Opiskelijat toimivat kokousavustajina Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä Euroopanlaajuisessa biodiversiteettikokouksessa. Malli on kehitetty Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Vuosaaren lukion opiskelijat osallistuivat Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämään Euroopanlaajuiseen biodiversiteettikokoukseen kokousavustajina. 8 opiskelijaa valittiin mukaan. Opiskelijat tutustuivat kokouksen tavoitteisiin vierailemalla Ympäristöministeriössä, sekä tutustumalla Syken ennakkomateriaaleihin. Varsinainen kokous järjestettiin Hotelli Rantapuistossa lokakuussa 2017. Yhteensä kolmepäiväisessä tapahtumassa opiskelijat saivat seurata eri maiden edustajien esityksiä ja näkemyksiä biodiversiteetista omissa maissaan sekä osallistua workshoppeihin eri teemoihin liittyen. Opiskelijat raportoivat kokemuksistaan ja niistä kirjoitettiin YM:n Luonnonkirjo -verkkojulkaisuun tammikuussa 2018.

Vaativuus

Helppo

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Järjestöt ja tutkimuslaitokset, yliopistot, sekä työ- ja elinkeinoelämä

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa vierailtiin Ympäristöministeriössä, sovittiin ennakkotehtävistä ja niihin liittyvistä aikatauluista ja materiaaleista. Opiskelijat äänittivät seuraamiaan keskusteluja sekä kirjoittivat muistioita tietokoneilla ja puhelimilla.

Opiskelijat olivat poissa kaksi päivää heti syysloman jälkeen koulusta. Opettajat tiesivät asiasta etukäteen. Poissaoloihin suhtauduttiin joustavasti.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat tapahtumapäivänä oma-aloitteisesti, ohjasivat seminaarivieraita ja auttoivat juoksevissa asioissa. Opiskelijat seurasivat ja osallistuivat workshoppien keskusteluihin. Opiskelijat saivat tapahtumaan osallistumisesta YM:n ja Syken allekirjoittamat työtodistukset.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai ilmaista ja innokasta vapaaehtoistyövoimaa, jonka kiinnostus luonnonsuojeluun ja biodiversiteettiin sekä jopa politiikkaan ja päätöksentekoon syveni.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällä kertaa seminaari järjestettiin Vuosaaressa, jonka vuoksi avun tarjoaminen oli luontevaa. Kätevää on, jos jatkossakin vastaava tapahtuma olisi oman lukion lähettyvillä. Seminaarit ja niitä järjestävät tahot vaihtelevat vuosittain. Malli vaatii opettajalta juuri oikeisiin henkilöihin yhteyden pitämistä läpi vuoden ja tiivistä tiedetapahtumien seuraamista, jolloin oikean tilaisuuden tullen voi nopeasti ottaa yhteyttä.

Tutustu lisää

Luonnonkirjo
Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti

Tehtävien valmistelu, arviointi, osallistuminen, vierailu, todistusten jako, raportin kirjoittaminen ja yhteenveto, yhteydenpito Ympäristöministeriöön ja Sykeen yhteensä noin 80h.

Tämä hanke oli täysin riippuvainen seminaarin ajankohdasta. Hanke oli hyvin toteutettavissa kesken jakson ja syyslomankin. Tapaamiset toteutettiin ruokavälituntisin ja vierailu perjantai-iltapäivänä muun koulun jälkeen.

Leena Mäkelä, Vuosaaren lukio
leena.k.makela@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukion opiskelijat osallistuivat Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämään Euroopanlaajuiseen biodiversiteettikokoukseen kokousavustajina. 8 opiskelijaa valittiin mukaan. Opiskelijat tutustuivat kokouksen tavoitteisiin vierailemalla Ympäristöministeriössä, sekä tutustumalla Syken ennakkomateriaaleihin. Varsinainen kokous järjestettiin Hotelli Rantapuistossa lokakuussa 2017. Yhteensä kolmepäiväisessä tapahtumassa opiskelijat saivat seurata eri maiden edustajien esityksiä ja näkemyksiä biodiversiteetista omissa maissaan sekä osallistua workshoppeihin eri teemoihin liittyen. Opiskelijat raportoivat kokemuksistaan ja niistä kirjoitettiin YM:n Luonnonkirjo -verkkojulkaisuun tammikuussa 2018.

Vaativuus

Helppo

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla.

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Järjestöt ja tutkimuslaitokset, yliopistot, sekä työ- ja elinkeinoelämä

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen tapahtumaa vierailtiin Ympäristöministeriössä, sovittiin ennakkotehtävistä ja niihin liittyvistä aikatauluista ja materiaaleista. Opiskelijat äänittivät seuraamiaan keskusteluja sekä kirjoittivat muistioita tietokoneilla ja puhelimilla.

Opiskelijat olivat poissa kaksi päivää heti syysloman jälkeen koulusta. Opettajat tiesivät asiasta etukäteen. Poissaoloihin suhtauduttiin joustavasti.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat toimivat tapahtumapäivänä oma-aloitteisesti, ohjasivat seminaarivieraita ja auttoivat juoksevissa asioissa. Opiskelijat seurasivat ja osallistuivat workshoppien keskusteluihin. Opiskelijat saivat tapahtumaan osallistumisesta YM:n ja Syken allekirjoittamat työtodistukset.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai ilmaista ja innokasta vapaaehtoistyövoimaa, jonka kiinnostus luonnonsuojeluun ja biodiversiteettiin sekä jopa politiikkaan ja päätöksentekoon syveni.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Tällä kertaa seminaari järjestettiin Vuosaaressa, jonka vuoksi avun tarjoaminen oli luontevaa. Kätevää on, jos jatkossakin vastaava tapahtuma olisi oman lukion lähettyvillä. Seminaarit ja niitä järjestävät tahot vaihtelevat vuosittain. Malli vaatii opettajalta juuri oikeisiin henkilöihin yhteyden pitämistä läpi vuoden ja tiivistä tiedetapahtumien seuraamista, jolloin oikean tilaisuuden tullen voi nopeasti ottaa yhteyttä.

Tutustu lisää

Luonnonkirjo
Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Leena Mäkelä, Vuosaaren lukio
leena.k.makela@edu.hel.fi

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti

Tehtävien valmistelu, arviointi, osallistuminen, vierailu, todistusten jako, raportin kirjoittaminen ja yhteenveto, yhteydenpito Ympäristöministeriöön ja Sykeen yhteensä noin 80h.

Tämä hanke oli täysin riippuvainen seminaarin ajankohdasta. Hanke oli hyvin toteutettavissa kesken jakson ja syyslomankin. Tapaamiset toteutettiin ruokavälituntisin ja vierailu perjantai-iltapäivänä muun koulun jälkeen.