Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Aloitteellisuus

Hankkeen avulla kehitetään ja varmistetaan reformin tavoitteiden mukaista toimenpiteiden valtakunnallista, yhdenmukaista laatua ja luodaan yhtenäisyyttä käytäntöihin.Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyössä seuraavien oppilaitosten kanssa:

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Hanke on käynnissä 2017–2019.

Päivi Laalo-Hokkanen
paivi.laalo-hokkanen@validia.fi

Kuvaus

Hankkeen avulla kehitetään ja varmistetaan reformin tavoitteiden mukaista toimenpiteiden valtakunnallista, yhdenmukaista laatua ja luodaan yhtenäisyyttä käytäntöihin.Lisäksi hankkeen avulla tuetaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Hanke tukee ja valmentaa työpaikkoja toimimaan uudistuvan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Hankkeella varmistetaan työelämän osallistumista ammatillisen koulutuksen reformin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen toteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyössä seuraavien oppilaitosten kanssa:

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (Tampereen kaupunki)
 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Tutustu lisää

http://blogit.jao.fi/parastaosaamista/hankekuvaus/

Ota yhteyttä

Päivi Laalo-Hokkanen
paivi.laalo-hokkanen@validia.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Luovuus
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Hanke on käynnissä 2017–2019.