Lukio-opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Helsingin yliopiston järjestämään tutkimusprojektiin kesällä 2019. Osallistuminen oli vapaaehtoista. Opiskelijat saivat tutustua projektin avulla tutkijoiden kenttätyöhön. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Vastuunottaminen

Helsingin yliopistolta tuli keväällä 2019 pyyntö, jossa lukiolaisia toivottiin osallistumaan heidän lepakko tutkimukseensa. Opiskelijat työskentelivät lepakoiden maastotutkimuksessa kesän 2019 ajan. Tehtävänä oli kerätä lepakoiden ääntä nauhalle erityisen äänittimen avulla, jota opiskelijat veivät ja hakivat maastosta aina joka toinen viikonloppu.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen tuli tutustua pyyntöön, jonka yliopisto lähetti. Seuraavaksi alkoi halukkaiden opiskelijoiden kartuttaminen – koska tämä työ tehtiin pitkälti kesälomalla, opiskelijoiden tuli olla vapaaehtoisia. Aineryhmäopettajille kerrottiin projektista ja sovittiin yhdessä, mitä opiskelijat saavat ns. ”palkkioksi” osallistuessaan projektiin.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia toimijoita tässä mallissa. Työ tehtiin itsenäisesti ohjeiden mukaan, ilman opettajaa, joten opiskelijan oma motivaatio ja rooli oli tärkeä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani kontaktoi lukiota ja antoi heille ohjeet maastotukimuksen tekemiseen. Yhteistyökumppani saa tutkimukseensa erittäin laajaa dataa eri puolilta Suomea. Samalla yliopisto saa myös näkyvyyttä mahdollisena tulevana opiskelupaikkana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Lepakkotutkimus oli projektina kertaluontoinen, mutta vastaavat projektit yliopistojen kanssa ovat suunnitteilla.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Pyyntö yliopistolta tuli alkukeväästä 2019. Opiskelijat perehdytettiin keväällä 2019 5. jakson aikana. Opiskelijat tekivät maastokäyntejä koko kesän ja pitkälle syksyyn 2019.
Projekti yhdistettiin BI02- kurssin sisältöihin, jota lukevat pääsääntöisesti lukion 2. vuosikurssin opiskelijat.

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Kuvaus

Helsingin yliopistolta tuli keväällä 2019 pyyntö, jossa lukiolaisia toivottiin osallistumaan heidän lepakko tutkimukseensa. Opiskelijat työskentelivät lepakoiden maastotutkimuksessa kesän 2019 ajan. Tehtävänä oli kerätä lepakoiden ääntä nauhalle erityisen äänittimen avulla, jota opiskelijat veivät ja hakivat maastosta aina joka toinen viikonloppu.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opettaja
2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Korkeakoulut, tutkimuslaitokset

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteen tuli tutustua pyyntöön, jonka yliopisto lähetti. Seuraavaksi alkoi halukkaiden opiskelijoiden kartuttaminen – koska tämä työ tehtiin pitkälti kesälomalla, opiskelijoiden tuli olla vapaaehtoisia. Aineryhmäopettajille kerrottiin projektista ja sovittiin yhdessä, mitä opiskelijat saavat ns. ”palkkioksi” osallistuessaan projektiin.

Toimintamalli ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan.

Malli on toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat aktiivisia toimijoita tässä mallissa. Työ tehtiin itsenäisesti ohjeiden mukaan, ilman opettajaa, joten opiskelijan oma motivaatio ja rooli oli tärkeä.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani kontaktoi lukiota ja antoi heille ohjeet maastotukimuksen tekemiseen. Yhteistyökumppani saa tutkimukseensa erittäin laajaa dataa eri puolilta Suomea. Samalla yliopisto saa myös näkyvyyttä mahdollisena tulevana opiskelupaikkana.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Lepakkotutkimus oli projektina kertaluontoinen, mutta vastaavat projektit yliopistojen kanssa ovat suunnitteilla.

Ota yhteyttä

Hanna Buuri, Kimpisen lukio
hanna.buuri@lappee.fi

Aloitteellisuus
Tavoitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Projekti, Keskiverto

Pyyntö yliopistolta tuli alkukeväästä 2019. Opiskelijat perehdytettiin keväällä 2019 5. jakson aikana. Opiskelijat tekivät maastokäyntejä koko kesän ja pitkälle syksyyn 2019.
Projekti yhdistettiin BI02- kurssin sisältöihin, jota lukevat pääsääntöisesti lukion 2. vuosikurssin opiskelijat.