Kallion lukiossa järjestettiin koko koululle ammattien aamupäivä, jossa alumnit esittelivät omaa urapolkuaan ja ammattialaansa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kallion lukiossa järjestettiin ammattien aamupäivä, johon halukkaan alumnit saivat ilmoittautua Kallion lukiossa heille järjestetyssä tapahtumassa. Ohjelmallinen aamupäivä järjestettiin marraskuussa 2018. Tilaisuuteen osallistuivat kaikki koulun opiskelijat, jotka oli jaettu oman kiinnostuksensa mukaan osallistumaan kahteen alumnien vetämään tilaisuuteen, jossa alumnit esittelivät omaa urapolkuaan ja ammattialaansa. Aamupäivän aikana kukin paristakymmenestä alumnista veti oman esittelynsä kahteen kertaan vaihtuvalle yleisölle.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli aikatauluttaminen, tarjoilun järjestäminen, tilankäytön organisointi, tiedottaminen ja yhteydenpito alumneihin. Tilaisuutta edelsi alumni-ilta, jossa kerättiin yhteystietoja esittelyyn halukkailta alumneilta.

Opettajat olivat mukana vastaamassa tilaisuuden järjestelyistä ja aikataulusta tapahtumapäivänä. Koko koulu osallistui tapahtumaan, joten kellään ei ollut normaalia opetusta tänä aikana.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset tarjoiluista koituvat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin ja saivat keskustella vieraiden kanssa. He myös saivat itse valita esittelyt, joihin osallistuivat. Toimintamallin kautta opiskelijat tutustuivat ei urapolkuihin ja ammatteihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit esittelivät oman urapolkunsa ja toivat oman asiantuntemuksensa keskusteluihin opiskelijoiden kanssa. Alumnit verkostoituivat keskenään, mutta myös opettajien kanssa mahdollisia jatkotapaamisia varten. Alumnit saivat lisättyä esim. opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja kiinnostusta alumnien edustamiin aloihin ja mahdollisuuden tarkastella omaa ajatteluaan opiskelijoiden kysymysten haastamana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa auttaa tapahtuman aikatauluttaminen ja sijoittaminen koulun vuosikalenteriin, vastuitten jakaminen mm. järjestelyissä, sekä säännöllinen yhteydenpito alumneihin.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Tilaisuutta edelsi alumneille järjestetty iltatapahtuma, jossa ideoitiin yhteistyön muotoja. Ammattien aamupäivä järjestettiin syksyllä kuukauden päästä tästä iltatapahtumasta.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukiossa järjestettiin ammattien aamupäivä, johon halukkaan alumnit saivat ilmoittautua Kallion lukiossa heille järjestetyssä tapahtumassa. Ohjelmallinen aamupäivä järjestettiin marraskuussa 2018. Tilaisuuteen osallistuivat kaikki koulun opiskelijat, jotka oli jaettu oman kiinnostuksensa mukaan osallistumaan kahteen alumnien vetämään tilaisuuteen, jossa alumnit esittelivät omaa urapolkuaan ja ammattialaansa. Aamupäivän aikana kukin paristakymmenestä alumnista veti oman esittelynsä kahteen kertaan vaihtuvalle yleisölle.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Alumnit

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennakkovalmisteluina oli aikatauluttaminen, tarjoilun järjestäminen, tilankäytön organisointi, tiedottaminen ja yhteydenpito alumneihin. Tilaisuutta edelsi alumni-ilta, jossa kerättiin yhteystietoja esittelyyn halukkailta alumneilta.

Opettajat olivat mukana vastaamassa tilaisuuden järjestelyistä ja aikataulusta tapahtumapäivänä. Koko koulu osallistui tapahtumaan, joten kellään ei ollut normaalia opetusta tänä aikana.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset tarjoiluista koituvat lisäkustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat esittelyihin ja saivat keskustella vieraiden kanssa. He myös saivat itse valita esittelyt, joihin osallistuivat. Toimintamallin kautta opiskelijat tutustuivat ei urapolkuihin ja ammatteihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Alumnit esittelivät oman urapolkunsa ja toivat oman asiantuntemuksensa keskusteluihin opiskelijoiden kanssa. Alumnit verkostoituivat keskenään, mutta myös opettajien kanssa mahdollisia jatkotapaamisia varten. Alumnit saivat lisättyä esim. opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja kiinnostusta alumnien edustamiin aloihin ja mahdollisuuden tarkastella omaa ajatteluaan opiskelijoiden kysymysten haastamana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Toimintamallin juurruttamisessa auttaa tapahtuman aikatauluttaminen ja sijoittaminen koulun vuosikalenteriin, vastuitten jakaminen mm. järjestelyissä, sekä säännöllinen yhteydenpito alumneihin.

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Teemapäivä, Keskiverto

Tilaisuutta edelsi alumneille järjestetty iltatapahtuma, jossa ideoitiin yhteistyön muotoja. Ammattien aamupäivä järjestettiin syksyllä kuukauden päästä tästä iltatapahtumasta.