Helsingin kielilukiossa tuunattiin markkinoinnin ja myynnin kurssia yhteistyössä tapahtumatuotantoon ja markkinointiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Yritys antoi opiskelijaryhmien ratkaistavaksi case-tehtäviä, joissa opiskelijoiden tuli luoda markkinointisuunnitelma. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky tehdä päätöksiä

Helsingin kielilukion markkinoinnin ja myynnin kurssin kuusi oppituntia (6x75min) toteutettiin yhteistyössä tapahtumatuotantoon ja markkinointiin erikoistuneen Storia Productions Oy:n (aiemmin Tuottajat) kanssa vuosina 2018 ja 2019. Ensimmäisellä tunnilla Tuottajat kertoivat sosiaalisen median markkinoinnista, tapahtumatuotannosta ja yritystarinastaan. He antoivat samalla opiskelijaryhmien ratkaistavaksi casen, jossa tehtävänä oli markkinointisuunnitelma opiskelijoiden valitsemalle tapahtumalle. He ohjasivat työtä alkuun. Kurssin seuraavilla kahdella tunnilla opiskelijat tekivät työtä opettajan ohjauksessa. Neljännellä tunnilla kehitimme presentaation esittämisen taitoja. Viidennellä tunnilla opiskelijat esittelivät markkinointisuunnitelmansa Tuottajille ja saivat niistä palautetta. Vuonna 2019 kehitimme konseptia eteenpäin niin, että opiskelijat laativat markkinointisuunnitelmat F-Musiikille, jonka sosiaalisesta mediasta Storia Productions Oy vastaa. Kuudennella tunnilla tehtiin vierailu F-Musiikin myymälään ja palautteen perusteella kehitetyt suunnitelmat esiteltiin F-Musiikin vähittäiskaupan johtajalle ja markkinointivastaaville. Tällöin toteuttamiskelpoiset suunnitelmat palkittiin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin työelämätoimija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista tuli hankkia yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanin kanssa myös sovittiin aikatauluista, aiheista, tehtävästä ja yritysvierailusta.

Yhteistyö toteutettiin kurssin normaalien oppituntien puitteissa, joten se ei häirinnyt muiden kurssin opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakulut (yritysvierailusta) sekä mahdolliset yhteistyökumppanille maksettavat korvaukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Toimintamalli tarjosi opiskelijoille motivoivan tehtävän: todellisen työelämä-casen. Opiskelijoiden työelämätaidot (luovuus, ongelmanratkaisukyky, tiimityö ja esiintymistaito) kehittyivät. Toimintamallissa opiskelijoilla oli mahdollisuus näyttää kurssilla, opiskeluissa ja muutenkin elämässä hankittua osaamista. Opiskelijalta odotettiin pitkäjänteisyyttä kehittää ja intoa esittää markkinointisuunnitelma.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai tietoa nuorten näkemyksistä siitä, miten heitä voisi parhaiten tavoittaa sosiaalisen median ja muun markkinoinnin kautta. Yhteistyökumppanin tehtävä oli järjestää ensimmäisen tunnin presentaatio (yritysesittely, jotakin kurssin aihetta syventävä tietoisku ja case-tehtävät), antaa palautetta viidennellä tunnilla opiskelijoille ja järjestää viimeisen tunnin yritysvierailu.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Markkinoinnin ja myynnin kurssi kirjattiin kurssitarjottimelle. Yhteistyökumppani on kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä lukiossamme.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Projekti, Keskiverto

Yhteistyön suunnittelu aloitettiin molempina vuosina tammikuussa ja yhteistyö tapahtui toukokuussa. Suunnitteluun meni aikaa muutamia tunteja.

Kurssi pidettiin 5. jaksossa, mikä oli sopiva ajankohta tälle yhteistyön muodolle. Kurssi kannattaisi järjestää aiemmin, jos yhteistyökumppani voisi tarjota esimerkiksi kesätöitä yhteistyön päätteeksi opiskelijoille.

Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

Kuvaus

Helsingin kielilukion markkinoinnin ja myynnin kurssin kuusi oppituntia (6x75min) toteutettiin yhteistyössä tapahtumatuotantoon ja markkinointiin erikoistuneen Storia Productions Oy:n (aiemmin Tuottajat) kanssa vuosina 2018 ja 2019. Ensimmäisellä tunnilla Tuottajat kertoivat sosiaalisen median markkinoinnista, tapahtumatuotannosta ja yritystarinastaan. He antoivat samalla opiskelijaryhmien ratkaistavaksi casen, jossa tehtävänä oli markkinointisuunnitelma opiskelijoiden valitsemalle tapahtumalle. He ohjasivat työtä alkuun. Kurssin seuraavilla kahdella tunnilla opiskelijat tekivät työtä opettajan ohjauksessa. Neljännellä tunnilla kehitimme presentaation esittämisen taitoja. Viidennellä tunnilla opiskelijat esittelivät markkinointisuunnitelmansa Tuottajille ja saivat niistä palautetta. Vuonna 2019 kehitimme konseptia eteenpäin niin, että opiskelijat laativat markkinointisuunnitelmat F-Musiikille, jonka sosiaalisesta mediasta Storia Productions Oy vastaa. Kuudennella tunnilla tehtiin vierailu F-Musiikin myymälään ja palautteen perusteella kehitetyt suunnitelmat esiteltiin F-Musiikin vähittäiskaupan johtajalle ja markkinointivastaaville. Tällöin toteuttamiskelpoiset suunnitelmat palkittiin.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin työelämätoimija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen toimintamallin toteuttamista tuli hankkia yhteistyökumppani. Yhteistyökumppanin kanssa myös sovittiin aikatauluista, aiheista, tehtävästä ja yritysvierailusta.

Yhteistyö toteutettiin kurssin normaalien oppituntien puitteissa, joten se ei häirinnyt muiden kurssin opetusta.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset matkakulut (yritysvierailusta) sekä mahdolliset yhteistyökumppanille maksettavat korvaukset.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Toimintamalli tarjosi opiskelijoille motivoivan tehtävän: todellisen työelämä-casen. Opiskelijoiden työelämätaidot (luovuus, ongelmanratkaisukyky, tiimityö ja esiintymistaito) kehittyivät. Toimintamallissa opiskelijoilla oli mahdollisuus näyttää kurssilla, opiskeluissa ja muutenkin elämässä hankittua osaamista. Opiskelijalta odotettiin pitkäjänteisyyttä kehittää ja intoa esittää markkinointisuunnitelma.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppani sai tietoa nuorten näkemyksistä siitä, miten heitä voisi parhaiten tavoittaa sosiaalisen median ja muun markkinoinnin kautta. Yhteistyökumppanin tehtävä oli järjestää ensimmäisen tunnin presentaatio (yritysesittely, jotakin kurssin aihetta syventävä tietoisku ja case-tehtävät), antaa palautetta viidennellä tunnilla opiskelijoille ja järjestää viimeisen tunnin yritysvierailu.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Markkinoinnin ja myynnin kurssi kirjattiin kurssitarjottimelle. Yhteistyökumppani on kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä lukiossamme.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Marko Särkilahti, Helsingin kielilukio

Luovuus
Tavoitteellisuus
Kyky tehdä päätöksiä
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Useita oppitunteja, Projekti, Keskiverto

Yhteistyön suunnittelu aloitettiin molempina vuosina tammikuussa ja yhteistyö tapahtui toukokuussa. Suunnitteluun meni aikaa muutamia tunteja.

Kurssi pidettiin 5. jaksossa, mikä oli sopiva ajankohta tälle yhteistyön muodolle. Kurssi kannattaisi järjestää aiemmin, jos yhteistyökumppani voisi tarjota esimerkiksi kesätöitä yhteistyön päätteeksi opiskelijoille.