Kuninkaantien lukiossa järjestettiin urailtapäivä, joka toteutettiin opiskelijoiden juontamana paneelikeskusteluna. Paneelikeskustelussa vieraiden opiskelu- ja uratarinoiden lisäksi keskusteltiin nyky- ja tulevaisuuden työelämästä opiskelijoiden laatimien kysymysten pohjalta. Urailtapäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi tehtävään valittu vastuuopiskelijaryhmä ja opinto-ohjaajat. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Kuninkaantien lukiossa järjestettiin urailtapäivä, joka toteutettiin opiskelijoiden juontamana paneelikeskusteluna. Paneelikeskustelussa vieraiden opiskelu- ja uratarinoiden lisäksi keskusteltiin nyky- ja tulevaisuuden työelämästä opiskelijoiden laatimien kysymysten pohjalta. Panelisteina toimivat toimittaja-tietokirjailija Rauli Virtanen, OP:n HR-asiantuntija Jani Mikanmaa ja Ulkoministeriön diplomaattien henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelija Riku Warjovaara. Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opinto-ohjaajat ja kuusihenkinen vastuuopiskelijaryhmä. Tilaisuus oli kahden oppitunnin mittainen, ja tilaisuuteen osallistuivat kaikki lukion 1.- ja 2.vuosikurssien opiskelijat ja opettajia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettajat, opinto-ohjaajat, vastuuopiskelijaryhmä

Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Eri alojen työntekijät ja yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita urailtapäivän vieraista esimerkiksi ryhmänohjauksessa. Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen valitaan vastuuopiskelijaryhmä, jonka kanssa sovitaan tilaisuuden tehtävistä ja työnjaosta. Valitaan tilaisuuden juontajaopiskelijat ja dokumentoijat. Laaditaan tilaisuuden ohjelma ja aikataulu, otetaan yhteyttä vierailijoihin, laaditaan ohjeistus vierailijoille sekä markkinoidaan tilaisuutta opiskelijoille esimerkiksi lukion some-kanavissa. Varataan tilaisuuteen tarvittava tila ja tekniikka sekä tilataan vieraille tarjottavat välipalat. Vastuuopiskelijat vastaanottavat ja hostaavat vieraita tilaisuuden ajan. 

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Vastuuopiskelijat pääsevät harjoittelemaan verkostojen luomista, tilaisuuden järjestämistä ja vastuunottoa. Tilaisuuden yleisö saa tietoa työelämästä, erilaisista työtehtävistä ja näkökulmia oman tulevaisuuden rakentamiseen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit pääsevät esittelemään omia alojaan ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta saadaan vakiinnutettua sopimalla tilaisuudesta ja ajankohdasta etukäteen opetushenkilöstön kanssa, ja sopimalla vierailijoiden osallistumisesta tilaisuuteen hyvissä ajoin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Tilaisuus oli kahden oppitunnin mittainen, ja tilaisuuteen osallistuivat kaikki lukion 1.- ja 2.vuosikurssien opiskelijat ja opettajia.

Essi Haataja, Harri Piiroinen Kuninkaantien lukio

Kuvaus

Kuninkaantien lukiossa järjestettiin urailtapäivä, joka toteutettiin opiskelijoiden juontamana paneelikeskusteluna. Paneelikeskustelussa vieraiden opiskelu- ja uratarinoiden lisäksi keskusteltiin nyky- ja tulevaisuuden työelämästä opiskelijoiden laatimien kysymysten pohjalta. Panelisteina toimivat toimittaja-tietokirjailija Rauli Virtanen, OP:n HR-asiantuntija Jani Mikanmaa ja Ulkoministeriön diplomaattien henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelija Riku Warjovaara. Tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat opinto-ohjaajat ja kuusihenkinen vastuuopiskelijaryhmä. Tilaisuus oli kahden oppitunnin mittainen, ja tilaisuuteen osallistuivat kaikki lukion 1.- ja 2.vuosikurssien opiskelijat ja opettajia.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettajat, opinto-ohjaajat, vastuuopiskelijaryhmä

Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumppanit

Eri alojen työntekijät ja yrittäjät

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kartoitetaan opiskelijoiden toiveita urailtapäivän vieraista esimerkiksi ryhmänohjauksessa. Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen valitaan vastuuopiskelijaryhmä, jonka kanssa sovitaan tilaisuuden tehtävistä ja työnjaosta. Valitaan tilaisuuden juontajaopiskelijat ja dokumentoijat. Laaditaan tilaisuuden ohjelma ja aikataulu, otetaan yhteyttä vierailijoihin, laaditaan ohjeistus vierailijoille sekä markkinoidaan tilaisuutta opiskelijoille esimerkiksi lukion some-kanavissa. Varataan tilaisuuteen tarvittava tila ja tekniikka sekä tilataan vieraille tarjottavat välipalat. Vastuuopiskelijat vastaanottavat ja hostaavat vieraita tilaisuuden ajan. 

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Vastuuopiskelijat pääsevät harjoittelemaan verkostojen luomista, tilaisuuden järjestämistä ja vastuunottoa. Tilaisuuden yleisö saa tietoa työelämästä, erilaisista työtehtävistä ja näkökulmia oman tulevaisuuden rakentamiseen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanit pääsevät esittelemään omia alojaan ja kantamaan yhteiskuntavastuutaan.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminta saadaan vakiinnutettua sopimalla tilaisuudesta ja ajankohdasta etukäteen opetushenkilöstön kanssa, ja sopimalla vierailijoiden osallistumisesta tilaisuuteen hyvissä ajoin.

Ota yhteyttä

Essi Haataja, Harri Piiroinen Kuninkaantien lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Keskiverto

Tilaisuus oli kahden oppitunnin mittainen, ja tilaisuuteen osallistuivat kaikki lukion 1.- ja 2.vuosikurssien opiskelijat ja opettajia.