Helsinge gymnasium toteutti mallin, jossa lukion toisluokkalaiset kävivät varjostamassa työtä osana opinto-ohjauksen pakollista kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Lukion toisluokkalaiset kävivät varjostamassa työtä osana opinto-ohjauksen pakollista kurssia. Opiskelijat etsivät itse työpaikan, mutta he saivat myös koulun puolelta apua tarvittaessa. Varjostuksen toteuttamiselle oli varattu kaksi päivää (yksi marraskuussa ja yksi tammikuussa) ja opiskelijat saivat itse päättää, kumpana päivänä kävivät tekemässä sen. Mikäli kumpikaan näistä päivistä ei sopinut heille, mahdollisuutena oli käydä myös koulupäivän ulkopuolella. Varjostus kesti yhteensä neljä tuntia ja tämän jälkeen he joko kirjoittivat tai tekivät videon kokemuksistaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työntekijä, jonka työstä opiskelija on kiinnostunut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opinto-ohjaaja oli laatinut kirjeen, jonka sai viedä työpaikalle. Kirjeessä selitettiin, mistä uravarjostuksessa on kyse.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Varjostukselle varatut päivät olivat päätösviikon päiviä, joten opiskelijoilla ei ollut muuta opetusta silloin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ottivat yhteyttä työnantajiin ja sopivat varjostuksesta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tehdä töitä samalla tavalla kuin normaalistikin, jotta opiskelija sai kuvan siitä, mitä kyseisen työnkuvan työtehtäviin voi kuulua. Mikäli opiskelijalle heräsi kysymyksiä varjostuksen aikana, työntekijä vastasi niihin. Yhteistyön kautta yritys voi saada työntekijöitä tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Osa opiskelijoista tarvitsee tukea varjostuspaikan etsimiseen, ja heitä kannattaa auttaa tässä, jotta kaikki opiskelijat pääsevät toteuttamaan toimintamallia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Helppo/nopea

Uravarjostukselle varattu aika oli 4 tuntia.

Opiskelijat toteuttivat varjostuksen joko sille varattuina päivinä (marraskuussa tai tammikuussa), tai koulupäivän ulkopuolella.

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Kuvaus

Lukion toisluokkalaiset kävivät varjostamassa työtä osana opinto-ohjauksen pakollista kurssia. Opiskelijat etsivät itse työpaikan, mutta he saivat myös koulun puolelta apua tarvittaessa. Varjostuksen toteuttamiselle oli varattu kaksi päivää (yksi marraskuussa ja yksi tammikuussa) ja opiskelijat saivat itse päättää, kumpana päivänä kävivät tekemässä sen. Mikäli kumpikaan näistä päivistä ei sopinut heille, mahdollisuutena oli käydä myös koulupäivän ulkopuolella. Varjostus kesti yhteensä neljä tuntia ja tämän jälkeen he joko kirjoittivat tai tekivät videon kokemuksistaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Työntekijä, jonka työstä opiskelija on kiinnostunut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluna opinto-ohjaaja oli laatinut kirjeen, jonka sai viedä työpaikalle. Kirjeessä selitettiin, mistä uravarjostuksessa on kyse.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan. Varjostukselle varatut päivät olivat päätösviikon päiviä, joten opiskelijoilla ei ollut muuta opetusta silloin.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ottivat yhteyttä työnantajiin ja sopivat varjostuksesta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tehdä töitä samalla tavalla kuin normaalistikin, jotta opiskelija sai kuvan siitä, mitä kyseisen työnkuvan työtehtäviin voi kuulua. Mikäli opiskelijalle heräsi kysymyksiä varjostuksen aikana, työntekijä vastasi niihin. Yhteistyön kautta yritys voi saada työntekijöitä tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Osa opiskelijoista tarvitsee tukea varjostuspaikan etsimiseen, ja heitä kannattaa auttaa tässä, jotta kaikki opiskelijat pääsevät toteuttamaan toimintamallia.

Ota yhteyttä

Eva Nyreen, Helsinge gymnasium

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Useita oppitunteja, Helppo/nopea

Uravarjostukselle varattu aika oli 4 tuntia.

Opiskelijat toteuttivat varjostuksen joko sille varattuina päivinä (marraskuussa tai tammikuussa), tai koulupäivän ulkopuolella.