Espoon yhteislyseon lukiossa toteutettiin Ammattiaamu-tapahtuma, jossa opiskelijoiden vanhemmat tulivat koululle kertomaan ammatistaan ja uratarinastaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Espoon yhteislyseon lukiossa otettiin käyttöön Ammattiaamu-tapahtuma, johon kutsuttiin opiskelijoiden vanhempia kertomaan oma uratarinansa ja esittelemään omaa alaansa ja ammattiansa. Yhden oppitunnin aikana opiskelijat kävivät kuuntelemassa kaksi valitsemaansa n. puolen tunnin mittaista uratarinaa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskelijoiden vanhemmat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vanhempiin otettiin yhteyttä Wilman kautta ja heitä pyydettiin ilmoittautumaan Google Forms lomakkeella, jossa kysyttiin tarkempia tietoja. Tiloina käytettiin lukion luokkia, ja opiskelijat saivat Wilman tapahtumakutsun kautta ilmoittautua kahteen haluamaansa uraesittelyyn. Yksi uratarina toteutettiin etäyhteyden välityksellä, mikä sekin kuvaa nykypäivän työelämää.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin, sillä tapahtuma sijoittui yhden oppitunnin päälle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat tapahtumaan ja kirjoittivat siitä lyhyen raportin classroomiin. Ammattiaamu oli yksi opokurssin pakollisista tapahtumista. Ammattiaamu toi opiskelijoille runsaasti työelämätietoutta, ja uratarinoissa korostuivat myös hyvän yleissivistyksen merkitys, kansainvälisissä yrityksissä myyntityössä on oleellista tuntea mm. eri maiden maantiedettä, historiaa sekä uskontoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vanhempien roolina oli esitellä omaa ammattiaan ja alaansa, sekä kertoa, miten he päätyivät kyseiseen ammattiin. Opiskelijoiden vanhemmat pääsivät näkemään lukion toimintaa ja olemaan osa lastensa koulunkäyntiä.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Yhteydenpitoon, aikataulujen sumplaamiseen ja tiedottamiseen meni yllättävän paljon aikaa, vaikka ilmoittautuminen Google Formsilla hiukan vähensi tätä.

Ammattiaamu toteutettiin 5. jakson alkupuolella, jolloin talossa oli enää 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Espoon yhteislyseon lukio

Kuvaus

Espoon yhteislyseon lukiossa otettiin käyttöön Ammattiaamu-tapahtuma, johon kutsuttiin opiskelijoiden vanhempia kertomaan oma uratarinansa ja esittelemään omaa alaansa ja ammattiansa. Yhden oppitunnin aikana opiskelijat kävivät kuuntelemassa kaksi valitsemaansa n. puolen tunnin mittaista uratarinaa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja opinto-ohjaaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Opiskelijoiden vanhemmat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Vanhempiin otettiin yhteyttä Wilman kautta ja heitä pyydettiin ilmoittautumaan Google Forms lomakkeella, jossa kysyttiin tarkempia tietoja. Tiloina käytettiin lukion luokkia, ja opiskelijat saivat Wilman tapahtumakutsun kautta ilmoittautua kahteen haluamaansa uraesittelyyn. Yksi uratarina toteutettiin etäyhteyden välityksellä, mikä sekin kuvaa nykypäivän työelämää.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin, sillä tapahtuma sijoittui yhden oppitunnin päälle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat tapahtumaan ja kirjoittivat siitä lyhyen raportin classroomiin. Ammattiaamu oli yksi opokurssin pakollisista tapahtumista. Ammattiaamu toi opiskelijoille runsaasti työelämätietoutta, ja uratarinoissa korostuivat myös hyvän yleissivistyksen merkitys, kansainvälisissä yrityksissä myyntityössä on oleellista tuntea mm. eri maiden maantiedettä, historiaa sekä uskontoja.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vanhempien roolina oli esitellä omaa ammattiaan ja alaansa, sekä kertoa, miten he päätyivät kyseiseen ammattiin. Opiskelijoiden vanhemmat pääsivät näkemään lukion toimintaa ja olemaan osa lastensa koulunkäyntiä.

Ota yhteyttä

Espoon yhteislyseon lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Yhteydenpitoon, aikataulujen sumplaamiseen ja tiedottamiseen meni yllättävän paljon aikaa, vaikka ilmoittautuminen Google Formsilla hiukan vähensi tätä.

Ammattiaamu toteutettiin 5. jakson alkupuolella, jolloin talossa oli enää 1. ja 2. vuoden opiskelijat.