Vuosaaren lukiossa kävi kognitiotieteilijä kertomassa tutkijan työstä ja tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen

Vuosaaren lukioon kutsuttiin kognitiotieteilijä kertomaan opiskelijoille tutkijan työstä ja tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä (mm. robotiikan moraalipsykologiasta). Luento pidettiin keväällä 2019 ja siihen osallistu noin 250 opiskelijaa, sekä kymmenisen opettajaa. Luento liittyi koulumme tekoäly ja etiikka -kurssiin sekä korkeakouluyhteistyöhön.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopistotutkijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Luento tuli sopia ajoissa ja laittaa koulun kalenteriin. Vieraaseen otettiin yhteyttä ja vierailusta sovittiin hänen kanssaan sähköpostitse.  Toteutus vaati myös etukäteistiedottamista opettajille ja opiskelijoille.

Toimintamallin aikaan ei ollut muuta opetusta. Osa opettajista myös valmisteli aihetta omille opiskelijoilleen oman aiheensa kannalta, tekoäly kun liittyy kaikkeen, esim. ammattien muutokseen tulevaisuudessa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset luennoitsijan palkkiosta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat luennolle ja jälkikäteiskeskusteluun oppitunneilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tulla koululle puhumaan aiheesta. Toimintamallin kautta yhteistyökumppani voi saada julkisuutta (ehkä vaikutus myös apurahoihin) ja nuorison näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin. Tällä kertaa vierailija nimenomaan pyysi, että saisi näkyvyyttä esim. koulun koitivuilla tai blogin muodossa tms.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Suunnitteluun kului aikaa noin kahdeksan tuntia neljän viikon aikana. Blogin kirjoittamiseen meni vielä pari tuntia jälkeenpäin.

Malli toteutettiin nelosjaksossa. Ajankohdalla ei muuten ole suuremmin väliä, mutta tällä kertaa halusimme sijoittaa sen tekoäly ja etiikka -kurssin yhteyteen, joka pidettiin tänä vuonna kyseisessä jaksossa.

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Kuvaus

Vuosaaren lukioon kutsuttiin kognitiotieteilijä kertomaan opiskelijoille tutkijan työstä ja tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä (mm. robotiikan moraalipsykologiasta). Luento pidettiin keväällä 2019 ja siihen osallistu noin 250 opiskelijaa, sekä kymmenisen opettajaa. Luento liittyi koulumme tekoäly ja etiikka -kurssiin sekä korkeakouluyhteistyöhön.

Vaativuus

Keskiverto

Toteuttaja

Opiskelijakunta, opettaja, opinto-ohjaaja tai rehtori
Toteutettavissa kaikilla vuosikursseilla

Soveltuvat yhteistyökumpanit

Yliopistotutkijat

Ennakkovalmistelut ja resurssit

Luento tuli sopia ajoissa ja laittaa koulun kalenteriin. Vieraaseen otettiin yhteyttä ja vierailusta sovittiin hänen kanssaan sähköpostitse.  Toteutus vaati myös etukäteistiedottamista opettajille ja opiskelijoille.

Toimintamallin aikaan ei ollut muuta opetusta. Osa opettajista myös valmisteli aihetta omille opiskelijoilleen oman aiheensa kannalta, tekoäly kun liittyy kaikkeen, esim. ammattien muutokseen tulevaisuudessa.

Mallin toteuttamisessa tulee huomioida mahdolliset lisäkustannukset luennoitsijan palkkiosta.

Opiskelijoiden rooli ja hyöty

Opiskelijat osallistuivat luennolle ja jälkikäteiskeskusteluun oppitunneilla.

Yhteistyökumppanin rooli ja hyöty

Yhteistyökumppanin roolina oli tulla koululle puhumaan aiheesta. Toimintamallin kautta yhteistyökumppani voi saada julkisuutta (ehkä vaikutus myös apurahoihin) ja nuorison näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin. Tällä kertaa vierailija nimenomaan pyysi, että saisi näkyvyyttä esim. koulun koitivuilla tai blogin muodossa tms.

Tutustu lisää

Tunne Työ -blogi

Ota yhteyttä

Saara Sahla, Vuosaaren lukio

saara.sahla@edu.hel.fi

Mahdollisuuksien havainnointi ja hahmottaminen sekä niihin tarttuminen
Maksullisuus
Maksuton
Kesto / Laajuus
Oppitunti, Keskiverto

Suunnitteluun kului aikaa noin kahdeksan tuntia neljän viikon aikana. Blogin kirjoittamiseen meni vielä pari tuntia jälkeenpäin.

Malli toteutettiin nelosjaksossa. Ajankohdalla ei muuten ole suuremmin väliä, mutta tällä kertaa halusimme sijoittaa sen tekoäly ja etiikka -kurssin yhteyteen, joka pidettiin tänä vuonna kyseisessä jaksossa.