Kallion lukiossa toteutettiin teatteriprojekti, jossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston kanssa. Tämän lisäksi näytelmän käsikirjoittaja piti koululla luentoja ja työpajan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus

Kallion lukiossa toteutettiin teatteriprojekti ”Jokatyttö”. Yhdysvaltalaisen ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä Peter Allen Stonen, joka toimi myös newyorkilaisen elokuvakoulun NYFAn opettajana, käsikirjoittama näytelmä suomennettiin ja kantaesitettiin Kallion lukiossa tammikuussa 2019. Käsikirjoittaja saapui ensi-iltaan, piti koululla useampia luentoja, joissa hän esitteli yhdysvaltalaisen elokuvanäyttelemisen koulutusvaihtoehtoja ja omaa elokuva-alan urapolkuaan, ja veti näytelmässä mukana olleille näyttelijöille työpajan kameranäyttelemisestä. Projektissa tehtiin yhteistyötä myös Stadin ammattiopiston hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoitten kanssa; he vastasivat näyttelijöiden maskeerauksesta ja kampauksista.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Teatterin eri osa-alueiden asiantuntijat ja kansainväliset toimijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Käsikirjoittajan ja näytelmän ohjaajan tuli olla kontaktissa ennen toimintamallin toteuttamista. Samoin etukäteisvalmisteluina oli yhteistyö ohjaajan ja maskeeraajien opettajan välillä, aikatauluttaminen ja tiedottaminen. Tarvittavia resursseja oli esimerkiksi teatteritila harjoituksiin ja esityksiin, valo- ja ääniteknikot, sekä taloudelliset resurssit lavastukseen ja puvustukseen.

Harjoitukset ja esitykset pystyttiin toteuttamaan pitkälti kurssien puitteissa, mutta yhteistyö koulun ulkopuolisen tahon (Stadin ammattiopisto) kanssa vaati jonkin verran poissaoloja muilta oppitunneilta ja joustoa muilta opettajilta. Koko koululla oli mahdollisuus nähdä esitys.

Mallin toteuttamisesta voi tulla lisäkustannuksia (esim. esityksen valmistaminen (lavastus, puvustus, maskeeraus) ja tiedottaminen).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat näyttelivät esityksessä, suunnittelivat koreografiat, osallistuivat lavastamiseen ja puvustamiseen, tiedottamiseen ym. käytännön töihin. He osallistuivat myös työpajaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pystyi saamaan yhteistyön kautta hyötyä, kuten oman alansa tunnetuksi tekemisen ja mahdollisen työharjoittelun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii aikaresurssin suunnittelulle sekä koulun sisällä että yhteistyökumppanien kanssa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Projekti, Vaativa

Projekti vaati paljon kurssien ulkopuolista suunnittelua ja valmisteluja (mm. käsikirjoituksen suomentaminen ennen harjoitusten alkua). Projektia edelsi myös omatoiminen opintomatka, jonka aikana solmittiin projektin mahdollistavat kontaktit Kallion lukion ja New York Film Academyn kanssa. Samoin yhteissuunnittelu Stadin ammattiopiston kanssa vei aikaa. Ideointi alkoi toukokuussa 2018, käännöstyö valmistui syyskuussa, esitykset olivat ohi tammikuun 2019 lopussa.

Suunnittelun aloittaminen jo keväällä ja käännöstyön tekeminen ja projektin aikatauluttaminen ja valmistelu kesällä mahdollistivat työskentelyn täysipainoisen aloittamisen syksyllä. Jos kesätyöskentelyyn ei ole halua tai mahdollisuutta, ensi-illan kannattaa olla kevätlukukaudella. "Jokatyttö"-näytelmän esitykset olisivat voineet olla myöhemminkin kevättalvella, koska joululoman tauon jälkeen ensi-iltaan oli hyvin lyhyt aika.

Kallion lukio

Kuvaus

Kallion lukiossa toteutettiin teatteriprojekti ”Jokatyttö”. Yhdysvaltalaisen ohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä Peter Allen Stonen, joka toimi myös newyorkilaisen elokuvakoulun NYFAn opettajana, käsikirjoittama näytelmä suomennettiin ja kantaesitettiin Kallion lukiossa tammikuussa 2019. Käsikirjoittaja saapui ensi-iltaan, piti koululla useampia luentoja, joissa hän esitteli yhdysvaltalaisen elokuvanäyttelemisen koulutusvaihtoehtoja ja omaa elokuva-alan urapolkuaan, ja veti näytelmässä mukana olleille näyttelijöille työpajan kameranäyttelemisestä. Projektissa tehtiin yhteistyötä myös Stadin ammattiopiston hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoitten kanssa; he vastasivat näyttelijöiden maskeerauksesta ja kampauksista.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Teatterin eri osa-alueiden asiantuntijat ja kansainväliset toimijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Käsikirjoittajan ja näytelmän ohjaajan tuli olla kontaktissa ennen toimintamallin toteuttamista. Samoin etukäteisvalmisteluina oli yhteistyö ohjaajan ja maskeeraajien opettajan välillä, aikatauluttaminen ja tiedottaminen. Tarvittavia resursseja oli esimerkiksi teatteritila harjoituksiin ja esityksiin, valo- ja ääniteknikot, sekä taloudelliset resurssit lavastukseen ja puvustukseen.

Harjoitukset ja esitykset pystyttiin toteuttamaan pitkälti kurssien puitteissa, mutta yhteistyö koulun ulkopuolisen tahon (Stadin ammattiopisto) kanssa vaati jonkin verran poissaoloja muilta oppitunneilta ja joustoa muilta opettajilta. Koko koululla oli mahdollisuus nähdä esitys.

Mallin toteuttamisesta voi tulla lisäkustannuksia (esim. esityksen valmistaminen (lavastus, puvustus, maskeeraus) ja tiedottaminen).

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat näyttelivät esityksessä, suunnittelivat koreografiat, osallistuivat lavastamiseen ja puvustamiseen, tiedottamiseen ym. käytännön töihin. He osallistuivat myös työpajaan.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani pystyi saamaan yhteistyön kautta hyötyä, kuten oman alansa tunnetuksi tekemisen ja mahdollisen työharjoittelun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii aikaresurssin suunnittelulle sekä koulun sisällä että yhteistyökumppanien kanssa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Kallion lukio

Luovuus
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Lukuvuosi, Lukukausi, Projekti, Vaativa

Projekti vaati paljon kurssien ulkopuolista suunnittelua ja valmisteluja (mm. käsikirjoituksen suomentaminen ennen harjoitusten alkua). Projektia edelsi myös omatoiminen opintomatka, jonka aikana solmittiin projektin mahdollistavat kontaktit Kallion lukion ja New York Film Academyn kanssa. Samoin yhteissuunnittelu Stadin ammattiopiston kanssa vei aikaa. Ideointi alkoi toukokuussa 2018, käännöstyö valmistui syyskuussa, esitykset olivat ohi tammikuun 2019 lopussa.

Suunnittelun aloittaminen jo keväällä ja käännöstyön tekeminen ja projektin aikatauluttaminen ja valmistelu kesällä mahdollistivat työskentelyn täysipainoisen aloittamisen syksyllä. Jos kesätyöskentelyyn ei ole halua tai mahdollisuutta, ensi-illan kannattaa olla kevätlukukaudella. "Jokatyttö"-näytelmän esitykset olisivat voineet olla myöhemminkin kevättalvella, koska joululoman tauon jälkeen ensi-iltaan oli hyvin lyhyt aika.