Lappeenrannan Lyseon lukion toisluokkalaiset pääsivät tutustumaan korkeakouluopintoihin korkeakouluopiskelijan johdatuksella. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus

Yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tarjottiin opiskelijoille mahdollisuus varjostaa korkeakouluopiskelijan päivää Saimialla kevään 2019 aikana. Lukiolaisille osallistuminen oli vapaaehtoista ja he saivat valita ammattikorkeakoulun alan oman kiinnostuksensa mukaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyön ja aikataulujen sopiminen korkeakoulun kanssa. Varjostusmahdollisuuden esitteleminen opiskelijoille ja ilmoittautumislistan jakaminen.

Opiskelijat olivat pois omilta oppitunneilta.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelija tarttui mahdollisuuteen ja tutustui itsenäisesti korkeakoulun opintotarjontaan. Opiskelija pääsi tutustumaan jo lukio-opintojen aikana häntä kiinnostavaan opiskelualaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Korkeakoulu vastaanottavana oppilaitoksena järjestää varjostuspäivän ohjelman. Hyvä markkinointikeino

Toiminnan vakiinnuttaminen

Voi jäädä pysyväksi toimintamalliksi. Edellyttää opon aktiivisuutta sekä yhteyshenkilöä korkeakoulusta

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Mallin suunnittelupalaveri 1h ja esittelykirje sekä ilmoittautumislista 1h + yksilölliset keskustelut kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa toimintamallista.
Toisen vuosikurssin kevätlukukaudella.

Marjo Haapavuo, Lappeenrannan Lyseon lukio
marjo.haapavuo@lappee.fi

Kuvaus

Yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tarjottiin opiskelijoille mahdollisuus varjostaa korkeakouluopiskelijan päivää Saimialla kevään 2019 aikana. Lukiolaisille osallistuminen oli vapaaehtoista ja he saivat valita ammattikorkeakoulun alan oman kiinnostuksensa mukaan.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opinto-ohjaaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Yhteistyön ja aikataulujen sopiminen korkeakoulun kanssa. Varjostusmahdollisuuden esitteleminen opiskelijoille ja ilmoittautumislistan jakaminen.

Opiskelijat olivat pois omilta oppitunneilta.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelija tarttui mahdollisuuteen ja tutustui itsenäisesti korkeakoulun opintotarjontaan. Opiskelija pääsi tutustumaan jo lukio-opintojen aikana häntä kiinnostavaan opiskelualaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Korkeakoulu vastaanottavana oppilaitoksena järjestää varjostuspäivän ohjelman. Hyvä markkinointikeino

Toiminnan vakiinnuttaminen

Voi jäädä pysyväksi toimintamalliksi. Edellyttää opon aktiivisuutta sekä yhteyshenkilöä korkeakoulusta

Ota yhteyttä

Marjo Haapavuo, Lappeenrannan Lyseon lukio
marjo.haapavuo@lappee.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Aloitteellisuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Helppo/nopea

Mallin suunnittelupalaveri 1h ja esittelykirje sekä ilmoittautumislista 1h + yksilölliset keskustelut kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa toimintamallista.
Toisen vuosikurssin kevätlukukaudella.