Helsingin kielilukiossa käytiin kahdessa eri kaupungissa vierailulla yliopistolla ja yrityksessä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Otimme yhteyttä Turun ja Tampereen yliopistoon ja sovimme vierailukäynnistä kielten opinto-ohjelmaan. Molempiin kaupunkeihin lähti yksi luokallinen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Yliopistolla meille järjestettiin opiskelijoiden, opinto-ohjaajan ja opetushenkilökunnan johdolla opastus tiloissa, infoa opinnoista ja hakemisesta ja meillä oli myös mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä. Lisäksi vierailimme molemmissa kaupungeissa yhdessä yrityksessä. Näillä yritysvierailuilla kuulimme yrityksen historiasta ja toimialasta ja saimme koulutus- ja työnhakuvinkkejä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopistot ja korkeakoulut, yritykset tai muut työnantajat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta yhteistyökumppanit tuli hankkia ja yhteistyöstä sopia. Lisäksi käytännön organisointi tuli tehdä (esim. kuljetusten varaaminen).

Malli vaikutti muihin opettajiin, sillä opiskelijat olivat koko päivän poissa opetuksesta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida bussikuljetusten ja ruokailujen aiheuttamat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat retken osallistujia ja heiltä vaadittiin aktiivista kuuntelua ja kysymysten esittämistä. Mukana olleet opiskelijat saivat lisää jatko-opinto ja työelämätietoutta ja joidenkin jatko-opintosuunitelmat vahvistuivat.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yliopistostot järjestivät ohjelman. Heille se oli mainosta ja mahdollisuus värvätä hyviä, kiinnostuneita opiskelijoita. Yritysyhteistyössä yrityksen rooli oli valmistella esitykset itsestään. Hyötynä oli yrityksen tunnettavauuden lisääntyminen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on kirjata ylös käytetyt kontaktit.

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu ja toteuttaminen vei yhteensä aikaa noin neljä viikkoa.

Anne Isotalo, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Kuvaus

Otimme yhteyttä Turun ja Tampereen yliopistoon ja sovimme vierailukäynnistä kielten opinto-ohjelmaan. Molempiin kaupunkeihin lähti yksi luokallinen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Yliopistolla meille järjestettiin opiskelijoiden, opinto-ohjaajan ja opetushenkilökunnan johdolla opastus tiloissa, infoa opinnoista ja hakemisesta ja meillä oli myös mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä. Lisäksi vierailimme molemmissa kaupungeissa yhdessä yrityksessä. Näillä yritysvierailuilla kuulimme yrityksen historiasta ja toimialasta ja saimme koulutus- ja työnhakuvinkkejä.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopistot ja korkeakoulut, yritykset tai muut työnantajat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta yhteistyökumppanit tuli hankkia ja yhteistyöstä sopia. Lisäksi käytännön organisointi tuli tehdä (esim. kuljetusten varaaminen).

Malli vaikutti muihin opettajiin, sillä opiskelijat olivat koko päivän poissa opetuksesta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida bussikuljetusten ja ruokailujen aiheuttamat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat retken osallistujia ja heiltä vaadittiin aktiivista kuuntelua ja kysymysten esittämistä. Mukana olleet opiskelijat saivat lisää jatko-opinto ja työelämätietoutta ja joidenkin jatko-opintosuunitelmat vahvistuivat.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yliopistostot järjestivät ohjelman. Heille se oli mainosta ja mahdollisuus värvätä hyviä, kiinnostuneita opiskelijoita. Yritysyhteistyössä yrityksen rooli oli valmistella esitykset itsestään. Hyötynä oli yrityksen tunnettavauuden lisääntyminen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on kirjata ylös käytetyt kontaktit.

Ota yhteyttä

Anne Isotalo, Helsingin kielilukio

anne.isotalo@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Suunnittelu ja toteuttaminen vei yhteensä aikaa noin neljä viikkoa.