Helsingin medialukiossa käytettiin ruotsin kurssilla hyödyksi Seppo-pelialustaa. Viikon mittaisen opintojakson aikana opiskelijat kävivät pelin avulla läpi koko työnhaun prosessin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

RUB105-kurssi käsittelee jatko-opintoja ja työelämää. Kehitimme kurssille noin viikon mittaisen opintojakson Seppo-pelialustalle. Pelissä opiskelijat kävivät läpi koko työnhaun prosessin (omien vahvuuksien tunnistaminen, ammatinvalintatestin tekeminen, sopivan työpaikkailmoituksen etsiminen, työhakemuksen ja CV:n tekeminen sekä työpaikkahaastattelu). Osa tehtävistä oli kirjallisia ja osa suullisia. Pelin viimeisessä osassa pohdittiin myös jatko-opintojen merkitystä tulevaisuuden työuran rakentumiselle.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoilla piti olla tarvittavat tietotekniset laitteet, mieluiten tietokone, mutta muillakin mobiililaiteilla pelaaminen onnistui. Lisäksi opiskelijalla piti olla kyseisen kurssin oppimateriaali. Myös opettaja tarvitsi koneen pystyäkseen moderoimaan peliä sekä arvioimaan ja antamaan palautetta opiskelijoiden tuotoksista.

Mallia toteutettiin normaalien kurssien puitteissa, joten se ei vaikuttanut muihin kursseihin tai oppiaineisiin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia toimijoita omassa työelämäprosessissaan. Pelin tarkoituksena oli kielen oppimisen lisäksi saada aikaan autenttista oppimista ja tehdä opiskelijat tietoisiksi työnhaun eri osa-alueista ja luoda ruotsinkielistä materiaalia, jota he voisivat vastaisuudessa käyttää oikeassa työnhakutilanteessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia käytetään jatkossa kaikilla RUB105-kursseilla ja materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Samalla periaatteella on tarkoitus kehittää myös eri kieliin/kursseihin soveltuvia osioita.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Viikko, Keskiverto

Mallia suunniteltiin ja materiaalia etsittiin useaan otteeseen muutamien tuntien pätkissä. Ensimmäisen toteutuskerran jälkeen pidettiin palautepalaveri, jossa käytiin läpi esiin tulleet muutostarpeet. Toteutukseen varattiin aikaa kolme 75 min. oppituntia ja lisäksi opiskeljoilta edellytettiin itsenäistä työskentelyä.

Mallia toteutettiin tänä vuonna jaksoissa 4 ja 5, jolloin tarjottiin RUB105 -kurssia. Paras ajankohta olisi oikean työnhakuprosessin kannalta 3. jakso.

Eeva Palmu ja Tuija Liukko-Hiltunen, Helsingin medialukio

tuija.liukko-hiltunen@edu.hel.fi

Kuvaus

RUB105-kurssi käsittelee jatko-opintoja ja työelämää. Kehitimme kurssille noin viikon mittaisen opintojakson Seppo-pelialustalle. Pelissä opiskelijat kävivät läpi koko työnhaun prosessin (omien vahvuuksien tunnistaminen, ammatinvalintatestin tekeminen, sopivan työpaikkailmoituksen etsiminen, työhakemuksen ja CV:n tekeminen sekä työpaikkahaastattelu). Osa tehtävistä oli kirjallisia ja osa suullisia. Pelin viimeisessä osassa pohdittiin myös jatko-opintojen merkitystä tulevaisuuden työuran rakentumiselle.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja ja opiskelija
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijoilla piti olla tarvittavat tietotekniset laitteet, mieluiten tietokone, mutta muillakin mobiililaiteilla pelaaminen onnistui. Lisäksi opiskelijalla piti olla kyseisen kurssin oppimateriaali. Myös opettaja tarvitsi koneen pystyäkseen moderoimaan peliä sekä arvioimaan ja antamaan palautetta opiskelijoiden tuotoksista.

Mallia toteutettiin normaalien kurssien puitteissa, joten se ei vaikuttanut muihin kursseihin tai oppiaineisiin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia toimijoita omassa työelämäprosessissaan. Pelin tarkoituksena oli kielen oppimisen lisäksi saada aikaan autenttista oppimista ja tehdä opiskelijat tietoisiksi työnhaun eri osa-alueista ja luoda ruotsinkielistä materiaalia, jota he voisivat vastaisuudessa käyttää oikeassa työnhakutilanteessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallia käytetään jatkossa kaikilla RUB105-kursseilla ja materiaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Samalla periaatteella on tarkoitus kehittää myös eri kieliin/kursseihin soveltuvia osioita.

Ota yhteyttä

Eeva Palmu ja Tuija Liukko-Hiltunen, Helsingin medialukio

tuija.liukko-hiltunen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Viikko, Keskiverto

Mallia suunniteltiin ja materiaalia etsittiin useaan otteeseen muutamien tuntien pätkissä. Ensimmäisen toteutuskerran jälkeen pidettiin palautepalaveri, jossa käytiin läpi esiin tulleet muutostarpeet. Toteutukseen varattiin aikaa kolme 75 min. oppituntia ja lisäksi opiskeljoilta edellytettiin itsenäistä työskentelyä.

Mallia toteutettiin tänä vuonna jaksoissa 4 ja 5, jolloin tarjottiin RUB105 -kurssia. Paras ajankohta olisi oikean työnhakuprosessin kannalta 3. jakso.