Yrittäjän varjostaminen tarkoittaa pienyrittäjän rinnalla kulkemista yhden päivän ajan havainnoiden, keskustellen ja mahdollisesti osallistuen yrittäjän rinnalla hänen päivittäiseen työhönsä.

Varjostukseen liittyy kehittämistehtävä sekä reflektointitilaisuus, jossa puretaan yrittäjävarjostuksen antia ja suunnitellaan yrittäjyyden toimenpiteitä omaan työhön.

Tavoitteena on saada ajatuksia ja ideoita työelämäyhteistyön laajentamiseen sekä yrittäjyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseen ja yrittäjyysnäkökulmien huomioimiseen laaja-alaisesti. Malli tutustuttaa yrittäjyyden arkeen ja yrittäjämäiseen toimintaan kokemuksellisuuden kautta. Malli tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ja kehittää oppilaitoksen työelämäverkostoja ja tutustua oppijoiden oppimisympäristöihin.

Malli on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria – projektin koulutuksia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Kuvaus

Varjostukseen liittyy kehittämistehtävä sekä reflektointitilaisuus, jossa puretaan yrittäjävarjostuksen antia ja suunnitellaan yrittäjyyden toimenpiteitä omaan työhön.

Tavoitteena on saada ajatuksia ja ideoita työelämäyhteistyön laajentamiseen sekä yrittäjyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseen ja yrittäjyysnäkökulmien huomioimiseen laaja-alaisesti. Malli tutustuttaa yrittäjyyden arkeen ja yrittäjämäiseen toimintaan kokemuksellisuuden kautta. Malli tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ja kehittää oppilaitoksen työelämäverkostoja ja tutustua oppijoiden oppimisympäristöihin.

Malli on osa Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria – projektin koulutuksia.

Tutustu lisää

https://www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Ota yhteyttä

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä