Tikkurilan lukiossa järjestettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jossa opiskelijat tutustuivat yrittäjyyteen ja talouselämään. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Aloitteellisuus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Tikkurilan lukiossa toteutettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jossa opiskelijat tutustuivat yrittäjyyteen ja talouselämään. Opiskelijat oppivat yrittämisen ja talouselämän keskeisimpiä käsitteitä ja osa-alueita (esim. yrityksen rekisteröiminen, budjetointi, markkinointi ja kilpailijat). Jokainen opiskelija perusti kurssilla myös oman yrityksen, jolle tehtiin liiketoimintasuunnitelma.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssin sisällöt ja materiaalit täytyi suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, sillä kurssille oli varattu oma tuntipalkki.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ideoivat oman yrityksen ja tekivät sille liiketoimintasuunnitelman.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi jää pysyväksi toimintatavaksi, kun se otetaan konkreettisesti osaksi kurssitarjotinta.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin voi toteuttaa milloin vain se sopii oppilaitokselle. Koska kyseessä on soveltava kurssi, se sopii parhaiten lukion tois- tai kolmasluokkalaisille.

Ulla Lehtonen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Tikkurilan lukiossa toteutettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jossa opiskelijat tutustuivat yrittäjyyteen ja talouselämään. Opiskelijat oppivat yrittämisen ja talouselämän keskeisimpiä käsitteitä ja osa-alueita (esim. yrityksen rekisteröiminen, budjetointi, markkinointi ja kilpailijat). Jokainen opiskelija perusti kurssilla myös oman yrityksen, jolle tehtiin liiketoimintasuunnitelma.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Toteutettavissa ilman yhteistyökumppania

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Kurssin sisällöt ja materiaalit täytyi suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, sillä kurssille oli varattu oma tuntipalkki.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat ideoivat oman yrityksen ja tekivät sille liiketoimintasuunnitelman.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kurssi jää pysyväksi toimintatavaksi, kun se otetaan konkreettisesti osaksi kurssitarjotinta.

Ota yhteyttä

Ulla Lehtonen, Tikkurilan lukio

Aloitteellisuus
Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Keskiverto

Kurssin voi toteuttaa milloin vain se sopii oppilaitokselle. Koska kyseessä on soveltava kurssi, se sopii parhaiten lukion tois- tai kolmasluokkalaisille.