Sibelius-lukion 12 opiskelijaa kävi osallistumassa jazz-festivaaliin ja tutustumassa Lontoon kaupunkikulttuuriin ja opiskelumahdollisuuksiin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Sibelius-lukio järjesti London Jazz Festival – Opintomatkan Brexit-Lontooseen kaupunkikulttuuriin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseksi 22.11. – 26.11.2018. Matkalla oli 12 Sibelius-lukion opiskelijaa, musiikin opettaja sekä opinto-ohjaaja.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taidealan toimijat, yliopistot ja suomalaiset kontaktit Lontoossa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli vierailukohteiden etsiminen, niihin yhteydenpito, Jazz-festivaalin ohjelmaan tutustuminen sekä ohjelman ja aikataulun suunnittelu, lentojen varaaminen, kuljetuksien varaaminen, majoituksen ja ruokailun varaaminen, rahoituksen selvittäminen, yhteistyö huoltajien kanssa ja ihan liikkuminen Lontoossa.

Matka vaati muilta opettajilta joustoa, sillä opiskelijat olivat pois heidän tunneiltaan matkan ajan.

Opintomatkasta voi tulla lisäkustannuksia opiskelijoille ja koululle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät etukäteisvalmisteluja Musiikki- ja kulttuurikurssilla opintomatkaa varten. Lisäksi opiskelijat osallistuiva aktiivisesti opintomatkan aikana. Opintomatkan tavoitteena oli tuoda opiskelijoille tutuksi musiikkialaa, tapahtumatuottamista sekä jatko-opintomahdollisuuksia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyömuotoja oli esimerkiksi taideyhteistyö ja opiskeluun liittyvä yhteistyö. Oppilaitokset saavat lisättyä tunnettavuuttaan vierailujen kautta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii taloudellista tukea hankkeista, vanhempainyhdistykseltä ja lukiosta.

Tutustu lisää

Matkan ohjelma ja aikataulu
Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Teemaviikko, Vaativa

Matkan suunnitteluun kului aikaa noin 30 tuntia.

London Jazz-festival -tapahtuma järjestetään marraskuussa ja se määrittää opintomatkan ajankohtaa. Yliopistovierailussa ajankohta oli sopiva, sillä juuri silloin heillä oli avoimia ovia.

Marjut Haussila ja Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Kuvaus

Sibelius-lukio järjesti London Jazz Festival – Opintomatkan Brexit-Lontooseen kaupunkikulttuuriin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseksi 22.11. – 26.11.2018. Matkalla oli 12 Sibelius-lukion opiskelijaa, musiikin opettaja sekä opinto-ohjaaja.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja, opinto-ohjaaja ja rehtori
Toteutettavissa 2. ja 3. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Taidealan toimijat, yliopistot ja suomalaiset kontaktit Lontoossa

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli vierailukohteiden etsiminen, niihin yhteydenpito, Jazz-festivaalin ohjelmaan tutustuminen sekä ohjelman ja aikataulun suunnittelu, lentojen varaaminen, kuljetuksien varaaminen, majoituksen ja ruokailun varaaminen, rahoituksen selvittäminen, yhteistyö huoltajien kanssa ja ihan liikkuminen Lontoossa.

Matka vaati muilta opettajilta joustoa, sillä opiskelijat olivat pois heidän tunneiltaan matkan ajan.

Opintomatkasta voi tulla lisäkustannuksia opiskelijoille ja koululle.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät etukäteisvalmisteluja Musiikki- ja kulttuurikurssilla opintomatkaa varten. Lisäksi opiskelijat osallistuiva aktiivisesti opintomatkan aikana. Opintomatkan tavoitteena oli tuoda opiskelijoille tutuksi musiikkialaa, tapahtumatuottamista sekä jatko-opintomahdollisuuksia.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyömuotoja oli esimerkiksi taideyhteistyö ja opiskeluun liittyvä yhteistyö. Oppilaitokset saavat lisättyä tunnettavuuttaan vierailujen kautta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Mallin juurruttaminen vaatii taloudellista tukea hankkeista, vanhempainyhdistykseltä ja lukiosta.

Tutustu lisää

Matkan ohjelma ja aikataulu
Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Marjut Haussila ja Minna Juntunen, Sibelius-lukio

minna.juntunen@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Viikko, Teemaviikko, Vaativa

Matkan suunnitteluun kului aikaa noin 30 tuntia.

London Jazz-festival -tapahtuma järjestetään marraskuussa ja se määrittää opintomatkan ajankohtaa. Yliopistovierailussa ajankohta oli sopiva, sillä juuri silloin heillä oli avoimia ovia.