Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta.

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta. Koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea toisen ja korkea-asteen opettajille, opettajaksi opiskeleville sekä opettajankouluttajille.  Koulutukset ovat kestoltaan 1–3 päivän mittaisia. Projektissa toteutetaan valtakunnallisia koulutuksia sekä alueellisia toteutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Koulutuksia suunnitellaan siten, että ne nivoutuvat oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisen muihin toimintoihin.  Koulutukset ovat käytännössä erilaisia työpajoja, inspiroivia seminaareja, yrittäjyysleirejä ja yhteiskehittämisen päiviä ja valmennuksia. Lisäksi yhtenä muotona toteutetaan Päivä yrittäjän kanssa -mallia, jossa opettaja menee seuraamaan yrittäjän arkea päivän ajaksi.

Hankkeen tavoitteena on

  1. lisätä opettajien yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja yrittäjyyspedagogisia valmiuksia (toinen ja korkea-aste sekä opettajankoulutus)
  2. järjestettävä koulutus vahvistaa yrittäjyyttä edistävän toiminnan juurtumista oppilaitoksiin
  3. tavoittaa 7 500 opettajaa hankkeen aikana.

Hankkeen toteuttaja: Suomen Yrittäjät ry.

Hanketta rahoitetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemällä lahjoituksella.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Hanke on käynnissä 2015–2020.

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Kuvaus

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta. Koulutuksia järjestetään eri puolella Suomea toisen ja korkea-asteen opettajille, opettajaksi opiskeleville sekä opettajankouluttajille.  Koulutukset ovat kestoltaan 1–3 päivän mittaisia. Projektissa toteutetaan valtakunnallisia koulutuksia sekä alueellisia toteutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Koulutuksia suunnitellaan siten, että ne nivoutuvat oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisen muihin toimintoihin.  Koulutukset ovat käytännössä erilaisia työpajoja, inspiroivia seminaareja, yrittäjyysleirejä ja yhteiskehittämisen päiviä ja valmennuksia. Lisäksi yhtenä muotona toteutetaan Päivä yrittäjän kanssa -mallia, jossa opettaja menee seuraamaan yrittäjän arkea päivän ajaksi.

Hankkeen tavoitteena on

  1. lisätä opettajien yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja yrittäjyyspedagogisia valmiuksia (toinen ja korkea-aste sekä opettajankoulutus)
  2. järjestettävä koulutus vahvistaa yrittäjyyttä edistävän toiminnan juurtumista oppilaitoksiin
  3. tavoittaa 7 500 opettajaa hankkeen aikana.

Hankkeen toteuttaja: Suomen Yrittäjät ry.

Hanketta rahoitetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemällä lahjoituksella.

Tutustu lisää

https://www.yrittajat.fi/osaaviaopettajia

Ota yhteyttä

Päivi Ojala
paivi.ojala@yrittajat.fi
040 582 2368

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Muu

Hanke on käynnissä 2015–2020.