Helsingin kuvataidelukiossa aloitettiin etsimään Pohjoismaisia yhteistyökumppaneita yhteispohjoismaista muotoiluprojektia varten. Lisäksi suunniteltiin ulkomaisista opintomahdollisuuksista tiedottamista alumnien välityksellä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus

Olemme aloittaneet Pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisen yhteispohjoismaisen muotoiluprojektin aloittamiseksi. Kontakteja on otettu ruotsalaiseen ja islantilaiseen lukioon sähköpostitse. Lisäksi Kööpenhaminaan, Tanskaan, tehtiin vierailu, jonka aikana etsittiin mahdollisia toisen asteen yhteistyökumppaneita, joilla olisi erityispainotusta muotoilukasvatukseen. Tutustuimme Kööpenhaminan keskeisiin muotoiluun, arkkitehtuuriin ja valokuvaukseen, sekä nykytaiteeseen keskittyviin museoihin. Perehdyimme niiden työpajatoimintoihin, sekä yhteistyön muotoihin toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vierailimme myös Danke Kunglige kunstakademissa alumniopiskelijamme johdolla. Tutustuimme oppilaitoksen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin, tiloihin, opinto-ohjelmaan ja päättönäyttelyyn. Suunnittelimme yhdessä erilaisia mahdollisuuksia välittää opiskelijoillemme alumniemme kokemuksia opiskeluista ulkomailla.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toisen asteen taide- ja muotoilupainotteiset oppilaitokset ja museot Pohjoismaissa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja oli kontaktointi tanskalaisiin museoihin ja oppilaitoksiin, tapaamisten sopiminen. matkajärjestelyt ja aikataulun suunnittelu, sekä alumnitapaamisen sopiminen.

Tällä hetkellä malli ei ole vaikuttanut muihin kuin sitä toteuttaneisiin opettajiin. Kun yhteistyökumppanit tulevaisuudessa vahvistuvat, myös kieltenopettajien rooli nousee esiin. Kansainväliset opiskelijat ja uudet yhteistyökuviot tulevat tulevaisuudessa näkymään koko koulun arjessa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida matka- ja majoituskustannukset, sijaiskustannukset, sekä mahdolliset kustannukset vierailuista eri paikkoihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden rooli tulee näkyväksi vasta pohjoismaisen lukioyhteistyön alkaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on vuorovaikutteisen taide- ja muotoilukasvatuksen jakaminen. Yhteistyön kautta myös yhteistyökumppanit saavat uusia ideoita ja näkemyksiä, sekä uutta tietoa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamisen kannalta tärkeää on jatkuva kansainvälisen yhteistyön malli.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Projekti, Keskiverto

Kööpenhaminan matka kesti neljä päivää. Ennakkoon suunniteltiin ja järjesteltiin tapaamisia ja matkan ohjelmaa muutaman palaverin verran.

Kööpenhaminan matka tehtiin toukokuussa 2019, projektia suunnitellaan jatkettavaksi ensi lukuvuonna.

Hanna Pusa, Tuttu Sillanpää ja Loviisa Kangas, Helsingin kuvataidelukio

tuttu.sillanpaa@edu.hel.fi

Kuvaus

Olemme aloittaneet Pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisen yhteispohjoismaisen muotoiluprojektin aloittamiseksi. Kontakteja on otettu ruotsalaiseen ja islantilaiseen lukioon sähköpostitse. Lisäksi Kööpenhaminaan, Tanskaan, tehtiin vierailu, jonka aikana etsittiin mahdollisia toisen asteen yhteistyökumppaneita, joilla olisi erityispainotusta muotoilukasvatukseen. Tutustuimme Kööpenhaminan keskeisiin muotoiluun, arkkitehtuuriin ja valokuvaukseen, sekä nykytaiteeseen keskittyviin museoihin. Perehdyimme niiden työpajatoimintoihin, sekä yhteistyön muotoihin toisen asteen oppilaitosten kanssa. Vierailimme myös Danke Kunglige kunstakademissa alumniopiskelijamme johdolla. Tutustuimme oppilaitoksen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin, tiloihin, opinto-ohjelmaan ja päättönäyttelyyn. Suunnittelimme yhdessä erilaisia mahdollisuuksia välittää opiskelijoillemme alumniemme kokemuksia opiskeluista ulkomailla.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toisen asteen taide- ja muotoilupainotteiset oppilaitokset ja museot Pohjoismaissa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluja oli kontaktointi tanskalaisiin museoihin ja oppilaitoksiin, tapaamisten sopiminen. matkajärjestelyt ja aikataulun suunnittelu, sekä alumnitapaamisen sopiminen.

Tällä hetkellä malli ei ole vaikuttanut muihin kuin sitä toteuttaneisiin opettajiin. Kun yhteistyökumppanit tulevaisuudessa vahvistuvat, myös kieltenopettajien rooli nousee esiin. Kansainväliset opiskelijat ja uudet yhteistyökuviot tulevat tulevaisuudessa näkymään koko koulun arjessa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida matka- ja majoituskustannukset, sijaiskustannukset, sekä mahdolliset kustannukset vierailuista eri paikkoihin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden rooli tulee näkyväksi vasta pohjoismaisen lukioyhteistyön alkaessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on vuorovaikutteisen taide- ja muotoilukasvatuksen jakaminen. Yhteistyön kautta myös yhteistyökumppanit saavat uusia ideoita ja näkemyksiä, sekä uutta tietoa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttamisen kannalta tärkeää on jatkuva kansainvälisen yhteistyön malli.

Ota yhteyttä

Hanna Pusa, Tuttu Sillanpää ja Loviisa Kangas, Helsingin kuvataidelukio

tuttu.sillanpaa@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu, Projekti, Keskiverto

Kööpenhaminan matka kesti neljä päivää. Ennakkoon suunniteltiin ja järjesteltiin tapaamisia ja matkan ohjelmaa muutaman palaverin verran.

Kööpenhaminan matka tehtiin toukokuussa 2019, projektia suunnitellaan jatkettavaksi ensi lukuvuonna.