Osa Sibelius-lukion opiskelijoista kävi vierailumatkalla kahdessa museossa ja Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksella. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Teimme opintomatkan Turkuun 31.8.2017 Sibelius-lukion Musiikki- ja kulttuurikurssin sekä opinto-ohjauksen yhteistyönä. Vierailimme Aboa Vetus& Ars Nova -museossa, Sibelius-museossa sekä Turun yliopistossa musiikkitieteen laitoksella.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut ja museot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, sekä kuljetuksen järjestäminen Turkuun ja takaisin.

Toimintamalli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä opintomatkat kestivät koko päivän.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ruokailukustannukset, kuljetuskustannukset sekä pääsylippukustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Ennen vierailua opiskelijoilta kysyttiin toiveita vierailukohteista ja opiskelijat kirjoittivat opintomatkasta Musiikki- ja kulttuurikurssilla raportin. Opiskelijat saivat matkan kautta esimerkiksi ideoita tulevaisuuden uralleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjesti asiantuntijavierailun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Valmis matkaohjelma helpottaa jatkossa vierailun suunnittelua. Myös kokemus siitä, että vierailu oli hyvin toteutettavissa ja toimiva, on itsessään toimenpide jatkoa ajatellen.

Tutustu lisää

Kuva matkasta, kuvaaja Minna Juntunen
Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Matkan suunnitteluun käytetty aika oli noin 10 tuntia.

Malli toteutettiin 31.8.2017 eli heti alkusyksystä. Mielestäni se oli hyvä ajankohta.

Marjut Haussila ja Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Teimme opintomatkan Turkuun 31.8.2017 Sibelius-lukion Musiikki- ja kulttuurikurssin sekä opinto-ohjauksen yhteistyönä. Vierailimme Aboa Vetus& Ars Nova -museossa, Sibelius-museossa sekä Turun yliopistossa musiikkitieteen laitoksella.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut ja museot

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluihin kuului yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, sekä kuljetuksen järjestäminen Turkuun ja takaisin.

Toimintamalli vaikutti oppilaitoksen muuhun toimintaan, sillä opintomatkat kestivät koko päivän.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset ruokailukustannukset, kuljetuskustannukset sekä pääsylippukustannukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Ennen vierailua opiskelijoilta kysyttiin toiveita vierailukohteista ja opiskelijat kirjoittivat opintomatkasta Musiikki- ja kulttuurikurssilla raportin. Opiskelijat saivat matkan kautta esimerkiksi ideoita tulevaisuuden uralleen.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani järjesti asiantuntijavierailun.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Valmis matkaohjelma helpottaa jatkossa vierailun suunnittelua. Myös kokemus siitä, että vierailu oli hyvin toteutettavissa ja toimiva, on itsessään toimenpide jatkoa ajatellen.

Tutustu lisää

Kuva matkasta, kuvaaja Minna Juntunen
Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Marjut Haussila ja Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Päivä, Teemapäivä, Keskiverto

Matkan suunnitteluun käytetty aika oli noin 10 tuntia.

Malli toteutettiin 31.8.2017 eli heti alkusyksystä. Mielestäni se oli hyvä ajankohta.