Lumon lukion opiskelijat tutustuivat yhteiskuntaopin soveltavalla kurssilla talouden instituutioihin ja sijoitustoimintaan. Kurssilla yhtenä keskeisenä oppimismenetelmänä on yritysvierailut. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.

Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa

Lumon lukiossa järjestettiin talouden instituutioihin ja sijoitustoimintaan keskittyvä yhteiskuntaopin soveltava kurssi viidennessä jaksossa. Kurssilla tutustuttiin talouden keskeisiin toimijoihin muun muassa yritysvierailujen avulla. Kurssi on järjestetty jo useana vuotena ja vierailut järjestetään yleisimmin seuraavanlaisesti: ensin käydään keskuspankissa, sen jälkeen joko Pörssisäätiön tai Nasdaqin vieraana ja lopuksi käydään eri pörssiyhtiöissä. Jos jonkin toisen aineen opiskelijaryhmä on lähdössä suurin piirtein samoihin aikoihin yritysvierailulle, pyritään ne mahdollisuuksien mukaan integroimaan yhteen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Vierailun kohteeksi sopii pääsääntöisesti mikä tahansa yritys, joka sopii kurssille. Kannattaa pyrkiä siihen, että yritykset joko liittyisivät jotenkin siihen, mitä opiskelijat ovat opiskelleet lukiossa, olisivat käänneyhtiöitä, tai olisivat markkinajohtajia toimialallaan.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen kurssin alkamista tuli miettiä, mihin kohteisiin vierailut tehtäisiin, sekä miten vierailut konkreettisesti organisoidaan (esim. matkat). Lisäksi tuli ottaa yhteyttä näihin yrityksiin ja sopia vierailuiden aikatauluista, sekä muista järjestelyistä (yritykset haluavat yleensä tietää etukäteen esim. vieraiden lukumäärän ja vierailun esityskielen). Ennen vierailuja opiskelijoiden sekä opettajan kannattaa tutustua yrityksiin tai heidän toimialaansa, jotta esittelyistä saa enemmän irti ja opiskelijat osaavat kysyä mielekkäämpiä kysymyksiä.

Kurssille merkityt oppitunnit olivat tuntikaaviossa iltapäivän viimeiset. Näin ollen yritysvierailuilla ei ollut juurikaan vaikutusta muiden opettajien tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa on huomioitava mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailuille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on esitellä omaa toimintaansa ja yritystä. Yhteistyön avulla yritys voi esimerkiksi rikkoa alaan/yritykseen liittyviä myyttejä tai saada työvoimaa. Yritykset myös kysyvät usein, voivatko he käyttää vierailulta otettuja kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa avainasemassa on opettaja, jolla on halua ja kiinnostusta toteuttaa mallia.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Keskiverto

Yritykseen kannattaa ottaa yhteyttä vähintään kuukausi ennen suunnitellun vierailun ajankohtaa.

Kurssi toteutettiin viidennessä jaksossa, kahdeksannessa tuntipalkissa. Kyseisen palkin oppitunnit ovat tuntikaaviossa iltapäivän viimeiset, jolloin vierailut vaikuttavat mahdollisimman vähän muiden opettajien toimintaan. Kannattaa ottaa kurssin ajankohdassa huomioon pörssiyhtiöiden osavuosikatsausten ajankohdat. Ennen osavuosikatsauksia on ns. hiljainen jakso, jolloin yhtiöt eivät saa antaa tietoja toiminnastaan ulkopuolisille. Ei siis kannata suunnitella vierailuja tälle ajankohdalle. Ennen kurssille osallistumista on suositeltavaa, että kurssi YH02 on suoritettu.

Petri Pölönen, Lumon lukio

Kuvaus

Lumon lukiossa järjestettiin talouden instituutioihin ja sijoitustoimintaan keskittyvä yhteiskuntaopin soveltava kurssi viidennessä jaksossa. Kurssilla tutustuttiin talouden keskeisiin toimijoihin muun muassa yritysvierailujen avulla. Kurssi on järjestetty jo useana vuotena ja vierailut järjestetään yleisimmin seuraavanlaisesti: ensin käydään keskuspankissa, sen jälkeen joko Pörssisäätiön tai Nasdaqin vieraana ja lopuksi käydään eri pörssiyhtiöissä. Jos jonkin toisen aineen opiskelijaryhmä on lähdössä suurin piirtein samoihin aikoihin yritysvierailulle, pyritään ne mahdollisuuksien mukaan integroimaan yhteen.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Vierailun kohteeksi sopii pääsääntöisesti mikä tahansa yritys, joka sopii kurssille. Kannattaa pyrkiä siihen, että yritykset joko liittyisivät jotenkin siihen, mitä opiskelijat ovat opiskelleet lukiossa, olisivat käänneyhtiöitä, tai olisivat markkinajohtajia toimialallaan.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen kurssin alkamista tuli miettiä, mihin kohteisiin vierailut tehtäisiin, sekä miten vierailut konkreettisesti organisoidaan (esim. matkat). Lisäksi tuli ottaa yhteyttä näihin yrityksiin ja sopia vierailuiden aikatauluista, sekä muista järjestelyistä (yritykset haluavat yleensä tietää etukäteen esim. vieraiden lukumäärän ja vierailun esityskielen). Ennen vierailuja opiskelijoiden sekä opettajan kannattaa tutustua yrityksiin tai heidän toimialaansa, jotta esittelyistä saa enemmän irti ja opiskelijat osaavat kysyä mielekkäämpiä kysymyksiä.

Kurssille merkityt oppitunnit olivat tuntikaaviossa iltapäivän viimeiset. Näin ollen yritysvierailuilla ei ollut juurikaan vaikutusta muiden opettajien tai oppilaitoksen toimintaan.

Mallin toteuttamisessa on huomioitava mahdolliset matkakulut.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti yritysvierailuille.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina on esitellä omaa toimintaansa ja yritystä. Yhteistyön avulla yritys voi esimerkiksi rikkoa alaan/yritykseen liittyviä myyttejä tai saada työvoimaa. Yritykset myös kysyvät usein, voivatko he käyttää vierailulta otettuja kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa avainasemassa on opettaja, jolla on halua ja kiinnostusta toteuttaa mallia.

Ota yhteyttä

Petri Pölönen, Lumon lukio

Kyky ymmärtää taloutta ja sen toimintaa
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Oppitunti, Keskiverto

Yritykseen kannattaa ottaa yhteyttä vähintään kuukausi ennen suunnitellun vierailun ajankohtaa.

Kurssi toteutettiin viidennessä jaksossa, kahdeksannessa tuntipalkissa. Kyseisen palkin oppitunnit ovat tuntikaaviossa iltapäivän viimeiset, jolloin vierailut vaikuttavat mahdollisimman vähän muiden opettajien toimintaan. Kannattaa ottaa kurssin ajankohdassa huomioon pörssiyhtiöiden osavuosikatsausten ajankohdat. Ennen osavuosikatsauksia on ns. hiljainen jakso, jolloin yhtiöt eivät saa antaa tietoja toiminnastaan ulkopuolisille. Ei siis kannata suunnitella vierailuja tälle ajankohdalle. Ennen kurssille osallistumista on suositeltavaa, että kurssi YH02 on suoritettu.