Lappeenrannan Lyseon lukiossa hyödynnettiin korkeakouluhyhteistyötä kun sen opiskelijat tutuistuivat ammattikorkeakoulun osuuskuntien toimintaan oppilaitosvierailulla. Vierailuun yhdistettiin äidinkielen kurssin sisältöä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi

Lukion tiimiryhmä, joka opiskelee osan pakollisista kursseistaan tiimeissä, vieraili koulun yhteistyökumppanina toimivan ammattikorkeakoulun osuuskunnissa. Opiskelijat saivat vierailulla näkökulmaa siihen, miten tiimipedagogiikkaa voi jatkaa myös seuraavan asteen opinnoissa. Lisäksi he pääsivät perehtymään ÄI4-kurssin sisältöihin, seuraamalla miten väittelyä ja argumentointia sekä retoriikkaa käytetään käytännön tilanteissa korkeakoulussa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ammattikorkeakoulun osuuskunnat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailusta sovittiin etukäteen ammattikorkeakoulun opettajan kanssa. Opiskelijoiden ruokailu piti huolehtia etukäteen, jotta lukiolta saatiin vierailulle eväät mukaan.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat lähinnä seuraamassa ja oppimassa. He pääsivät tutustumaan tarkemmin ammattikorkeakoulun arkeen ja osuuskuntien toimintaan sekä keskustelemaan korkeakouluopiskelijoiden kanssa opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsi samalla markkinoimaan omaa opiskelupaikkaansa lukiolaisille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Korkeakouluvierailuja voi sovittaa eri oppiaineisiin sisältöjen mukaan. Juurruttaminen on helpompaa kun kontaktia yhteistyöoppilaitokseen pidetään aktiivisesti yllä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Yhteistyöstä ja ajankohdasta sopimiseen käytettiin aikaa noin tunti.
Vierailu kytkeytyi vahvasti ÄI4-kurssiin, koska sisällöt sopivat siihen niin hyvin. Vierailu toteutettiin päättöviikon päivänä, jotta ohjelmalle oli saatavilla tarpeeksi aikaa.

Lappeenrannan Lyseon lukio

Kuvaus

Lukion tiimiryhmä, joka opiskelee osan pakollisista kursseistaan tiimeissä, vieraili koulun yhteistyökumppanina toimivan ammattikorkeakoulun osuuskunnissa. Opiskelijat saivat vierailulla näkökulmaa siihen, miten tiimipedagogiikkaa voi jatkaa myös seuraavan asteen opinnoissa. Lisäksi he pääsivät perehtymään ÄI4-kurssin sisältöihin, seuraamalla miten väittelyä ja argumentointia sekä retoriikkaa käytetään käytännön tilanteissa korkeakoulussa.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija, Opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Ammattikorkeakoulun osuuskunnat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vierailusta sovittiin etukäteen ammattikorkeakoulun opettajan kanssa. Opiskelijoiden ruokailu piti huolehtia etukäteen, jotta lukiolta saatiin vierailulle eväät mukaan.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat lähinnä seuraamassa ja oppimassa. He pääsivät tutustumaan tarkemmin ammattikorkeakoulun arkeen ja osuuskuntien toimintaan sekä keskustelemaan korkeakouluopiskelijoiden kanssa opinnoista.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pääsi samalla markkinoimaan omaa opiskelupaikkaansa lukiolaisille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Korkeakouluvierailuja voi sovittaa eri oppiaineisiin sisältöjen mukaan. Juurruttaminen on helpompaa kun kontaktia yhteistyöoppilaitokseen pidetään aktiivisesti yllä.

Ota yhteyttä

Lappeenrannan Lyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Yhteistyöstä ja ajankohdasta sopimiseen käytettiin aikaa noin tunti.
Vierailu kytkeytyi vahvasti ÄI4-kurssiin, koska sisällöt sopivat siihen niin hyvin. Vierailu toteutettiin päättöviikon päivänä, jotta ohjelmalle oli saatavilla tarpeeksi aikaa.