Kallion lukiossa tehtiin yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa monella eri tapaa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kallion lukion opiskelijat ja taide- ja kieltenopettaja toteuttivat kansinvälisiä yhteistyöprojekteja, vierailivat eurooppalaisissa korkeakouluissa, tutustuivat mm. taidealan jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja kansainvälisissä tehtävissä toimivien henkilöiden uratarinoihin lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kansianväliset kontaktit, heidän organisaationsa ja paikalliset yhteistyökumppaninsa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Projektien valmistelu aloitettiin syksyllä 2017, jolloin niille haettiin rahoitusta mm. koulutuksen järjestäjältä ja erilaisista rahastoista.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin ja oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä opiskelijat olivat matkojen ja työpajojen aikana poissa muilta oppitunneilta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida matkan, majoituksen, ruokailun ja esityksen tuotannon aiheuttamat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valmistivat teatteriesityksen, jota esitettiin Tukholmassa, ja he osallistuivat teatterityöpajoihin Frankfurtissa ja Helsingissä yhdessä frankfurtilaisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tutustuivat taidealan kansainvälisiin toimijoihin ja vierailivat korkeakouluissa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit esittelivät toimintaansa ja markkinoivat siten koulutusohjelmiaan potentiaalisille tuleville opiskelijoille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen vaatii opettajien yhteistyötä, suunnittelua, taloudellisia resursseja ja tahtotilaa kv-toiminnan kehittämiselle.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Projekti, Vaativa

Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja viimeinen projekti toteutui toukokuussa 2019. Suunnittelu tehtiin kahden opettajan ja kansainvälisten kumppaneiden yhteistyönä, oman opetuksen ulkopuolisella ajalla.

Suunnittelu on aloitettava edellisen lukuvuoden syksyllä; itse projekti voi toteutua milloin vain, kun on parhain aika lukujärjestyksen ja yhteistyökumppaneiden aikataulujen kannalta.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukion opiskelijat ja taide- ja kieltenopettaja toteuttivat kansinvälisiä yhteistyöprojekteja, vierailivat eurooppalaisissa korkeakouluissa, tutustuivat mm. taidealan jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja kansainvälisissä tehtävissä toimivien henkilöiden uratarinoihin lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kansianväliset kontaktit, heidän organisaationsa ja paikalliset yhteistyökumppaninsa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Projektien valmistelu aloitettiin syksyllä 2017, jolloin niille haettiin rahoitusta mm. koulutuksen järjestäjältä ja erilaisista rahastoista.

Mallin toteuttaminen vaikutti muihin opettajiin ja oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä opiskelijat olivat matkojen ja työpajojen aikana poissa muilta oppitunneilta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida matkan, majoituksen, ruokailun ja esityksen tuotannon aiheuttamat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat valmistivat teatteriesityksen, jota esitettiin Tukholmassa, ja he osallistuivat teatterityöpajoihin Frankfurtissa ja Helsingissä yhdessä frankfurtilaisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tutustuivat taidealan kansainvälisiin toimijoihin ja vierailivat korkeakouluissa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit esittelivät toimintaansa ja markkinoivat siten koulutusohjelmiaan potentiaalisille tuleville opiskelijoille.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Työelämälähtöisen mallin juurruttaminen vaatii opettajien yhteistyötä, suunnittelua, taloudellisia resursseja ja tahtotilaa kv-toiminnan kehittämiselle.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksullinen
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Projekti, Vaativa

Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja viimeinen projekti toteutui toukokuussa 2019. Suunnittelu tehtiin kahden opettajan ja kansainvälisten kumppaneiden yhteistyönä, oman opetuksen ulkopuolisella ajalla.

Suunnittelu on aloitettava edellisen lukuvuoden syksyllä; itse projekti voi toteutua milloin vain, kun on parhain aika lukujärjestyksen ja yhteistyökumppaneiden aikataulujen kannalta.