Martinlaakson lukion LI02 -kurssilaiset kävivät liikkumassa yhdessä läheisen palvelutalon asukkaiden kanssa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen

Martinlaakson lukiossa käytiin osana LI02 -kurssia liikkumassa yhdessä läheisen palvelutalon asukkaiden kanssa. Opiskelijaryhmät jaettiin pienryhmiin ja pienryhmät kävivät yksi kerrallaan opettajan kanssa palvelutalossa. Ikäihmisten kanssa ulkoiltiin, sekä pelattiin erilaisia pelejä, kuten mölkkyä ja hernepussinheittoa. Myöhemmin palvelutalolla käynnit purettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi voisi soveltua palvelutalon lisäksi myös jokin muu taho, kuten päiväkoti. Yhteistyöpaikan tulee kuitenkin sopia kurssin tavoitteisiin. Tärkeää on myös, että paikka sijaitsee koulun lähettyvillä, jolloin kävelymatkoihin ei kulu hirveästi aikaa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli yhteydenpito palvelutalon kanssa, johon kuului esimerkiksi aikataulujen sopiminen. Myös yhteistyön malli ja rakenteet tuli suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, sillä vierailuajankohdissa hyödynnettiin iltapäivän viimeisiä tunteja (jolloin aikataulujen mahdollinen pieni venyminen ei haitannut) ja kurssin päätösviikkoa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli harrastaa liikuntaa yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa. Mallin kautta opiskelijat oppivat ikääntymisen vaikutuksesta toimintakykyyn, sekä tutustuivat palveluammatteihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin (eli tässä tapauksessa palvelutalon) roolina oli suunnitella lukion kanssa molempia hyödyttävä yhteistyömalli. Yhteistyön kautta ikäihmiset saivat seuraa ja vaihtelua liikkumiseen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on, että mukana on tietyt yhteyshenkilöt, jotka hoitavat yhteistyötä. Hyvät suhteet yhteistyötahojen välillä ovat tärkeät. Toimintamalli voi olla alkuun työläs, mutta toimintatapojen tullessa tutuksi työmäärä helpottaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Projekti, Keskiverto

Jokainen pienryhmä vieraili yhden oppitunnin verran palvelutalossa.

Palvelutalolla käytiin sekä liikuntatuntien aikaan että kurssin päätösviikolla kurssille varattuna päivänä. Aikatauluissa mentiin palvelutalon ehdoilla, sillä heillä on esimerkiksi ruokailuja ja lääkkeiden antoja tiettyinä ajankohtina. Iltapäivän on todettu olevan yleensä hyvä ajankohta vierailulle.

Anssi Nevalainen, Martinlaakson lukio

Kuvaus

Martinlaakson lukiossa käytiin osana LI02 -kurssia liikkumassa yhdessä läheisen palvelutalon asukkaiden kanssa. Opiskelijaryhmät jaettiin pienryhmiin ja pienryhmät kävivät yksi kerrallaan opettajan kanssa palvelutalossa. Ikäihmisten kanssa ulkoiltiin, sekä pelattiin erilaisia pelejä, kuten mölkkyä ja hernepussinheittoa. Myöhemmin palvelutalolla käynnit purettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelija, opettaja ja yritys, työelämän edustaja tai kolmas sektori
Toteutettavissa 1. ja 2. vuosikurssilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yhteistyökumppaniksi voisi soveltua palvelutalon lisäksi myös jokin muu taho, kuten päiväkoti. Yhteistyöpaikan tulee kuitenkin sopia kurssin tavoitteisiin. Tärkeää on myös, että paikka sijaitsee koulun lähettyvillä, jolloin kävelymatkoihin ei kulu hirveästi aikaa.

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Etukäteisvalmisteluja oli yhteydenpito palvelutalon kanssa, johon kuului esimerkiksi aikataulujen sopiminen. Myös yhteistyön malli ja rakenteet tuli suunnitella etukäteen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen toimintaan, sillä vierailuajankohdissa hyödynnettiin iltapäivän viimeisiä tunteja (jolloin aikataulujen mahdollinen pieni venyminen ei haitannut) ja kurssin päätösviikkoa.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijoiden roolina oli harrastaa liikuntaa yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa. Mallin kautta opiskelijat oppivat ikääntymisen vaikutuksesta toimintakykyyn, sekä tutustuivat palveluammatteihin.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin (eli tässä tapauksessa palvelutalon) roolina oli suunnitella lukion kanssa molempia hyödyttävä yhteistyömalli. Yhteistyön kautta ikäihmiset saivat seuraa ja vaihtelua liikkumiseen.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Juurruttamisen kannalta tärkeää on, että mukana on tietyt yhteyshenkilöt, jotka hoitavat yhteistyötä. Hyvät suhteet yhteistyötahojen välillä ovat tärkeät. Toimintamalli voi olla alkuun työläs, mutta toimintatapojen tullessa tutuksi työmäärä helpottaa.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Anssi Nevalainen, Martinlaakson lukio

Aloitteellisuus
Vastuunottaminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Projekti, Keskiverto

Jokainen pienryhmä vieraili yhden oppitunnin verran palvelutalossa.

Palvelutalolla käytiin sekä liikuntatuntien aikaan että kurssin päätösviikolla kurssille varattuna päivänä. Aikatauluissa mentiin palvelutalon ehdoilla, sillä heillä on esimerkiksi ruokailuja ja lääkkeiden antoja tiettyinä ajankohtina. Iltapäivän on todettu olevan yleensä hyvä ajankohta vierailulle.