Kallion lukiossa vieraili lukuvuonna 2018-2019 teatterialan kansainvälisen koulutuksen esittelijöitä. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kallion lukiossa vieraili lukuvuonna 2018-2019 teatterialan kansainvälisen koulutuksen esittelijöitä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kansainvälisten oppilaitosten edustajat. Kalliossa vieraili niin opiskelijoita, opettajia kuin opintosuunnittelijoitakin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina tarvittiin yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, aikataulujen suunnittelua, tilavarauksia ja tiedottamista.

Tilaisuudet pyrittiin järjestämään oppituntien ulkopuolisella ajalla, jotta ne eivät vaikuttaisi koulun muuhun toimintaan. Vierailut rikastuttivat koko koulua esim. vieraiden pitämät päivänavaukset oli suunnattu koko kouluyhteisölle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailijoiden luennoille ja työpajoihin. Opiskelijat saivat toimintamallin kautta ideoita jatko-opintoihinsa ja urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vierailijat esittelivät oppilaitoksiaan ja urapolkujaan ja vetivät työpajoja. He pystyivät mainostamaan koulutusohjelmiaan ja tekemään myös vaihtoehtoisia koulutuspolkuja tunnetuiksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamiseen tarvitaan vastuuopettaja, joka ottaa vierailut järjestääkseen. Olemassa olevien kontaktien varaan on hyvä rakentaa toimintaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Malli ajoittui koko lukuvuoden ajalle.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukiossa vieraili lukuvuonna 2018-2019 teatterialan kansainvälisen koulutuksen esittelijöitä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kansainvälisten oppilaitosten edustajat. Kalliossa vieraili niin opiskelijoita, opettajia kuin opintosuunnittelijoitakin.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina tarvittiin yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, aikataulujen suunnittelua, tilavarauksia ja tiedottamista.

Tilaisuudet pyrittiin järjestämään oppituntien ulkopuolisella ajalla, jotta ne eivät vaikuttaisi koulun muuhun toimintaan. Vierailut rikastuttivat koko koulua esim. vieraiden pitämät päivänavaukset oli suunnattu koko kouluyhteisölle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat vierailijoiden luennoille ja työpajoihin. Opiskelijat saivat toimintamallin kautta ideoita jatko-opintoihinsa ja urapolulleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Vierailijat esittelivät oppilaitoksiaan ja urapolkujaan ja vetivät työpajoja. He pystyivät mainostamaan koulutusohjelmiaan ja tekemään myös vaihtoehtoisia koulutuspolkuja tunnetuiksi.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamiseen tarvitaan vastuuopettaja, joka ottaa vierailut järjestääkseen. Olemassa olevien kontaktien varaan on hyvä rakentaa toimintaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Muu, Helppo/nopea

Malli ajoittui koko lukuvuoden ajalle.