Tikkurilan lukiossa toteutettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jolla tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Näiden kolmen oppilaitoksen opiskelijoista kootut tiimit loivat matkailutuotteita Vantaalle. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen

Tikkurilan lukiossa järjestettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jolla tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita työelämään projektimaisen työskentelyn kautta, sekä harjoitella yhteistyön tekemistä. Jokaisesta kolmesta koulusta koottiin ensin noin 10-20 opiskelijan tiimi, lisäksi mukana oli opettaja jokaisesta koulusta. Tämän jälkeen opiskelijoista koottiin pienempiä tiimejä niin, että jokaisessa tiimissä oli opiskelijoita kaikista kolmesta oppilaitoksesta. Näiden pienempien tiimien tavoitteena oli luoda matkailutuotteita Vantaalle. Tähän liittyen tehtiin esimerkiksi osallistuvaa markkinointitutkimusta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ideoilla osallistuttiin myös Matkatiedon valtakunnalliseen opiskelijakilpailuun.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaneiksi soveltuu oppilaitokset, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Tässä tapauksessa ammattikorkeakoulusta tulleet opiskelijat olivat ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ja suomalaisia palvelumuotoilua opiskelevia opiskelijoita. Ammattiopistosta mukaan tuli matkailun opiskelijoita.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista täytyi yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitella yhteistyötä. Aikaa kului myös erilaisten materiaalien valmisteluun. Kurssin tunnit eivät menneet minkään tuntipalkin mukaisesti, joten työskentely meni osin päällekkäin muun opetuksen kanssa. Näin ollen materiaalia täytyi valmistella myös niille opiskelijoille, joiden kontaktiopetustunnit peruuntuivat opettajan työskennellessä tämän kurssin parissa. Lisäksi koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita tuli tiedottaa ennen kurssin alkamista, sekä kurssin ollessa käynnissä.

Kurssin tunnit eivät menneet minkään tuntipalkin mukaisesti, sillä ammattiopistolla ja ammattikorkeakoululla oli omat aikataulunsa, joita täytyi noudattaa. Aikataulut sovittiin siis projektin aikataulun mukaisesti. Näin ollen työskentely meni osittain päällekkäin muun opetuksen kanssa.

Lisäkustannuksia saattaa tulla matkakuluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat yhteydessä tiiminsä kanssa, osallistuivat seminaareille, sekä yhteisille tapaamisille ja esittelivät ideansa päätöspalaverissa. Lukiolaiset toivat projektiin innovatiivisuutta, kiinnostuneisuutta ja sitoutuvuutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Ammattikorkeakoulun opiskelijat toivat projektiin omaa osaamistaan. He toimivat projektin johtajina, joten he saivat harjoiteltua myös johtamistaitoja. Ammattiopiston opiskelijat puolestaan toivat projektiin mukaan oman matkailualan asiantuntemuksensa ja -kokemuksensa. Yhteistyökumppanit saivat yhteistyön kautta nostettua oppilaitostensa tunnettavuutta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta toimintamalli jäisi pysyväksi toimintatavaksi, tarvitaan mukaan opettaja, joka on sitoutunut toimintaan, sekä valmis ottamaan sen osaksi lukujärjestystään. Tämän kaltainen yhteistyö olisi sujuvampaa ja näin ollen helpompi juurruttaa, jos aikataulusovitukset saataisiin helpommaksi.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Projekti, Vaativa

Aikatauluttamisessa tärkeintä on ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden ja koko projektin aikataulut. Projektiin osallistui Tikkurilan lukiosta 1-3 -luokkalaisia. Abit joutuivat kuitenkin luopumaan kurssista, sillä aika ei riittänyt samanaikaiseen työskentelyyn projektin ja ylioppilaskirjoitusten parissa. Näin ollen toimintamalli sopii parhaiten lukion ensimmäisellä ja toisella luokalla oleville opiskelijoille.

Ulla Lehtonen, Tikkurilan lukio

Kuvaus

Tikkurilan lukiossa järjestettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jolla tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena oli tutustuttaa opiskelijoita työelämään projektimaisen työskentelyn kautta, sekä harjoitella yhteistyön tekemistä. Jokaisesta kolmesta koulusta koottiin ensin noin 10-20 opiskelijan tiimi, lisäksi mukana oli opettaja jokaisesta koulusta. Tämän jälkeen opiskelijoista koottiin pienempiä tiimejä niin, että jokaisessa tiimissä oli opiskelijoita kaikista kolmesta oppilaitoksesta. Näiden pienempien tiimien tavoitteena oli luoda matkailutuotteita Vantaalle. Tähän liittyen tehtiin esimerkiksi osallistuvaa markkinointitutkimusta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ideoilla osallistuttiin myös Matkatiedon valtakunnalliseen opiskelijakilpailuun.

Vaativuus

Vaativa

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaneiksi soveltuu oppilaitokset, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä. Tässä tapauksessa ammattikorkeakoulusta tulleet opiskelijat olivat ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita ja suomalaisia palvelumuotoilua opiskelevia opiskelijoita. Ammattiopistosta mukaan tuli matkailun opiskelijoita.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen mallin toteuttamista täytyi yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitella yhteistyötä. Aikaa kului myös erilaisten materiaalien valmisteluun. Kurssin tunnit eivät menneet minkään tuntipalkin mukaisesti, joten työskentely meni osin päällekkäin muun opetuksen kanssa. Näin ollen materiaalia täytyi valmistella myös niille opiskelijoille, joiden kontaktiopetustunnit peruuntuivat opettajan työskennellessä tämän kurssin parissa. Lisäksi koulun henkilökuntaa ja opiskelijoita tuli tiedottaa ennen kurssin alkamista, sekä kurssin ollessa käynnissä.

Kurssin tunnit eivät menneet minkään tuntipalkin mukaisesti, sillä ammattiopistolla ja ammattikorkeakoululla oli omat aikataulunsa, joita täytyi noudattaa. Aikataulut sovittiin siis projektin aikataulun mukaisesti. Näin ollen työskentely meni osittain päällekkäin muun opetuksen kanssa.

Lisäkustannuksia saattaa tulla matkakuluista.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat olivat yhteydessä tiiminsä kanssa, osallistuivat seminaareille, sekä yhteisille tapaamisille ja esittelivät ideansa päätöspalaverissa. Lukiolaiset toivat projektiin innovatiivisuutta, kiinnostuneisuutta ja sitoutuvuutta.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Ammattikorkeakoulun opiskelijat toivat projektiin omaa osaamistaan. He toimivat projektin johtajina, joten he saivat harjoiteltua myös johtamistaitoja. Ammattiopiston opiskelijat puolestaan toivat projektiin mukaan oman matkailualan asiantuntemuksensa ja -kokemuksensa. Yhteistyökumppanit saivat yhteistyön kautta nostettua oppilaitostensa tunnettavuutta.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Jotta toimintamalli jäisi pysyväksi toimintatavaksi, tarvitaan mukaan opettaja, joka on sitoutunut toimintaan, sekä valmis ottamaan sen osaksi lukujärjestystään. Tämän kaltainen yhteistyö olisi sujuvampaa ja näin ollen helpompi juurruttaa, jos aikataulusovitukset saataisiin helpommaksi.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Ulla Lehtonen, Tikkurilan lukio

Luovuus
Kyky muuttaa ideat toiminnaksi
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Kurssi, Projekti, Vaativa

Aikatauluttamisessa tärkeintä on ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden ja koko projektin aikataulut. Projektiin osallistui Tikkurilan lukiosta 1-3 -luokkalaisia. Abit joutuivat kuitenkin luopumaan kurssista, sillä aika ei riittänyt samanaikaiseen työskentelyyn projektin ja ylioppilaskirjoitusten parissa. Näin ollen toimintamalli sopii parhaiten lukion ensimmäisellä ja toisella luokalla oleville opiskelijoille.