matkoista vierailupaikkoihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden tehtävänä oli osallistua aktiivisesti vierailuilla. Lisäksi he tekivät portfolion kurssin aikana. Kurssin kautta opiskelijat saivat ymmärrystä siitä, mihin ammatteihin psykologiaa opiskelemalla voi työllistyä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on esitellä ammattiaan ja työtehtäviään.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa auttaa, kun kurssi otetaan konkreettisesti mukaan kurssitarjottimeen ja koulun opetussuunnitelmaan. Kurssi on työläs toteuttaa yksin, joten työ kannattaa jakaa kahden opettajan kesken.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Laura Paljakka, Martinlaakson lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Aikaa kului oppituntien lisäksi esimerkiksi vierailuiden suunnitteluun ja portfolioiden korjauksiin. Yhteensä tähän kaikkeen aikaa kului noin 16x75min / opettaja (kurssilla oli kaksi opettajaa).

Kurssi järjestettiin kahdeksannessa tuntipalkissa, jolloin oppitunnit olivat iltapäivän viimeiset. Näin oppilaitoksen muuta toimintaa ei häiritty, vaikka vierailut tai vierailijoiden luennot venyisivät hieman. Kurssille osallistuminen vaatii tietyt perustiedot psykologiasta, minkä vuoksi kurssille voi osallistua toisesta vuosikurssista alkaen.