Sotungin lukion ykkösluokkalaiset saivat halutessaan lähteä varjostamaan työtä osana opinto-ohjauksen kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Lukion ykkösluokkalaisten opinto-ohjauksen pakollisella kurssilla järjestettiin päivä, jolloin sai lähteä halutessaan varjostamaan itseään kiinnostavaa työtä. Opiskelija etsi itse uravarjostuskohteen.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Minkä tahansa alan työntekijä

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijat etsivät itse työpaikan, joten opinto-ohjaajalta ei vaadittu juurikaan etukäteisvalmisteluja sen suhteen. Niille, jotka eivät lähteneet varjostamaan työtä, kehiteltiin vaihtoehtoista toimintaa ajalle.

Malli järjestettiin kurssin päätöspäivänä, joten se ei häirinnyt oppilaitoksen muuta toimintaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat etsivät itse heitä kiinnostavan työpaikan, ottivat yritykseen yhteyttä ja sopivat uravarjostuksesta. Mallin kautta opiskelijat oppivat lisää heitä kiinnostavan ammatin työnkuvasta ja saivat mahdollisesti ideoita omalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tehdä töitä samalla tavalla kuin normaalistikin, jotta opiskelija sai kuvan siitä, mitä kyseisen työnkuvan työtehtäviin voi kuulua. Mikäli opiskelijalle heräsi kysymyksiä varjostuksen aikana, työntekijä vastasi niihin. Yhteistyön kautta yritys voi saada työntekijöitä tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta avainasemassa on opinto-ohjaaja, joka haluaa ottaa varjostuksen osaksi kurssia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Toteuttamiseen varattiin aikaa yksi päivä.

Toimintamalli toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa jakson päätöspäivinä.

Elina Korkea-Aho, Sotungin lukio

Kuvaus

Lukion ykkösluokkalaisten opinto-ohjauksen pakollisella kurssilla järjestettiin päivä, jolloin sai lähteä halutessaan varjostamaan itseään kiinnostavaa työtä. Opiskelija etsi itse uravarjostuskohteen.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Minkä tahansa alan työntekijä

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Opiskelijat etsivät itse työpaikan, joten opinto-ohjaajalta ei vaadittu juurikaan etukäteisvalmisteluja sen suhteen. Niille, jotka eivät lähteneet varjostamaan työtä, kehiteltiin vaihtoehtoista toimintaa ajalle.

Malli järjestettiin kurssin päätöspäivänä, joten se ei häirinnyt oppilaitoksen muuta toimintaa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat etsivät itse heitä kiinnostavan työpaikan, ottivat yritykseen yhteyttä ja sopivat uravarjostuksesta. Mallin kautta opiskelijat oppivat lisää heitä kiinnostavan ammatin työnkuvasta ja saivat mahdollisesti ideoita omalle urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tehdä töitä samalla tavalla kuin normaalistikin, jotta opiskelija sai kuvan siitä, mitä kyseisen työnkuvan työtehtäviin voi kuulua. Mikäli opiskelijalle heräsi kysymyksiä varjostuksen aikana, työntekijä vastasi niihin. Yhteistyön kautta yritys voi saada työntekijöitä tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta avainasemassa on opinto-ohjaaja, joka haluaa ottaa varjostuksen osaksi kurssia.

Ota yhteyttä

Elina Korkea-Aho, Sotungin lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Toteuttamiseen varattiin aikaa yksi päivä.

Toimintamalli toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa jakson päätöspäivinä.