Vuosaaren lukioon tuli vieraaksi teologin koulutuksella toimittajan töitä tekevä henkilö. Tarkoituksena oli laajentaa opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaiseen työhön teologin koulutuksella voi hakea. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Kutsuin vierailijaksi pitkän linjan toimittajan, joka toimii toimittajana teologin koulutuksella. Kyseinen vierailija on työskennellyt toimittajana mm. Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Alueuutisissa, Apu -lehdessä sekä tiedotuspäällikkönä Kirkon tiedotuskeskuksessa. Hän on myös työskennellyt ja toimittanut yhden kirja ja nyt kirjoittaa omaa ensimmäistä romaaniaan. Vierailu toteutettiin UE6 -kurssin (uskonto ja media) puitteissa marraskuussa 2018. Tarkoituksena oli laajentaa näkemystä siitä, minkälaisen työuran teologin koulutuksella voi tehdä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kuka tahansa monipuolisen työuran tehnyt vierailuun suostuva asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista vierailuajankohtaa vieraan kanssa sovittiin toteutusajankohdasta ja se sovitettiin koulun lukujärjestykseen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa täytyy huomioida mahdollinen vierailijalle maksettava palkkio.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät kysymyksiä ja osallistuivat keskustelemalla vierailutilanteessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa omasta työstään ja luoda yhteys keskusteleviin, kiinnostuneisiin nuoriin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun vierailu otetaan osaksi kurssin vakituista käytäntöä, toiminnasta tulee vakiintunutta.

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Suunnitteluun ja aikataulujen sopimiseen meni kolmisen tuntia ja vierailuun valmisteluineen noin 3h.

Toimintamalli järjestettiin marraskuussa, sillä näin se sopi kurssin omiin aikatauluihin.

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Kuvaus

Kutsuin vierailijaksi pitkän linjan toimittajan, joka toimii toimittajana teologin koulutuksella. Kyseinen vierailija on työskennellyt toimittajana mm. Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Alueuutisissa, Apu -lehdessä sekä tiedotuspäällikkönä Kirkon tiedotuskeskuksessa. Hän on myös työskennellyt ja toimittanut yhden kirja ja nyt kirjoittaa omaa ensimmäistä romaaniaan. Vierailu toteutettiin UE6 -kurssin (uskonto ja media) puitteissa marraskuussa 2018. Tarkoituksena oli laajentaa näkemystä siitä, minkälaisen työuran teologin koulutuksella voi tehdä.

Vaativuus

Helppo/nopea

Toteuttaja

Opiskelija ja opettaja
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Kuka tahansa monipuolisen työuran tehnyt vierailuun suostuva asiantuntija

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Ennen varsinaista vierailuajankohtaa vieraan kanssa sovittiin toteutusajankohdasta ja se sovitettiin koulun lukujärjestykseen.

Mallin toteuttaminen ei vaikuttanut muihin opettajiin tai oppilaitoksen muuhun toimintaan.

Mallin toteuttamisessa täytyy huomioida mahdollinen vierailijalle maksettava palkkio.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat tekivät kysymyksiä ja osallistuivat keskustelemalla vierailutilanteessa.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli kertoa omasta työstään ja luoda yhteys keskusteleviin, kiinnostuneisiin nuoriin.

Toiminnan vakiinnuttaminen

Kun vierailu otetaan osaksi kurssin vakituista käytäntöä, toiminnasta tulee vakiintunutta.

Ota yhteyttä

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Helppo/nopea

Suunnitteluun ja aikataulujen sopimiseen meni kolmisen tuntia ja vierailuun valmisteluineen noin 3h.

Toimintamalli järjestettiin marraskuussa, sillä näin se sopi kurssin omiin aikatauluihin.