Espoonlahden lukiossa toteutettiin lukio-tet, jossa opiskelijat olivat neljä päivää työharjoittelussa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Espoonlahden lukiossa kehitettiin lukio-tettiä. Tet toteutettiin joustoviikolla, jolloin käytössä oli kokonainen viikko tutustumista varten. Opiskelijat hankkivat itse heidän omia jatko-opintosuunnitelmiaan tukevat tet-paikat (tarvittaessa saivat opinto-ohjaajalta apua). Ennen varsinaista tettiä ryhmä kokoontui muutamia kertoja ohjeistuksen ja suunnittelun merkeissä. Varsinaisessa harjoittelussa opiskelijat olivat neljä päivää ja opinto-ohjaaja kävi mahdollisuuksien mukaan paikoissa vierailemassa. Viimeisenä päivänä kokoonnuttiin koululla ja osallistujat pitivät muulle ryhmälle esitelmän omista kokemuksistaan ja tiedoistaan, jotka olivat tutustumisesta saaneet.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset opiskelijoita kiinnostavat työpaikat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta täytyi miettiä sopiva ajankohta muihin opintoihin nähden sekä tarvittaessa hankkia ennakkoon tutustumispaikkoja. Tietokoneita ja puhelimia käytettiin raportointiin, harjoittelun dokumentointiin sekä esitysten pitämiseen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä harjoittelu toteutettiin joustoviikolla, jolloin koko aika oli tämän kurssin käytössä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat neljä päivää tutustumassa työelämään itse hankkimissaan kohteissa. Toimintamallin kautta opiskelijat pääsivät näkemään konkreettisesti, millaista työtä heitä kiinnostavalla alalla tehdään.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli järjestää tet ja opastaa opiskelijoita siinä. Yritykset saivat tätä kautta itselleen apukäsiä ja mahdollista työvoimaa tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttamisen kannalta tärkeintä on saada tet vuosittain sisällytettyä lukion kurssitarjontaan.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Teemaviikko, Keskiverto

Malli toteutettiin joustoviikolla huhtikuun alussa. Jos kaikki vuositasot halutaan mukaan, niin kannattaa toteuttaa kolmen ensimmäisen jakson aikana.

Tapani Pikkarainen, Espoonlahden lukio

tapani.pikkarainen@espoo.fi

Kuvaus

Espoonlahden lukiossa kehitettiin lukio-tettiä. Tet toteutettiin joustoviikolla, jolloin käytössä oli kokonainen viikko tutustumista varten. Opiskelijat hankkivat itse heidän omia jatko-opintosuunnitelmiaan tukevat tet-paikat (tarvittaessa saivat opinto-ohjaajalta apua). Ennen varsinaista tettiä ryhmä kokoontui muutamia kertoja ohjeistuksen ja suunnittelun merkeissä. Varsinaisessa harjoittelussa opiskelijat olivat neljä päivää ja opinto-ohjaaja kävi mahdollisuuksien mukaan paikoissa vierailemassa. Viimeisenä päivänä kokoonnuttiin koululla ja osallistujat pitivät muulle ryhmälle esitelmän omista kokemuksistaan ja tiedoistaan, jotka olivat tutustumisesta saaneet.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja lukiokoulutuksen järjestäjä
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Erilaiset opiskelijoita kiinnostavat työpaikat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteutusta täytyi miettiä sopiva ajankohta muihin opintoihin nähden sekä tarvittaessa hankkia ennakkoon tutustumispaikkoja. Tietokoneita ja puhelimia käytettiin raportointiin, harjoittelun dokumentointiin sekä esitysten pitämiseen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä harjoittelu toteutettiin joustoviikolla, jolloin koko aika oli tämän kurssin käytössä.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat neljä päivää tutustumassa työelämään itse hankkimissaan kohteissa. Toimintamallin kautta opiskelijat pääsivät näkemään konkreettisesti, millaista työtä heitä kiinnostavalla alalla tehdään.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli järjestää tet ja opastaa opiskelijoita siinä. Yritykset saivat tätä kautta itselleen apukäsiä ja mahdollista työvoimaa tulevaisuudessa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toiminnan vakiinnuttamisen kannalta tärkeintä on saada tet vuosittain sisällytettyä lukion kurssitarjontaan.

Ota yhteyttä

Tapani Pikkarainen, Espoonlahden lukio

tapani.pikkarainen@espoo.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Teemaviikko, Keskiverto

Malli toteutettiin joustoviikolla huhtikuun alussa. Jos kaikki vuositasot halutaan mukaan, niin kannattaa toteuttaa kolmen ensimmäisen jakson aikana.